Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Arolygydd Adeiladau Heblaw Tai – Cynnal a Chadw Ymatebol*** ADLEOLI ***£27,905 - £32,02920/0929/09Gwneud cais am Arolygydd Adeiladau Heblaw Tai – Cynnal a Chadw Ymatebol
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a GweithrediadauCymunedau£18,065 - £18,795 + 8%20/0906/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Cae'r FelinAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata20/0906/10Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Cae'r Felin
Swyddog Caffael*** ADLEOLI ***£21,589 - £25,29520/0929/09Gwneud cais am Swyddog Caffael
Swyddog Cwsmeriaid*** ADLEOLI ***£18,795 - £19,55420/0929/09Gwneud cais am Swyddog Cwsmeriaid
Technegydd Archwilio*** ADLEOLI ***£21,589 - £25,29520/0929/09Gwneud cais am Technegydd Archwilio
Gweithiwr Cymorth Arbenigol (Achlysurol)Cymunedau£18,795* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata18/0902/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Arbenigol (Achlysurol)
Swyddog Cyllid Llesiant DeltaLlesiant Delta£27,905 - £32,02917/0930/09Gwneud cais am Swyddog Cyllid Llesiant Delta
Cydgysylltydd GweithgareddauCymunedau£27,905 - £32,02917/0929/09Gwneud cais am Cydgysylltydd Gweithgareddau
Technegydd YstadauAdran y Prif Weithredwr£21,589 - £25,29517/0930/09Gwneud cais am Technegydd Ystadau
Cynorthwy-ydd Cymorth BusnesAmgylchedd£18,065 - £18,79517/0930/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78817/0927/09Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gweithiwr Cymdeithasol x 2Adran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78817/0927/09Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol x 2
Goruchwyliwr Cinio Achlysurol - Ysgol Y ModelYsgolion Cynradd£17,364* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata17/09Gwneud cais am Goruchwyliwr Cinio Achlysurol - Ysgol Y Model
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Llys y BrynCymunedau£18,065* - £18,795* Pro-rata17/0923/09Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Llys y Bryn
Hyfforddwr Nofio AchlysurolCymunedau£18,795* Cyfnod Penodol *Pro-rata16/0929/09Gwneud cais am Hyfforddwr Nofio Achlysurol
Swyddog Marchnata x 2Cymunedau£18,795 - £19,55416/0906/10Gwneud cais am Swyddog Marchnata x 2
Swyddog Cynorthwyol - PensiynauAdran Gwasanaethau Corfforaethol£18,795 - £19,55416/0930/09Gwneud cais am Swyddog Cynorthwyol - Pensiynau
Goruchwyliwr Amser Cinio - Ysgol Parc yr HunYsgolion Cynradd£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata16/0927/09Gwneud cais am Goruchwyliwr Amser Cinio - Ysgol Parc yr Hun
Arolygydd Adeiladu MecanyddolAmgylchedd£27,905 - £32,02913/0930/09Gwneud cais am Arolygydd Adeiladu Mecanyddol
Gofalwr/wraig - Ysgol CoedcaeYsgolion Uwchradd£18,795* - £19,554* +4% *Pro-rata13/0925/09Gwneud cais am Gofalwr/wraig - Ysgol Coedcae
Goruchwylydd ar DdyletswyddCymunedau£19,554* - £22,462* Pro-rata13/0929/09Gwneud cais am Goruchwylydd ar Ddyletswydd
Cynorthwy-ydd Data Ysgolion*** ADLEOLI ***£18,795 - £19,55413/0922/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Data Ysgolion
Gweithiwr Prosiect (Tîm 8-18 a Dargedir)*** ADLEOLI ***£21,589 - £25,29513/0922/09Gwneud cais am Gweithiwr Prosiect (Tîm 8-18 a Dargedir)
Swyddog Cynorthwyol Derbyn i Ysgolion*** ADLEOLI ***£21,589 - £25,29513/0922/09Gwneud cais am Swyddog Cynorthwyol Derbyn i Ysgolion
Swyddog Pobl Ifanc Egnïol - Cyfranogi*** ADLEOLI ***£24,799 - £28,78513/0922/09Gwneud cais am Swyddog Pobl Ifanc Egnïol - Cyfranogi
