Neidio iʼr Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi Gwag Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio am Swyddi Gwag

Fformat y Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech chi weld y canlyniadau?
   

Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl y SwyddCategoriCyflogWedi postioDyddiad CauGwneud caisFfefrynnau
Athro/Athrawes i Sipsiwn a TeithwyrAdran Addysg a Phlant£22,467* - £38,250* Pro-rata23/0606/07Gwneud cais am Athro/Athrawes i Sipsiwn a Teithwyr
Rheolwr Ymddygiad a LlesAdran Addysg a Phlant£52,897 – £55,22323/0610/07Gwneud cais am Rheolwr Ymddygiad a Lles
Swyddog GweinyddolYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£15,613 - £16,78123/0607/07Gwneud cais am Swyddog Gweinyddol
Swyddog Cymorth Busnes (Cymorth i'r Arweinydd)YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£23,398 – £27,66823/0630/06Gwneud cais am Swyddog Cymorth Busnes (Cymorth i'r Arweinydd)
Athro/Athrawes Cymorth ar gyfer saesneg fel iaith YchwanegolAdran Addysg a Phlant£22,467* - £38,250* Pro-rata23/0606/07Gwneud cais am Athro/Athrawes Cymorth ar gyfer saesneg fel iaith Ychwanegol
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Bro BrynachYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25023/0606/07Gwneud cais am Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Bro Brynach
Anogwr Dysgu - Ysgol RhydygorsYsgol Arbennig£18,070* - £21,268* + 4% *Pro-rata22/0603/07Gwneud cais am Anogwr Dysgu - Ysgol Rhydygors
Athro / Athrawes (CA2) - Ysgol TalacharnYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25022/0605/07Gwneud cais am Athro / Athrawes (CA2) - Ysgol Talacharn
Ymgynghorydd Tai (Rheng Flaen)YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£18,070 - £21,26822/0603/07Gwneud cais am Ymgynghorydd Tai (Rheng Flaen)
Gweithiwr Preswyl Gofal Plant - Ysgol RhydygorsYsgol Arbennig£16,781* - £18,070* + 4% *Pro-rata22/0603/07Gwneud cais am Gweithiwr Preswyl Gofal Plant - Ysgol Rhydygors
Swyddog Gwybodaeth ac Asesu (Gofalwyr)YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£30,153 - £33,43721/0630/06Gwneud cais am Swyddog Gwybodaeth ac Asesu (Gofalwyr)
Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 - Ysgol BrynsierfelYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25020/0603/07Gwneud cais am Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 - Ysgol Brynsierfel
Swyddog Tai a ChymorthCymunedau£18,070 - £21,26820/0603/07Gwneud cais am Swyddog Tai a Chymorth
Athro / Athrawes - Ysgol AbernantYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25019/0630/06Gwneud cais am Athro / Athrawes - Ysgol Abernant
Athro/Athrawes CA2 - Ysgol Bryn TegYsgolion Cynradd£22,467- £38,25019/0629/06Gwneud cais am Athro/Athrawes CA2 - Ysgol Bryn Teg
Swyddog Gofal Preswyl i BlantAdran Addysg a Phlant£20,661* - £24,174* + 8% *Pro-rata19/0603/07Gwneud cais am Swyddog Gofal Preswyl i Blant
Gofalwr Amgueddfa AchlysurolCymunedau£15,613* Fixed Point *Pro-rata19/0630/06Gwneud cais am Gofalwr Amgueddfa Achlysurol
Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant (Dydd) - GarreglwydAdran Addysg a Phlant£15,613* - £16,781* Pro-rata19/0603/07Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant (Dydd) - Garreglwyd
Gweithiwr Cymorth ArbenigolCymunedau£16,781* - £18,070* Pro-rata19/0603/07Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Arbenigol
Uwch-ymarferydd Gwaith CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£33,437 - £37,30619/0603/07Gwneud cais am Uwch-ymarferydd Gwaith Cymdeithasol
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Bryn TegYsgolion Cynradd£22,467- £38,25019/0629/06Gwneud cais am Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Bryn Teg
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£30,153 - £33,43719/0603/07Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Swyddog Hyfforddiant, Achredu, a Dysgu yn yr Awyr AgoredAdran Addysg a Phlant£26,822 - £30,78519/0605/07Gwneud cais am Swyddog Hyfforddiant, Achredu, a Dysgu yn yr Awyr Agored
Athro/Athrawes CA2 - Ysgol PwllYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25019/0628/06Gwneud cais am Athro/Athrawes CA2 - Ysgol Pwll
Uwch Swyddog PensiynauAdran Adnoddau£23,398 - £27,66816/0603/07Gwneud cais am Uwch Swyddog Pensiynau
Cynorthwy-ydd Clercol (Teithiol)YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£15,613* – £16,781* Pro-rata16/0629/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Clercol (Teithiol)
Gweithiwr Prosiect - Cam-drin DomestigAdran Addysg a Phlant£23,398 – £27,66816/0603/07Gwneud cais am Gweithiwr Prosiect - Cam-drin Domestig
Gofalwr/wraig - Ysgol AbergwiliYsgolion Cynradd£16,781* - £18,070* Pro-rata15/0626/06Gwneud cais am Gofalwr/wraig - Ysgol Abergwili
Pennaeth - Ysgol Feithrin RhydamanYsgolion Cynradd£44,102 - £51,12715/0630/06Gwneud cais am Pennaeth - Ysgol Feithrin Rhydaman
Athro/Athrawes CA2 - Ysgolion Cross Hands a DrefachYsgolion Cynradd£22,467* - £38,250* Pro-rata14/0626/06Gwneud cais am Athro/Athrawes CA2 - Ysgolion Cross Hands a Drefach
Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid (Achlysurol)Cymunedau£15,613* Fixed Point *Pro-rata14/0625/06Gwneud cais am Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid (Achlysurol)
Glanhawr/wraig - Ysgol AbergwiliAmgylchedd£15,375* + 4% *Pro-rata13/0626/06Gwneud cais am Glanhawr/wraig - Ysgol Abergwili
Cynorthwyydd Gwasanaethau CwsmeriaidCymunedau£15,613* + 8% *Pro-rata12/0625/06Gwneud cais am Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid
Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant (Dydd) - GarreglwydAdran Addysg a Phlant£15,613* - £16,781* Pro-rata12/0626/06Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant (Dydd) - Garreglwyd
Gweithiwr Gofal (Dydd) AchlysurolCymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata09/06Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) Achlysurol
Gweithiwr Gofal (Nos) AchlysurolCymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata09/06Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Nos) Achlysurol
Cynorthwywyr Arlwyo AchlysurolCymunedau£14,975* Pwynt Sefydlog *Pro-rata09/06Gwneud cais am Cynorthwywyr Arlwyo Achlysurol
Cynorthwywyr Domestig AchlysurolCymunedau£15,375* Fixed Point *Pro-rata09/06Gwneud cais am Cynorthwywyr Domestig Achlysurol
Uwch-ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (Iechyd Meddwl)Cymunedau£33,437 - £37,30609/0610/07Gwneud cais am Uwch-ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (Iechyd Meddwl)
Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 (0.4) - Ysgol LlanmiloeYsgolion Cynradd£22,467* - £38,250* Pro-rata07/0626/06Gwneud cais am Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 (0.4) - Ysgol Llanmiloe
Swyddog Prosiect (Arlwyo)Cymunedau£30,153 - £33,43701/0626/06Gwneud cais am Swyddog Prosiect (Arlwyo)
Gweithiwr Ieuenctid Arweiniol CynhwysolAdran Addysg a Phlant£23,398 - £27,66830/0527/06Gwneud cais am Gweithiwr Ieuenctid Arweiniol Cynhwysol
Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith YsbeidiolAmgylchedd£15,375* Pro-rata19/05Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol
Gweithiwr Cymorth Gofal CartrefCymunedau£16,781* - £18,070* + 8% *Pro-rata17/05Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref
Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£15,375 *Pro-rata10/04Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£15,375 *Pro-rata04/04Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)
Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)Adran Addysg a Phlant£20,456* Pwynt Sefydlog *Pro-rata04/04Gwneud cais am Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)
Tiwtoriaid Sgiliau Hanfodol (Achlysurol)Adran Addysg a Phlant£20,661* (Fixed Point) *Pro-rata04/04Gwneud cais am Tiwtoriaid Sgiliau Hanfodol (Achlysurol)
Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codiAmgylchedd£15,375* Pro-rata04/04Gwneud cais am Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi
Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£15,375 *Pro-rata04/04Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)

Llywio yn y Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Mae cofrestru yn eich galluogi i gadw gwybodaeth bersonol, fydd yn arbed amser i chi wrth nodi manylion, ac yn caniatáu i chi wneud cais am swyddi a rheoli eich ceisiadau am swyddi.
  • Cofrestru Nawr