Neidio iʼr Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi Gwag Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio am Swyddi Gwag

Fformat y Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech chi weld y canlyniadau?
   

Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl y SwyddCategoriCyflogWedi postioDyddiad CauGwneud caisFfefrynnau
Tiwtoriaid Sgiliau Hanfodol (Achlysurol)Adran Addysg a Phlant£20,456* (Fixed Point) *Pro-rata21/10Gwneud cais am Tiwtoriaid Sgiliau Hanfodol (Achlysurol)
Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd - Anghenion Dysgu YchwanegolYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£41,902 - £44,46321/1003/11Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd - Anghenion Dysgu Ychwanegol
Uwch-ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (Iechyd Meddwl)Cymunedau£33,106 - £36,93721/1011/11Gwneud cais am Uwch-ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (Iechyd Meddwl)
Hebryngwr YsgolAmgylchedd£14,975* + 4% *Pro-rata21/1007/11Gwneud cais am Hebryngwr Ysgol
Ymarferydd Iechyd Meddwl FforensigCymunedau£33,106 - £36,93721/1011/11Gwneud cais am Ymarferydd Iechyd Meddwl Fforensig
Cynorthwydd Dysgu Lefel 3Ysgolion Cynradd£17,891* - £21,057* +4% *Pro-rata20/1004/11Gwneud cais am Cynorthwydd Dysgu Lefel 3
Athro/Athrawes (0.6)Ysgolion Cynradd£22,467 – £38,25020/1004/11Gwneud cais am Athro/Athrawes (0.6)
Gweithiwr Cymdeithasol x 4Adran Addysg a Phlant£29,854 - £33,10619/1031/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol x 4
Athro/Athrawes Cyfnod SylfaenYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25019/1004/11Gwneud cais am Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen
Goruchwylydd Amser CinioYsgolion Cynradd£14,975* + 4% *Pro-rata19/1031/10Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio
Y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau PlantAdran Addysg a Phlant£113,389 - £121,99818/1031/10Gwneud cais am Y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant
Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant – DyddAdran Addysg a Phlant£15,238* - £16,481* Pro-rata18/1031/10Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant – Dydd
Cynorthwy-ydd ClercioYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£15,23818/1024/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Clercio
Gweithiwr Gofal (Dydd)Cymunedau£15,238* - £16,481* Pro-rata18/1031/10Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd)
Uwch-swyddog Gweinyddol a SystemauYsgol Arbennig£23,166* - £27,394* +4% *Pro-rata18/1030/10Gwneud cais am Uwch-swyddog Gweinyddol a Systemau
Swyddog Cyswllt CyflogaethAdran y Prif Weithredwr£20,456 - £23,93517/1028/10Gwneud cais am Swyddog Cyswllt Cyflogaeth
Uwch-seicolegydd Addysg a Phlant – DysguAdran Addysg a Phlant£47,734 - £50,90217/1028/10Gwneud cais am Uwch-seicolegydd Addysg a Phlant – Dysgu
Gweithiwr KIT (Cadw mewn Cysylltiad) IeuenctidAdran Addysg a Phlant£16,481 - £17,89117/1026/10Gwneud cais am Gweithiwr KIT (Cadw mewn Cysylltiad) Ieuenctid
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1Ysgolion Cynradd£14,975* + 4 % *Pro-rata17/1027/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1
Arweinydd Tîm - Gweithffyrdd+Adran y Prif Weithredwr£23,166 - £27,39417/1028/10Gwneud cais am Arweinydd Tîm - Gweithffyrdd+
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Llys HywelYsgolion Cynradd£14,975* + 4% *Pro-rata17/1031/10Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Llys Hywel
Cynorthwy-ydd Cymorth Gwasanaethau x 2Cymunedau£16,481 - £17,89117/1031/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cymorth Gwasanaethau x 2
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3Ysgolion Cynradd£17,891* - £21,057* +4% *Pro-rata17/1026/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3
Cynorthwy-ydd Arlwyo AchlysurolCymunedau£14,975* Pro-rata17/1031/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo Achlysurol
Seicolegwyr Addysg a PhlantAdran Addysg a Phlant£35,377 - £44,35317/1028/10Gwneud cais am Seicolegwyr Addysg a Phlant
Gweithwyr Gofal Plant Preswyl (Achlysurol)Adran Addysg a Phlant£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata13/1027/10Gwneud cais am Gweithwyr Gofal Plant Preswyl (Achlysurol)
Gweithiwr Ymgysylltu – (Cynnydd) x 2Cymunedau£20,456 - £23,93513/1027/10Gwneud cais am Gweithiwr Ymgysylltu – (Cynnydd) x 2
Uwch-ymarferyddAdran Addysg a Phlant£33,106 - £36,93713/1027/10Gwneud cais am Uwch-ymarferydd
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1Ysgolion Cynradd£15,238* +4% *Pro-rata11/1024/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1
Rheolwr y Tîm o Amgylch y Teulu (TAF)YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£36,937 - £40,61910/1024/10Gwneud cais am Rheolwr y Tîm o Amgylch y Teulu (TAF)
Therapydd Celf (Cynnydd)YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£23,166 - £27,39410/1024/10Gwneud cais am Therapydd Celf (Cynnydd)
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Bro DinefwrAdran Addysg a Phlant£14,975* + 4% *Pro-rata10/1024/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Bro Dinefwr
Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£14,975 *Pro-rata05/10Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£14,975 *Pro-rata05/10Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£14,975 *Pro-rata05/10Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)
Swyddog Cwsmeriaid y Llinell GofalCymunedau£17,891 - £21,05704/10Gwneud cais am Swyddog Cwsmeriaid y Llinell Gofal
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3Ysgolion Cynradd£17,891* - £21,057* +4% *Pro-rata04/1031/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3
Gweithiwr Chwarae Cymorth i DeuluoeddPob Un 03/1031/10Gwneud cais am Gweithiwr Chwarae Cymorth i Deuluoedd
Cynorthwywyr Domestig AchlysurolCymunedau£14,975* Fixed Point *Pro-rata21/09Gwneud cais am Cynorthwywyr Domestig Achlysurol
Gweithiwr Gofal (Nos) AchlysurolCymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata21/09Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Nos) Achlysurol
Gweithiwr Gofal (Dydd) AchlysurolCymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata21/09Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) Achlysurol
Cynorthwywyr Arlwyo AchlysurolCymunedau£14,975* Pwynt Sefydlog *Pro-rata21/09Gwneud cais am Cynorthwywyr Arlwyo Achlysurol
Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)Amgylchedd£14,975 *Pro-rata05/09Gwneud cais am Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)
Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith YsbeidiolAmgylchedd£14,975* Pro-rata07/06Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol
Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codiAmgylchedd£14,975* Pro-rata07/06Gwneud cais am Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi
Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)Adran y Prif Weithredwr£23,166* Pro-rata (Pwynt Sefydlog)07/06Gwneud cais am Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)

Llywio yn y Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Mae cofrestru yn eich galluogi i gadw gwybodaeth bersonol, fydd yn arbed amser i chi wrth nodi manylion, ac yn caniatáu i chi wneud cais am swyddi a rheoli eich ceisiadau am swyddi.
  • Cofrestru Nawr