Carmarthenshire County Council - Cyngor Sir Gar

Mae ein tudalen swyddi wedi cael ei symud i'r Cwmwl. Defnyddiwch y ddolen ganlynol i gael mynediad i'n tudalen newydd:

Recriwtio ar y We a Gynhelir: https://saas.zellis.com/carmarthenshirecountycouncil/wrl/?language=cy

Bydd angen i chi ddiweddaru unrhyw lwybrau byr rydych chi wedi'u cadw ar eich dyfais/dyfeisiau ar hyn o bryd gyda'r ddolen newydd hon

Bydd y dudalen hon yn cael ei harddangos tan 31/08/2022


Our jobs page has been moved to the Cloud. Please use the following link to access our new page:

Hosted Web Recruitment: https://saas.zellis.com/carmarthenshirecountycouncil/wrl/

You will need to update any shortcuts you currently have saved on your device/s with this new link

This page will be displayed until 31/08/2022