Neidio iʼr Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi Gwag Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio am Swyddi Gwag

Fformat y Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech chi weld y canlyniadau?
   

Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl y SwyddCategoriCyflogWedi postioDyddiad CauGwneud caisFfefrynnau
Hebryngwr YsgolAmgylchedd£14,975* + 4% *Pro-rata20/0106/02Gwneud cais am Hebryngwr Ysgol
Athro/Athrawes (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol DrefachYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25019/0101/02Gwneud cais am Athro/Athrawes (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol Drefach
Athro/Athrawes (Cyfnod Allweddol 2) - Ysgol DrefachYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25019/0101/02Gwneud cais am Athro/Athrawes (Cyfnod Allweddol 2) - Ysgol Drefach
Cydgysylltydd MeddygolAdran y Prif Weithredwr£17,891 - £21,05718/0123/01Gwneud cais am Cydgysylltydd Meddygol
Uwch-Swyddog Gofal Preswyl i BlantAdran Addysg a Phlant£26,556 - £30,48018/0130/01Gwneud cais am Uwch-Swyddog Gofal Preswyl i Blant
Swyddog Gofal Preswyl i Blant (Nos)Adran Addysg a Phlant£15,238* - £16,481* Pro-rata18/0130/01Gwneud cais am Swyddog Gofal Preswyl i Blant (Nos)
Ymgynghorydd HerAdran Addysg a Phlant£55,280 - £58,56618/0126/01Gwneud cais am Ymgynghorydd Her
Ymgynghorydd Her x 2Adran Addysg a Phlant£55,280 - £58,56618/0126/01Gwneud cais am Ymgynghorydd Her x 2
Swyddog Monitro a GweithreduYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£20,456 - £23,93518/0130/01Gwneud cais am Swyddog Monitro a Gweithredu
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Llys HywelAdran Addysg a Phlant£14,975* Pro-rata17/0130/01Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Llys Hywel
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Llys HywelAdran Addysg a Phlant£14,975* Pro-rata17/0130/01Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Llys Hywel
Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol Llys HywelAdran Addysg a Phlant£14,975* Pro-rata17/0130/01Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol Llys Hywel
Pennaeth - Ysgol Maes y MorfaYsgolion Cynradd£55,048 - £63,77916/0117/02Gwneud cais am Pennaeth - Ysgol Maes y Morfa
Gweithiwr Cymdeithasol x 3Adran Addysg a Phlant£29,854 - £33,10616/0130/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol x 3
Technegydd Cynorthwyol - Rheoli TraffigYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£16,481 - £17,89116/0130/01Gwneud cais am Technegydd Cynorthwyol - Rheoli Traffig
Swyddog Ymgynghorol Iechyd a DiogelwchAdran y Prif Weithredwr£26,556 - £30,48013/0126/01Gwneud cais am Swyddog Ymgynghorol Iechyd a Diogelwch
Athro/Athrawes Cymraeg - Maes y GwendraethYsgolion Uwchradd£22,467 - £38,25013/0126/01Gwneud cais am Athro/Athrawes Cymraeg - Maes y Gwendraeth
Teaching Assistant Level 1 - Bryngwyn SchoolYsgolion Uwchradd£15,238* pro-rata13/0123/01Gwneud cais am Teaching Assistant Level 1 - Bryngwyn School
Rheolwr Gweithredu WCCISYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£44,265 - £48,73311/0123/01Gwneud cais am Rheolwr Gweithredu WCCIS
Gyrrwr (Achlysurol)Cymunedau£16,481* (Fixed Point) *Pro-rata10/0123/01Gwneud cais am Gyrrwr (Achlysurol)
Ymgynghorydd Strategol (Iechyd a Diogelwch)Adran y Prif Weithredwr£33,106 - £36,93709/0123/01Gwneud cais am Ymgynghorydd Strategol (Iechyd a Diogelwch)
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a GweithrediadauYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£15,238 - £16,48109/0123/01Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau
Cynorthwyydd ClercioAdran Addysg a Phlant£15,238* - £16,481* Pro-rata09/0123/01Gwneud cais am Cynorthwyydd Clercio
Rheolwr y Tîm Gwasanaeth AllgymorthCymunedau£29,854 – £33,10609/0123/01Gwneud cais am Rheolwr y Tîm Gwasanaeth Allgymorth
Cynorthwyydd Cymorth Busnes - Gwasanaethau PlantAdran Addysg a Phlant£15,238* - £16,481* Pro-rata09/0123/01Gwneud cais am Cynorthwyydd Cymorth Busnes - Gwasanaethau Plant
Pennaeth - Ysgol Bro BanwYsgolion Cynradd£62,240 - £72,08909/0126/01Gwneud cais am Pennaeth - Ysgol Bro Banw
Cynorthwyydd CymorthYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£15,238 – £16,48109/0123/01Gwneud cais am Cynorthwyydd Cymorth
Arweinydd Buddsoddi yn ein TaiCymunedau£40,619 - £44,26528/1223/01Gwneud cais am Arweinydd Buddsoddi yn ein Tai
Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)Amgylchedd£14,975 *Pro-rata09/12Gwneud cais am Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)
Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£14,975 *Pro-rata28/11Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£14,975 *Pro-rata28/11Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)
Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£14,975 *Pro-rata28/11Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)
Gweithiwr Ieuenctid (Gwaith Sesiynol)Adran Addysg a Phlant£15,238* (Fixed Point) *Pro-rata22/11Gwneud cais am Gweithiwr Ieuenctid (Gwaith Sesiynol)
Tiwtoriaid Sgiliau Hanfodol (Achlysurol)Adran Addysg a Phlant£20,456* (Fixed Point) *Pro-rata21/10Gwneud cais am Tiwtoriaid Sgiliau Hanfodol (Achlysurol)
Swyddog Cwsmeriaid y Llinell GofalCymunedau£17,891 - £21,05704/10Gwneud cais am Swyddog Cwsmeriaid y Llinell Gofal
Cynorthwywyr Domestig AchlysurolCymunedau£14,975* Fixed Point *Pro-rata21/09Gwneud cais am Cynorthwywyr Domestig Achlysurol
Gweithiwr Gofal (Dydd) AchlysurolCymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata21/09Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) Achlysurol
Gweithiwr Gofal (Nos) AchlysurolCymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata21/09Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Nos) Achlysurol
Cynorthwywyr Arlwyo AchlysurolCymunedau£14,975* Pwynt Sefydlog *Pro-rata21/09Gwneud cais am Cynorthwywyr Arlwyo Achlysurol
Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith YsbeidiolAmgylchedd£14,975* Pro-rata07/06Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol
Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codiAmgylchedd£14,975* Pro-rata07/06Gwneud cais am Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi
Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)Adran y Prif Weithredwr£23,166* Pro-rata (Pwynt Sefydlog)07/06Gwneud cais am Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)

Llywio yn y Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Mae cofrestru yn eich galluogi i gadw gwybodaeth bersonol, fydd yn arbed amser i chi wrth nodi manylion, ac yn caniatáu i chi wneud cais am swyddi a rheoli eich ceisiadau am swyddi.
  • Cofrestru Nawr