Neidio iʼr Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi Gwag Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio am Swyddi Gwag

Fformat y Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech chi weld y canlyniadau?
   

Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl y SwyddCategoriCyflogWedi postioDyddiad CauGwneud caisFfefrynnau
Cyfieithwyr CynorthwyolAdran y Prif Weithredwr£20,661 - £24,17418/0829/08Gwneud cais am Cyfieithwyr Cynorthwyol
Rheolwr Cynorthwyol y TîmAdran Addysg a Phlant£37,306 - £41,02517/0830/08Gwneud cais am Rheolwr Cynorthwyol y Tîm
Cynorthwy-ydd Cymunedol (Daliwr Allwedd) - Llyfrgell Pen-breCymunedau£16,781* - £18,070* Pro-rata16/0828/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cymunedol (Daliwr Allwedd) - Llyfrgell Pen-bre
Hebryngwyr YsgolionAmgylchedd£15,375* + 4% *Pro-rata16/0804/09Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£30,153 - £33,43716/0830/08Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Cynorthwyydd Rheoli GwybodaethAmgylchedd£16,781* - £18,070* Pro-rata16/0830/08Gwneud cais am Cynorthwyydd Rheoli Gwybodaeth
Rheolwr FflydAmgylchedd£41,025 - £44,70816/0805/09Gwneud cais am Rheolwr Fflyd
SWYDDI PLANT DEWIPob Un 16/0801/09Gwneud cais am SWYDDI PLANT DEWI
Gweinyddwr Cymorth Busnes (Dros dro dros cyfnod mamolaeth am 9 mis)Cymunedau£16,781 - £18,07016/0830/08Gwneud cais am Gweinyddwr Cymorth Busnes (Dros dro dros cyfnod mamolaeth am 9 mis)
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau - Llyfrgell LlanelliCymunedau£15,613* - £16,781* Pro-rata16/0828/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau - Llyfrgell Llanelli
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau - Llyfrgell CaerfyrddinCymunedau£15,613* - £16,781* + 8% *Pro-rata16/0828/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau - Llyfrgell Caerfyrddin
Prentis - Lefel 2/3Adran Addysg a Phlant£12,000 Fixed Point15/0825/08Gwneud cais am Prentis - Lefel 2/3
Gweithwyr Gofal Plant Preswyl AchlysurolAdran Addysg a Phlant£15,613* Fixed Point *Pro-rata15/0828/08Gwneud cais am Gweithwyr Gofal Plant Preswyl Achlysurol
Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant - Canolfan Plant BlaenauAdran Addysg a Phlant£15,613* - £16,781* Pro-rata15/0828/08Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant - Canolfan Plant Blaenau
Swyddog Gofal Preswyl i Blant - Canolfan Plant BlaenauAdran Addysg a Phlant£20,661* - £24,174* Pro-rata15/0828/08Gwneud cais am Swyddog Gofal Preswyl i Blant - Canolfan Plant Blaenau
Ymgynghorydd Dysgu a DatblyguYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£30,153 - £33,43715/0825/08Gwneud cais am Ymgynghorydd Dysgu a Datblygu
Uwch-swyddog Cymorth Systemau TGChAdran y Prif Weithredwr£30,153 - £33,43715/0829/08Gwneud cais am Uwch-swyddog Cymorth Systemau TGCh
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal MaesllewelynCymunedau£15,613* - £16,781* Pro-rata15/0828/08Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Maesllewelyn
Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant - Llys CaradogAdran Addysg a Phlant£15,613* - £16,781* Pro-rata15/0828/08Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant - Llys Caradog
Prentis – Gweinyddu Busnes (Am 18 mis)Adran Addysg a Phlant£12,00009/0825/08Gwneud cais am Prentis – Gweinyddu Busnes (Am 18 mis)
Hyfforddai Graddedig - Datblygu Tai a Rheoli AsedauCymunedau£18,070 *Fixed Point09/0825/08Gwneud cais am Hyfforddai Graddedig - Datblygu Tai a Rheoli Asedau
Swyddog GweinyddolCymunedau£15,613 - £16,78109/0825/08Gwneud cais am Swyddog Gweinyddol
Swyddog Graddedig Perfformiad a Busnes - Iechyd Meddwl ac Anableddau DysguCymunedau£18,070 *Fixed Point09/0825/08Gwneud cais am Swyddog Graddedig Perfformiad a Busnes - Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
Swydd Menter Gorllewin Sir GarPob Un 09/0801/09Gwneud cais am Swydd Menter Gorllewin Sir Gar
