Neidio iʼr Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi Gwag Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio am Swyddi Gwag

Fformat y Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech chi weld y canlyniadau?
   

Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl y SwyddCategoriCyflogWedi postioDyddiad CauGwneud caisFfefrynnau
Swyddog Cefnogi Ysgol - Cynwyl Elfed/LlanpumsaintYsgolion Cynradd£20,456* - £23,935* + 4% *Pro-rata27/0320/04Gwneud cais am Swyddog Cefnogi Ysgol - Cynwyl Elfed/Llanpumsaint
Swyddog Data a Gwybodaeth TOCALSCymunedau£17,891 - £21,05727/0305/04Gwneud cais am Swyddog Data a Gwybodaeth TOCALS
Gweithiwr Ymgysylltu â TheuluoeddAdran Addysg a Phlant£17,891* - £21,057* + 4% *Pro-rata27/0310/04Gwneud cais am Gweithiwr Ymgysylltu â Theuluoedd
Gweithiwr Chwarae (Sesiynol)Adran Addysg a Phlant£15,238* - £16,481* Pro-rata24/0310/04Gwneud cais am Gweithiwr Chwarae (Sesiynol)
Gweithiwr Gofal (Dydd) - DolyfelinCymunedau£15,238* - £16,481* Pro-rata24/0303/04Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Dolyfelin
Rheolwr Gofal PreswylYsgol Arbennig£33,106* - £36,937* Pro-rata23/0305/04Gwneud cais am Rheolwr Gofal Preswyl
Technegydd Mesur MeintiauAmgylchedd£23,166 - £27,39423/0306/04Gwneud cais am Technegydd Mesur Meintiau
Cynorthwyydd Adeiladu a Dylunio MecanyddolAmgylchedd£26,556 - £30,48023/0306/04Gwneud cais am Cynorthwyydd Adeiladu a Dylunio Mecanyddol
Gweithiwr Cymorth Gofal CartrefCymunedau£16,481* - £17,891* + 8% *Pro-rata23/0306/04Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref
Arweinydd y Tîm Rheoli Costau a Mesur MeintiauAmgylchedd£36,937 - £40,61923/0306/04Gwneud cais am Arweinydd y Tîm Rheoli Costau a Mesur Meintiau
Cynorthwy-ydd Rheoli Costau / Mesur MeintiauAmgylchedd£29,854 - £33,10623/0306/04Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Rheoli Costau / Mesur Meintiau
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a GweithrediadauYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£15,238 - £16,48120/0302/04Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau
Technegydd Rheoli’r RhwydwaithYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£20,456 - £23,93520/0303/04Gwneud cais am Technegydd Rheoli’r Rhwydwaith
Technegydd Rheoli’r RhwydwaithYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£20,456 - £23,93520/0303/04Gwneud cais am Technegydd Rheoli’r Rhwydwaith
Rheolwr Prosiect LINCYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£33,106 - £36,93720/0303/04Gwneud cais am Rheolwr Prosiect LINC
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol PontyberemYsgolion Cynradd£14,975* + 4% *Pro-rata20/0303/04Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Pontyberem
Cynorthwyydd ArweiniolYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£16,481 - £17,89120/0302/04Gwneud cais am Cynorthwyydd Arweiniol
Cynorthwyydd Gwasanaethau PoblYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£16,481 - £17,89120/0303/04Gwneud cais am Cynorthwyydd Gwasanaethau Pobl
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol LlandybieYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25017/0307/04Gwneud cais am Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Llandybie
Swyddog Cymorth Cynorthwyol - Datblygu TrefniadaethAdran y Prif Weithredwr£16,481 - £17,89117/0302/04Gwneud cais am Swyddog Cymorth Cynorthwyol - Datblygu Trefniadaeth
Cynorthwyydd Cymorth BusnesAdran Addysg a Phlant£15,238 - £16,48116/0330/03Gwneud cais am Cynorthwyydd Cymorth Busnes
Swyddog Gweinyddol - Ysgol ByneaYsgolion Cynradd£17,891* - £21,057* + 4% *Pro-Rata16/0331/03Gwneud cais am Swyddog Gweinyddol - Ysgol Bynea
Gweithiwr Achlysurol Gofal Plant Dechrau’n DegAdran Addysg a Phlant£16,481* (Fixed Point) *Pro-rata14/0327/03Gwneud cais am Gweithiwr Achlysurol Gofal Plant Dechrau’n Deg
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Y PlasCymunedau£15,238* - £16,481* Pro-rata13/0327/03Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Y Plas
Swyddog Prosiect Datblygu Ysgolion a ChymunedauYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£29,854 - £33,10613/0327/03Gwneud cais am Swyddog Prosiect Datblygu Ysgolion a Chymunedau
Swyddog Comisiynnu a ChontractioYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£26,556 - £30,48013/0327/03Gwneud cais am Swyddog Comisiynnu a Chontractio
Swyddog Cymorth Prosiectau Datblygu YsgolionYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£20,456 - £23,93513/0327/03Gwneud cais am Swyddog Cymorth Prosiectau Datblygu Ysgolion
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a GweithrediadauYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£15,238 - £16,48113/0327/03Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau
Hyfforddwr AchlysurolCymunedau£23,166* Pwynt Sefydlog *Pro-rata07/0328/03Gwneud cais am Hyfforddwr Achlysurol
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a GweithrediadauYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£15,238* - £16,481* Pro-rata28/0229/03Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau
Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)Adran Addysg a Phlant£20,456* Pwynt Sefydlog *Pro-rata27/01Gwneud cais am Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)
Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)Amgylchedd£14,975 *Pro-rata09/12Gwneud cais am Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)
Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£14,975 *Pro-rata28/11Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£14,975 *Pro-rata28/11Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)
Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£14,975 *Pro-rata28/11Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)
Tiwtoriaid Sgiliau Hanfodol (Achlysurol)Adran Addysg a Phlant£20,456* (Fixed Point) *Pro-rata21/10Gwneud cais am Tiwtoriaid Sgiliau Hanfodol (Achlysurol)
Gweithiwr Gofal (Nos) AchlysurolCymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata21/09Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Nos) Achlysurol
Cynorthwywyr Arlwyo AchlysurolCymunedau£14,975* Pwynt Sefydlog *Pro-rata21/09Gwneud cais am Cynorthwywyr Arlwyo Achlysurol
Cynorthwywyr Domestig AchlysurolCymunedau£14,975* Fixed Point *Pro-rata21/09Gwneud cais am Cynorthwywyr Domestig Achlysurol
Gweithiwr Gofal (Dydd) AchlysurolCymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata21/09Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) Achlysurol
Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith YsbeidiolAmgylchedd£14,975* Pro-rata07/06Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol
Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)Adran y Prif Weithredwr£23,166* Pro-rata (Pwynt Sefydlog)07/06Gwneud cais am Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)
Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codiAmgylchedd£14,975* Pro-rata07/06Gwneud cais am Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi

Llywio yn y Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Mae cofrestru yn eich galluogi i gadw gwybodaeth bersonol, fydd yn arbed amser i chi wrth nodi manylion, ac yn caniatáu i chi wneud cais am swyddi a rheoli eich ceisiadau am swyddi.
  • Cofrestru Nawr