Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Gofalwr/wraig - Ysgol CoedcaeYsgolion Uwchradd£17,681* - £18,870* +4% *Pro-rata19/0404/05Gwneud cais am Gofalwr/wraig - Ysgol Coedcae
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol HalfwayYsgolion Cynradd£22,917 - £38,63319/0402/05Gwneud cais am Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Halfway
Cynorthwydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol ParcyrhunYsgolion Cynradd£18,870* - £21,693* + 4 % *Pro-rata19/0403/05Gwneud cais am Cynorthwydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Parcyrhun
Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant - Llys CaradogAdran Addysg a Phlant£15,925* - £17,117* + 8% *Pro-rata18/0430/04Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant - Llys Caradog
Hyfforddwr Atgyfeirio Ymarfer Cenedlaethol (NERS) AchlysurolCymunedau£18,431* Fixed Point *Pro-rata18/0406/05Gwneud cais am Hyfforddwr Atgyfeirio Ymarfer Cenedlaethol (NERS) Achlysurol
Gweithiwr Cymdeithasol x 4YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£30,756 – £34,10618/0430/04Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol x 4
Uwch-ymarferydd Gwaith CymdeithasolYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£34,106 - £38,05218/0430/04Gwneud cais am Uwch-ymarferydd Gwaith Cymdeithasol
Gyrrwr (Achlysurol)Cymunedau£17,117* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata18/0402/05Gwneud cais am Gyrrwr (Achlysurol)
Pennaeth Cynorthwyol - Ysgol Tre IoanYsgolion Cynradd£41,368 - £46,79918/0430/04Gwneud cais am Pennaeth Cynorthwyol - Ysgol Tre Ioan
Gweithiwr Gofal (Nos) - Dolyfelin*** ADLEOLI ***£15,925* - £17,117* Pro-rata17/0422/04Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Nos) - Dolyfelin
Gweithiwr Cymdeithasol*** ADLEOLI ***£30,756 - £34,10617/0422/04Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Uwch-ymarferydd*** ADLEOLI ***£34,106 - £38,05217/0422/04Gwneud cais am Uwch-ymarferydd
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau*** ADLEOLI ***£15,925* - £17,117* +8% *Pro-rata17/0422/04Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau
ERW - Arweinydd Prosiect Mathemateg TGAUPob Un 17/0427/04Gwneud cais am ERW - Arweinydd Prosiect Mathemateg TGAU
ERW - Arweinydd Prosiect Saesneg TGAUPob Un 17/0427/04Gwneud cais am ERW - Arweinydd Prosiect Saesneg TGAU
Swyddog CyfathrebuAdfywio a Pholisi£18,431 - £21,69316/0430/04Gwneud cais am Swyddog Cyfathrebu
Technegydd Cynnal a Chadw - Y Bwthyn*** ADLEOLI ***£15,925* - £17,117* Pro-rata16/0422/04Gwneud cais am Technegydd Cynnal a Chadw - Y Bwthyn
Dirprwy Bennaeth - Ysgol Bro BanwYsgolion Cynradd£50,476 - £55,60016/0402/05Gwneud cais am Dirprwy Bennaeth - Ysgol Bro Banw
Ymgynghorydd ADYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£30,756 - £34,10616/0423/04Gwneud cais am Ymgynghorydd AD
Swyddog Canolfan Sgiliau HanfodolAdran Addysg a Phlant£27,358* - £31,401* Pro-rata16/0429/04Gwneud cais am Swyddog Canolfan Sgiliau Hanfodol
Cynorthwyydd Symiau sy'n DaladwyAdran Gwasanaethau Corfforaethol£17,117 - £18,43116/0430/04Gwneud cais am Cynorthwyydd Symiau sy'n Daladwy
Gweinyddwr Cymorth BusnesYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£17,117 - £18,43116/0429/04Gwneud cais am Gweinyddwr Cymorth Busnes
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 - Cae'r FelinYsgolion Cynradd£17,117* - £18,431* + 4 % *Pro-rata10/0423/04Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 - Cae'r Felin
Athro / Athrawes - Ysgol Bryn TegYsgolion Cynradd£22,917 - £38,633 + TLR2a09/0401/05Gwneud cais am Athro / Athrawes - Ysgol Bryn Teg
Prentis Camau NesafAmgylchedd 06/0414/05Gwneud cais am Prentis Camau Nesaf
Dirprwy Bennaeth - Ysgol Dewi SantYsgolion Cynradd£47,967 - £52,93006/0424/04Gwneud cais am Dirprwy Bennaeth - Ysgol Dewi Sant
Hyfforddai Graddedig – CyfreithiwrAdran y Prif Weithredwr£18,431 Pwynt Sefydlog04/0424/04Gwneud cais am Hyfforddai Graddedig – Cyfreithiwr
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol PenielAdran Addysg a Phlant£22,917 - £38,63303/0427/04Gwneud cais am Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Peniel
Athro / Athrawes - Ysgol Gymraeg Dewi SantYsgolion Cynradd£22,917 - £38,63303/0424/04Gwneud cais am Athro / Athrawes - Ysgol Gymraeg Dewi Sant
Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid (Achlysurol) - Parc Gwledig Pen-breCymunedau£15,925* (Fixed Point) *Pro-rata27/03Gwneud cais am Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid (Achlysurol) - Parc Gwledig Pen-bre
Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith AchlysurolAmgylchedd£15,375* Pro-rata14/02Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Achlysurol
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£15,375 *Pro-rata19/01Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£15,375 *Pro-rata19/01Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£15,375 *Pro-rata19/01Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)
Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)Adran Addysg a Phlant£20,456* Pwynt Sefydlog *Pro-rata03/10Gwneud cais am Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)
Gweithiwr Gofal (Dydd) AchlysurolCymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata09/06Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) Achlysurol
Cynorthwywyr Domestig AchlysurolCymunedau£15,375* Fixed Point *Pro-rata09/06Gwneud cais am Cynorthwywyr Domestig Achlysurol
Cynorthwywyr Arlwyo AchlysurolCymunedau£14,975* Pwynt Sefydlog *Pro-rata09/06Gwneud cais am Cynorthwywyr Arlwyo Achlysurol
Gweithiwr Gofal (Nos) AchlysurolCymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata09/06Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Nos) Achlysurol
Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codiAmgylchedd£15,375* Pro-rata04/04Gwneud cais am Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi
Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)Amgylchedd£15,375 *Pro-rata04/04Gwneud cais am Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr