Neidio iʼr Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi Gwag Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio am Swyddi Gwag

Fformat y Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech chi weld y canlyniadau?
   

Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl y SwyddCategoriCyflogWedi postioDyddiad CauGwneud caisFfefrynnau
Hebryngwr YsgolAmgylchedd£14,975* + 4% *Pro-rata02/1212/12Gwneud cais am Hebryngwr Ysgol
Gofalwr/wraig Achlysurol - Ysgol PontyberemYsgolion Cynradd£16,481 *Pro-rata02/1209/12Gwneud cais am Gofalwr/wraig Achlysurol - Ysgol Pontyberem
Pennaeth/Uwch-reolwr Ymgynghorol - YsgolionYMGEISWYR MEWNOL YN YNIGExisting Grade02/1212/12Gwneud cais am Pennaeth/Uwch-reolwr Ymgynghorol - Ysgolion
Ymgynghorydd Dysgu a Datblygu [Gwasanaethau Plant]Adran y Prif Weithredwr£29,854 - £33,10601/1215/12Gwneud cais am Ymgynghorydd Dysgu a Datblygu [Gwasanaethau Plant]
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Llys HywelYsgolion Cynradd£14,975* + 4% *Pro-rata01/1214/12Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Llys Hywel
Cynorthwy-ydd Addysgu Arabeg DwyieithogAdran Addysg a Phlant£17,891* - £21,057* + 4% *Pro-rata30/1112/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Arabeg Dwyieithog
Rheolwr y TîmAdran Addysg a Phlant£40,619 - £44,26529/1112/12Gwneud cais am Rheolwr y Tîm
Rheolwr y GwasanaethYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£48,733 - £56,22929/1112/12Gwneud cais am Rheolwr y Gwasanaeth
Cynorthwy-ydd ClercolYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£15,238* – £16,481* Pro-rata29/1112/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Clercol
Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes - Asesiadau AriannolYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£15,238 - £16,48128/1112/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes - Asesiadau Ariannol
Gweithiwr Gofal (Dydd) x 2Cymunedau£15,238* - £16,481* Pro-rata28/1112/12Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) x 2
Uwch-swyddog Gweinyddol a SystemauYsgol Arbennig£23,166* - £27,394* +4% *Pro-rata28/1112/12Gwneud cais am Uwch-swyddog Gweinyddol a Systemau
Athro/AthrawesYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25028/1116/12Gwneud cais am Athro/Athrawes
Gwaith Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£14,975 *Pro-rata28/11Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)
Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£14,975 *Pro-rata28/11Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£14,975 *Pro-rata28/11Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)
Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)Amgylchedd£14,975 *Pro-rata28/11Gwneud cais am Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)
Cynorthwydd GweinyddolYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£15,238 - £16,48128/1114/12Gwneud cais am Cynorthwydd Gweinyddol
Gweithiwr Gofal (Nos)Cymunedau£15,238* - £16,481* Pro-rata28/1112/12Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Nos)
Athro/AthrawesYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25025/1108/12Gwneud cais am Athro/Athrawes
Cynorthwy-ydd Gweinyddol YsgolYsgolion Cynradd£14,975* +4% *Pro-rata25/1113/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gweinyddol Ysgol
Cydgysylltydd yr UnedAdran Addysg a Phlant£16,481* - £17,891* Pro-rata24/1105/12Gwneud cais am Cydgysylltydd yr Uned
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1Ysgolion Cynradd£15,238* + 4% *Pro Rata24/1108/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1
Cynorthwydd Addysgu Lefel 2Ysgolion Cynradd£16,481* - £17,891* + 4 % *Pro-rata24/1107/12Gwneud cais am Cynorthwydd Addysgu Lefel 2
Gweithiwr Ieuenctid (Gwaith Sesiynol)Adran Addysg a Phlant£15,238* (Fixed Point) *Pro-rata22/11Gwneud cais am Gweithiwr Ieuenctid (Gwaith Sesiynol)
Athro/Athrawes (CA2)Ysgolion Cynradd£22,467 - £38,25022/1106/12Gwneud cais am Athro/Athrawes (CA2)
Gweithiwr Chwarae (Sesiynol)Adran Addysg a Phlant£15,238* - £16,481* Pro-rata21/1105/12Gwneud cais am Gweithiwr Chwarae (Sesiynol)
Aseswr Budd-Daliadau x 3Adran Adnoddau£16,481 - £17,89121/1105/12Gwneud cais am Aseswr Budd-Daliadau x 3
Technegydd Cynorthwyol Trafnidiaeth TeithwyrYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£16,481 - £17,89121/1105/12Gwneud cais am Technegydd Cynorthwyol Trafnidiaeth Teithwyr
Gweithiwr Cyswllt dan Oruchwyliaeth / Gweithiwr Cymorth i DeuluoeddAdran Addysg a Phlant£17,891* - £21,057* Pro-rata21/1105/12Gwneud cais am Gweithiwr Cyswllt dan Oruchwyliaeth / Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd
Swyddog Gwerthu a MarchnataCymunedau£23,166 - £27,39418/1105/12Gwneud cais am Swyddog Gwerthu a Marchnata
Goruchwylydd Amser CinioYsgolion Cynradd£14,975* +4% *Pro-rata16/1108/12Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio
Hebryngwr YsgolAmgylchedd£14,975* + 4% *Pro-rata15/1105/12Gwneud cais am Hebryngwr Ysgol
Tiwtoriaid Sgiliau Hanfodol (Achlysurol)Adran Addysg a Phlant£20,456* (Fixed Point) *Pro-rata21/10Gwneud cais am Tiwtoriaid Sgiliau Hanfodol (Achlysurol)
Swyddog Cwsmeriaid y Llinell GofalCymunedau£17,891 - £21,05704/10Gwneud cais am Swyddog Cwsmeriaid y Llinell Gofal
Cynorthwywyr Arlwyo AchlysurolCymunedau£14,975* Pwynt Sefydlog *Pro-rata21/09Gwneud cais am Cynorthwywyr Arlwyo Achlysurol
Gweithiwr Gofal (Nos) AchlysurolCymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata21/09Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Nos) Achlysurol
Gweithiwr Gofal (Dydd) AchlysurolCymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata21/09Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) Achlysurol
Cynorthwywyr Domestig AchlysurolCymunedau£14,975* Fixed Point *Pro-rata21/09Gwneud cais am Cynorthwywyr Domestig Achlysurol
Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith YsbeidiolAmgylchedd£14,975* Pro-rata07/06Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol
Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codiAmgylchedd£14,975* Pro-rata07/06Gwneud cais am Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi
Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)Adran y Prif Weithredwr£23,166* Pro-rata (Pwynt Sefydlog)07/06Gwneud cais am Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)

Llywio yn y Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Mae cofrestru yn eich galluogi i gadw gwybodaeth bersonol, fydd yn arbed amser i chi wrth nodi manylion, ac yn caniatáu i chi wneud cais am swyddi a rheoli eich ceisiadau am swyddi.
  • Cofrestru Nawr