Prentis - Cyllid BusnesAdran y Prif Weithredwr£12,000 *Fixed Point08/0825/08Gwneud cais am Prentis - Cyllid Busnes
Hyfforddai Graddedig - Swyddog ProsiectauCymunedau£18,070 *Fixed Point08/0825/08Gwneud cais am Hyfforddai Graddedig - Swyddog Prosiectau
Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol LlandybieAdran Addysg a Phlant£15,375* + 4% *Pro-rata08/0822/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol Llandybie
Prentis - Y Gwasanaeth MaethuAdran Addysg a Phlant£12,000 *Fixed Point08/0825/08Gwneud cais am Prentis - Y Gwasanaeth Maethu
Prentis – Gweinyddu Busnes – Lefel 4Adran Addysg a Phlant£15, 613 *Fixed Point08/0825/08Gwneud cais am Prentis – Gweinyddu Busnes – Lefel 4
Pennaeth - Ysgol Gymunedol PenielYsgolion Cynradd£46,335 - £53,71208/0814/09Gwneud cais am Pennaeth - Ysgol Gymunedol Peniel
Gweinyddwr Cymorth BusnesYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£16,781 - £18,07008/0820/08Gwneud cais am Gweinyddwr Cymorth Busnes
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol LlandybieAdran Addysg a Phlant£15,375* + 4% *Pro-rata08/0822/08Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Llandybie
Hebryngwyr YsgolionAmgylchedd£15,375* + 4% *Pro-rata07/0821/08Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion
Cynorthwy-ydd Cymunedol - Daliwr allweddiCymunedau£18,123 - £19, 516* (Gradd D +8%) *Pro07/0820/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cymunedol - Daliwr allweddi
Technegydd YstadauAmgylchedd£20,661 - £24,17407/0806/09Gwneud cais am Technegydd Ystadau
Gofalwr/wraig - Ysgol Gynradd PwllYsgolion Cynradd£16,781* - £18,070* Pro-rata07/0825/08Gwneud cais am Gofalwr/wraig - Ysgol Gynradd Pwll
Syrfëwr Rheoli AsedauAmgylchedd£37,306 - £41,02507/0806/09Gwneud cais am Syrfëwr Rheoli Asedau
Cynorthwydd Addysgu Lefel 2 (Nam ar eu Clyw)Ysgolion Cynradd£18,070* - £21,268* + 4 % *Pro-rata20/0708/09Gwneud cais am Cynorthwydd Addysgu Lefel 2 (Nam ar eu Clyw)
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol ParcyrhunYsgolion Cynradd£16,781* - £18,070* + 4 % *Pro-rata19/0708/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Parcyrhun
Uwch Arweinydd Dysgu a Phrofiad - Ysgol Rhyd-y-gorsYsgol Arbennig£40,958 - £45,29018/0713/09Gwneud cais am Uwch Arweinydd Dysgu a Phrofiad - Ysgol Rhyd-y-gors
Pennaeth - Ysgol Gymraeg Teilo SantYsgolion Cynradd£52,405 - £60,73328/0612/09Gwneud cais am Pennaeth - Ysgol Gymraeg Teilo Sant
Cynorthwywyr Arlwyo AchlysurolCymunedau£14,975* Pwynt Sefydlog *Pro-rata09/06Gwneud cais am Cynorthwywyr Arlwyo Achlysurol
Gweithiwr Gofal (Nos) AchlysurolCymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata09/06Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Nos) Achlysurol
Gweithiwr Gofal (Dydd) AchlysurolCymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata09/06Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) Achlysurol
Cynorthwywyr Domestig AchlysurolCymunedau£15,375* Fixed Point *Pro-rata09/06Gwneud cais am Cynorthwywyr Domestig Achlysurol
Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith YsbeidiolAmgylchedd£15,375* Pro-rata19/05Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol
Gweithiwr Cymorth Gofal CartrefCymunedau£16,781* - £18,070* + 8% *Pro-rata17/05Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref
Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£15,375 *Pro-rata10/04Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£15,375 *Pro-rata04/04Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£15,375 *Pro-rata04/04Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)

Llywio yn y Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Mae cofrestru yn eich galluogi i gadw gwybodaeth bersonol, fydd yn arbed amser i chi wrth nodi manylion, ac yn caniatáu i chi wneud cais am swyddi a rheoli eich ceisiadau am swyddi.
  • Cofrestru Nawr