Neidio iʼr Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi Gwag Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio am Swyddi Gwag

Fformat y Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech chi weld y canlyniadau?
   

Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl y SwyddCategoriCyflogWedi postioDyddiad CauGwneud caisFfefrynnau
Rheolwr y Ganolfan Addysgu a DysguYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£44,102 - £48,71026/0509/06Gwneud cais am Rheolwr y Ganolfan Addysgu a Dysgu
Athrawon CA3 a CA4YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£22,467 - £38,250 + 1 pwynt AAA26/0509/06Gwneud cais am Athrawon CA3 a CA4
Mentor Campau’r Ddraig (Achlysurol)Cymunedau£15,613* Pwynt Sefydlog *Pro-rata26/0504/06Gwneud cais am Mentor Campau’r Ddraig (Achlysurol)
Mentor Campau’r Ddraig (Achlysurol)Cymunedau£15,613* Pwynt Sefydlog *Pro-rata26/0504/06Gwneud cais am Mentor Campau’r Ddraig (Achlysurol)
Cynorthwyydd Dysgu Lefel 3YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£20,661* – £24,174* + 4% *Pro-rata26/0507/06Gwneud cais am Cynorthwyydd Dysgu Lefel 3
Cynorthwyydd Dysgu Lefel 3YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£20,661* – £24,174* + 4% *Pro-rata26/0507/06Gwneud cais am Cynorthwyydd Dysgu Lefel 3
Swyddog Ymgynghorol Iechyd a DiogelwchAdran y Prif Weithredwr£26,822 - £30,78525/0508/06Gwneud cais am Swyddog Ymgynghorol Iechyd a Diogelwch
Rheolwr Rhaglen Gweithlu RhanbartholYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£41,025 - £44,70825/0507/06Gwneud cais am Rheolwr Rhaglen Gweithlu Rhanbarthol
Rheolwr y Rhaglen Comisiynu Integredig ac AtalYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£41,025 - £44,70825/0507/06Gwneud cais am Rheolwr y Rhaglen Comisiynu Integredig ac Atal
Rheolwr Gweithredol x 2YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG 24/0530/05Gwneud cais am Rheolwr Gweithredol x 2
Secondiad fel Pennaeth Dros DroYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG 24/0526/05Gwneud cais am Secondiad fel Pennaeth Dros Dro
Cynorthwy-ydd Gwasanaeth Cwsmeriaid AchlysurolCymunedau£15,375* Pro-rata24/0511/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gwasanaeth Cwsmeriaid Achlysurol
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Parc y TywynYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25023/0505/06Gwneud cais am Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Parc y Tywyn
Swyddog Archwilio ChydymffurfioYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£18,070 - £21,26823/0505/06Gwneud cais am Swyddog Archwilio Chydymffurfio
Athro/Athrawes (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol Y FelinYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25023/0531/05Gwneud cais am Athro/Athrawes (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol Y Felin
Swyddog Cymorth Gofal Plant Dechrau'n DegAdran Addysg a Phlant£23,398 - £27,66823/0509/06Gwneud cais am Swyddog Cymorth Gofal Plant Dechrau'n Deg
Cynorthwy-ydd Addygu Lefel 1 - Ysgol Bro BanwYsgolion Cynradd£15,613* + 4% *Pro-rata23/0507/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addygu Lefel 1 - Ysgol Bro Banw
Cynorthwy-ydd Cymunedol (Deiliad di-allwedd)Cymunedau£15,613* - £16,781* Pro-rata22/0504/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cymunedol (Deiliad di-allwedd)
Gweithiwr Gofal (Dydd) - CaemaenCymunedau£15,613* - £16,781* Pro-rata22/0501/06Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Caemaen
Athro/Athrawes - Ysgol Gynradd Tre IoanYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25022/0512/06Gwneud cais am Athro/Athrawes - Ysgol Gynradd Tre Ioan
Gweithiwr Camddefnyddio SylweddauAdran Addysg a Phlant£20,661 - £24,17422/0521/06Gwneud cais am Gweithiwr Camddefnyddio Sylweddau
Gweinyddwr DPP YsgolionAdran Addysg a Phlant£16,781 - £18,07022/0507/06Gwneud cais am Gweinyddwr DPP Ysgolion
Cynorthwy-ydd Clerigol (DPP Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£15,613* - £16,781* Pro-rata22/0507/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Clerigol (DPP Ysgolion)
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a GweithrediadauYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£15,613 - £16,78122/0504/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau
Swyddog Dyletswydd Nos - Awel TywiYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£20,661* - £24,174* + 8 % *Pro-rata22/0505/06Gwneud cais am Swyddog Dyletswydd Nos - Awel Tywi
Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n DegYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£16,781 - £18,07022/0505/06Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg
Rheolwr Priffyrdd a Gwasanaethau TrafnidiaethAmgylchedd£61,032 - £70,91622/0509/06Gwneud cais am Rheolwr Priffyrdd a Gwasanaethau Trafnidiaeth
Athro/Athrawes Gwella’r Gymraeg a DwyieithrwyddYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£22,467 - £38,25022/0508/06Gwneud cais am Athro/Athrawes Gwella’r Gymraeg a Dwyieithrwydd
Gweithiwr Cymdeithasol x 3Cymunedau£30,153 - £33,43722/0505/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol x 3
Swyddog Pensiynau Cynorthwy-yddAdran Adnoddau£16,781 - £18,07022/0531/05Gwneud cais am Swyddog Pensiynau Cynorthwy-ydd
Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith YsbeidiolAmgylchedd£15,375* Pro-rata19/05Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol
Swyddog Pensiynau GIP CysoniAdran Adnoddau£20,661 - £24,17417/0531/05Gwneud cais am Swyddog Pensiynau GIP Cysoni
Swyddog PensiynauAdran Adnoddau£18,070 - £21,26817/0531/05Gwneud cais am Swyddog Pensiynau
Gweithiwr Cymorth Gofal CartrefCymunedau£16,781* - £18,070* + 8% *Pro-rata17/05Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref
Ymgynghorydd Dewisiadau TaiCymunedau£23,398 - £27,66817/0530/05Gwneud cais am Ymgynghorydd Dewisiadau Tai
Uwch Swyddog PensiynauAdran Adnoddau£23,398 - £27,66817/0531/05Gwneud cais am Uwch Swyddog Pensiynau
Athro/Athrawes CA2 - Ysgol PontietsYsgolion Cynradd£22,467* – £38,250* Pro-rata16/0523/06Gwneud cais am Athro/Athrawes CA2 - Ysgol Pontiets
Clerc Treth y CyngorAdran Adnoddau£16,781 - £18,07016/0530/05Gwneud cais am Clerc Treth y Cyngor
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol BrynsaronYsgolion Cynradd£15,375* +4% Pro-rata16/0526/05Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Brynsaron
Uwch-Syrfëwr Rheoli AsedauAmgylchedd£41,025 - £44,70815/0504/06Gwneud cais am Uwch-Syrfëwr Rheoli Asedau
Cynorthwyydd Adeiladu a Dylunio MecanyddolAmgylchedd£26,822 - £30,78515/0504/06Gwneud cais am Cynorthwyydd Adeiladu a Dylunio Mecanyddol
Technegydd Dylunio EiddoAmgylchedd£23,398 - £27,66815/0504/06Gwneud cais am Technegydd Dylunio Eiddo
Cynorthwy-ydd Trosglwyddi Prosiectau x 2Amgylchedd£26,822 - £30,78515/0504/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Trosglwyddi Prosiectau x 2
Gweithiwr Cyswllt dan Oruchwyliaeth/ Cymorth i DeuluoeddAdran Addysg a Phlant£18,070 - £21,26815/0529/05Gwneud cais am Gweithiwr Cyswllt dan Oruchwyliaeth/ Cymorth i Deuluoedd
Cynorthwy-ydd Dylunio – Cynlluniau Mawr x 2Amgylchedd£30,153 - £33,43715/0504/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Dylunio – Cynlluniau Mawr x 2
Gweithiwr Cyswllt dan Oruchwyliaeth / Gweithiwr Cymorth i DeuluoeddAdran Addysg a Phlant£18,070* - £21,268* Pro-rata15/0529/05Gwneud cais am Gweithiwr Cyswllt dan Oruchwyliaeth / Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd
Hebryngwyr YsgolionAmgylchedd£15,375* + 4% *Pro-rata12/0529/05Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion
Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£15,375 *Pro-rata10/04Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)
Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)Adran Addysg a Phlant£20,456* Pwynt Sefydlog *Pro-rata04/04Gwneud cais am Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)
Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£15,375 *Pro-rata04/04Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)

Llywio yn y Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Mae cofrestru yn eich galluogi i gadw gwybodaeth bersonol, fydd yn arbed amser i chi wrth nodi manylion, ac yn caniatáu i chi wneud cais am swyddi a rheoli eich ceisiadau am swyddi.
  • Cofrestru Nawr