Cydgysylltydd Llesiant (Iechyd Meddwl)*** ADLEOLI ***£24,799 - £28,78513/0922/09Gwneud cais am Cydgysylltydd Llesiant (Iechyd Meddwl)
Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes*** ADLEOLI ***£18,065 - £18,79513/0922/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes
Swyddog Cymorth Busnes x 2*** ADLEOLI ***£21,589 - £25,29513/0922/09Gwneud cais am Swyddog Cymorth Busnes x 2
Gweinyddwr Cymorth Busnes*** ADLEOLI ***£18,795 - £19,55413/0922/09Gwneud cais am Gweinyddwr Cymorth Busnes
Gweinyddwr Cymorth Busnes*** ADLEOLI ***£18,795 - £19,55413/0922/09Gwneud cais am Gweinyddwr Cymorth Busnes
Cynorthwy-ydd - Canolfan Hamdden Dyffryn Aman*** ADLEOLI ***£18,795* - £19,554* Pro-rata13/0922/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd - Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
Glanhawr*** ADLEOLI ***£17,364* - £17,711* Pro-rata13/0922/09Gwneud cais am Glanhawr
Uwch-swyddog Cyfrifon Taladwy*** ADLEOLI ***£24,799 - £28,78513/0922/09Gwneud cais am Uwch-swyddog Cyfrifon Taladwy
Technegydd Rheoli’r Rhwydwaith*** ADLEOLI ***£21,589 - £25,29513/0922/09Gwneud cais am Technegydd Rheoli’r Rhwydwaith
Arweinydd Tîm - Cymorth Busnes*** ADLEOLI ***£24,799 - £28,78513/0922/09Gwneud cais am Arweinydd Tîm - Cymorth Busnes
Glanhawr(aig) - Ysgol Gynradd LlanediAmgylchedd£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata13/0927/09Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Gynradd Llanedi
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol BecaAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata12/0926/09Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Beca
Gofalwr/wraig - Ysgol LlanediYsgolion Cynradd£18,795* - £19,554* +4% *Pro-rata12/0927/09Gwneud cais am Gofalwr/wraig - Ysgol Llanedi
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 4 - Ysgol Y BrynYsgolion Cynradd£21,589* - £25,295* + 4 % *Pro-rata12/0926/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 4 - Ysgol Y Bryn
Swyddi - Prosiect Gwres Dŵr Glofa CaerauPob Un 12/0925/09Gwneud cais am Swyddi - Prosiect Gwres Dŵr Glofa Caerau
Cydgysylltydd GweithgareddauCymunedau£27,905 - £32,02911/0922/09Gwneud cais am Cydgysylltydd Gweithgareddau
Cynorthwy-ydd - Canolfan Hamdden Dyffryn AmanCymunedau£18,795* - £19,554* Pro-rata10/0922/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd - Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
Hyfforddwr Ffitrwydd - Canolfan Hamdden CaerfyrddinCymunedau£18,795* - £19,554* Pro-rata10/0922/09Gwneud cais am Hyfforddwr Ffitrwydd - Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Cynorthwy-ydd GweinyddolCymunedau£18,065* - £18,795* Pro-rata10/0923/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gweinyddol
Swyddi - Partneriaeth Gofal Gorllewin CymruPob Un 10/0924/09Gwneud cais am Swyddi - Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru
Technolegydd Mesur MeintiauAmgylchedd£24,799 - £28,78509/0926/09Gwneud cais am Technolegydd Mesur Meintiau
Swyddog Datblygu EconomaiddAdran y Prif Weithredwr£24,799 - £28,78509/0923/09Gwneud cais am Swyddog Datblygu Economaidd
Glanhawr/GlanhawraigAmgylchedd£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata09/0927/09Gwneud cais am Glanhawr/Glanhawraig
Cynorthwy-ydd Cyfrifon sy’n DaladwyAdran Gwasanaethau Corfforaethol£18,795 - £19,55409/0923/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cyfrifon sy’n Daladwy

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr