Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Dirprwy Bennaeth - Ysgol Gymraeg Parc y TywynYsgolion Cynradd£48,451 – £53,46215/0709/09Gwneud cais am Dirprwy Bennaeth - Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Dyffryn AmanAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata15/0729/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Dyffryn Aman
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Feithrin RhydamanAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata15/0729/07Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Feithrin Rhydaman
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol CoedcaeAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata15/0729/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Coedcae
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Swiss ValleyAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata15/0729/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Swiss Valley
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd Bro BanwAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata15/0729/07Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd Bro Banw
Gweithiwr Gofal Plant Dechrau’n DegAdran Addysg a Phlant£18,795* - £19,554* Pro-rata15/0726/07Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Plant Dechrau’n Deg
Cydgysylltydd Nofio i YsgolionCymunedau£21,589* - £25,295* +4% *Pro-rata15/0722/07Gwneud cais am Cydgysylltydd Nofio i Ysgolion
Technegydd Cyfrifon*** ADLEOLI ***£21,589 - £25,29512/0721/07Gwneud cais am Technegydd Cyfrifon
Swyddog Diogelu (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£34,788 - £38,81312/0726/07Gwneud cais am Swyddog Diogelu (Ysgolion)
Ymgynghorydd Llesiant DeltaLlesiant Delta£19,554 - £22,46212/07Gwneud cais am Ymgynghorydd Llesiant Delta
Swyddog Cymorth Gweithiwr Ieuenctid*** ADLEOLI ***£21,589 - £25,29512/0721/07Gwneud cais am Swyddog Cymorth Gweithiwr Ieuenctid
Swyddog Cymorth Gweithiwr Ieuenctid (Rhan-amser)*** ADLEOLI ***£21,589* - £25,295* Pro-rata12/0721/07Gwneud cais am Swyddog Cymorth Gweithiwr Ieuenctid (Rhan-amser)
Gyrrwr Car Swyddogol Y Cyngor (Achlysurol)Adran y Prif Weithredwr£18,795* Fixed Point *Pro-rata11/0702/08Gwneud cais am Gyrrwr Car Swyddogol Y Cyngor (Achlysurol)
Gofalwr/wraig - Ysgol Gynradd LlannonYsgolion Cynradd£18,795* - £19,554* +4% *Pro-rata10/0707/08Gwneud cais am Gofalwr/wraig - Ysgol Gynradd Llannon
Swyddog Gweinyddol - Ysgol Y CastellYsgolion Cynradd£24,799* - £28,785* +4% *Pro-rata10/0718/07Gwneud cais am Swyddog Gweinyddol - Ysgol Y Castell
Gweithiwr Cymorth Ieuenctid CyffredinolAdran Addysg a Phlant£21,589 - £25,29508/0721/07Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Ieuenctid Cyffredinol
Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant (Nos) - GarreglwydAdran Addysg a Phlant£18,065* - £18,795* + 8% *Pro-rata08/0719/07Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant (Nos) - Garreglwyd
Ymarferydd Plant a TheuluoeddAdran Addysg a Phlant£19,554* - £22,462* Pro-rata08/0719/07Gwneud cais am Ymarferydd Plant a Theuluoedd
Gweithiwr Cymorth Arbenigol x 2 - MaeslliediCymunedau£18,795 - £19,55408/0721/07Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Arbenigol x 2 - Maeslliedi
Swyddog Prosiectau Cyfalaf (Cynnig Gofal Plant)Adran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78804/0726/07Gwneud cais am Swyddog Prosiectau Cyfalaf (Cynnig Gofal Plant)
Uwch Gynorthwyydd - Canolfan Hamdden CaerfyrddinCymunedau£21,589 - £25,295 + 8%04/0702/08Gwneud cais am Uwch Gynorthwyydd - Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£31,371 - £34,78803/0731/07Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£17,364* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata19/06Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£17,364* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata19/06Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£17,364* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata19/06Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)
Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codiAmgylchedd£17,364* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata09/04Gwneud cais am Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi
Gweithiwr Gofal (Dydd) AchlysurolCymunedau£18,065* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata03/04Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) Achlysurol
Cynorthwywyr Domestig AchlysurolCymunedau£17,364* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata03/04Gwneud cais am Cynorthwywyr Domestig Achlysurol
Cynorthwywyr Arlwyo AchlysurolCymunedau£17,364* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata03/04Gwneud cais am Cynorthwywyr Arlwyo Achlysurol
Gweithiwr Gofal (Nos) AchlysurolCymunedau£18,065* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata03/04Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Nos) Achlysurol
Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)Amgylchedd£17,364* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata02/04Gwneud cais am Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)
Tiwtor yn y Cartref (Cyflenwi)Adran Addysg a Phlant£23,720* - £39,406* Pro-rata02/04Gwneud cais am Tiwtor yn y Cartref (Cyflenwi)
Gweithiwr Cymorth Gofal CartrefCymunedau£18,795* - £19,554* + 8% *Pro-rata02/04Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref
Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)Adran Addysg a Phlant£21,589* Pwynt Sefydlog *Pro-rata02/04Gwneud cais am Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)
Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith AchlysurolAmgylchedd£17,364* Pwynt Sefydlog *Pro-rata28/03Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Achlysurol

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr