Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£31,371 - £34,78807/0421/04Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Rheolwr y Tîm Dilyniant ac Adolygu*** ADLEOLI ***£42,683 - £46,51406/0412/04Gwneud cais am Rheolwr y Tîm Dilyniant ac Adolygu
Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref - Tref Caerfyrddin / Ardaloedd Gwledig Caerfyrddin (Taf, Teifi, Tywi)Cymunedau£18,795* - £19,554* + 8% *Pro-rata03/0419/04Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref - Tref Caerfyrddin / Ardaloedd Gwledig Caerfyrddin (Taf, Teifi, Tywi)
Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref - Ardal Amman GwendraethCymunedau£18,795* - £19,554* + 8% *Pro-rata03/0419/04Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref - Ardal Amman Gwendraeth
COVID-19 Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)COVID-19£17,364* (Fixed Point) *Pro-rata03/04Gwneud cais am COVID-19 Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78803/0403/05Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Swyddog Pridiannau TirAdran y Prif Weithredwr£19,554 - £22,46203/0414/04Gwneud cais am Swyddog Pridiannau Tir
Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)Amgylchedd£17,364* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata02/04Gwneud cais am Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)
Uwch Ymarferydd Therapi GalwedigaetholCymunedau£38,813 - £42,68302/0412/04Gwneud cais am Uwch Ymarferydd Therapi Galwedigaethol
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Y BwthynCymunedau£18,065* - £18,795* Pro-rata02/0408/04Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Y Bwthyn
COVID-19 Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd ArlwyoCOVID-19£17,364* (Fixed Point) *Pro-rata02/04Gwneud cais am COVID-19 Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£31,371 - £34,78802/04Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gweithiwr Gofal (Dydd) AchlysurolCymunedau£18,065* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata30/03Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) Achlysurol
Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Ardal CaerfyrddinAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* + 4% *pro-rata30/0310/04Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Ardal Caerfyrddin
Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Ardal LlanelliAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* + 4% *pro-rata30/0310/04Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Ardal Llanelli
Cynorthwy-ydd Cynnal Busnes - PDGAdran Addysg a Phlant£18,065 - £18,79530/0312/04Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cynnal Busnes - PDG
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a GweithrediadauCymunedau£18,065* - £18,795* + 8% *pro rata30/0319/04Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau
Gweithiwr Gofal (Nos) AchlysurolCymunedau£18,065* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata30/03Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Nos) Achlysurol
Cynorthwywyr Arlwyo AchlysurolCymunedau£17,364* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata30/03Gwneud cais am Cynorthwywyr Arlwyo Achlysurol
Cynorthwywyr Domestig AchlysurolCymunedau£17,364* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata30/03Gwneud cais am Cynorthwywyr Domestig Achlysurol
Pennaeth - Ysgol Heol GoffaYsgol Arbennig£74,103 - £85,82627/0314/04Gwneud cais am Pennaeth - Ysgol Heol Goffa
Technegydd ArchwilioAdran Gwasanaethau Corfforaethol£21,589 - £25,29525/0308/04Gwneud cais am Technegydd Archwilio
Cynorthwyydd Cymorth Busnes – Prydlesu a HurioAmgylchedd£19,554 - £22,46225/0315/04Gwneud cais am Cynorthwyydd Cymorth Busnes – Prydlesu a Hurio
Cynorthwy-ydd Addysgu Arabeg DwyieithogAdran Addysg a Phlant£19,554* - £22,462* +4% *Pro-rata13/0317/04Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Arabeg Dwyieithog

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr