Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynnau
Uwch-gydgysylltydd Asbestos*** ADLEOLI ***£30,756 - £34,10616/0722/07Gwneud cais am Uwch-gydgysylltydd Asbestos
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd GwynfrynAdran Addysg a Phlant£16,755* +£126* FLWS +4% *Pro-rata16/0729/07Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd Gwynfryn
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd Maes y MorfaAdran Addysg a Phlant£16,755* +£126* ACBS +4% *Pro-rata16/0729/07Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd Maes y Morfa
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Gynradd PontyberemAdran Addysg a Phlant£16,755* +£126* FLWS +4% *Pro-rata16/0729/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Gynradd Pontyberem
Uwch Swyddog Datblygu Economaidd*** ADLEOLI ***£27,358 - £31,40113/0722/07Gwneud cais am Uwch Swyddog Datblygu Economaidd
Uwch-gynorthwyydd Cyfrifon sy'n DaladwyAdran Gwasanaethau Corfforaethol£21,074 - £24,65713/0723/07Gwneud cais am Uwch-gynorthwyydd Cyfrifon sy'n Daladwy
Technegydd Ystadau*** ADLEOLI ***£21,074 - £24,65713/0722/07Gwneud cais am Technegydd Ystadau
Arolygydd Gwaith Stryd*** ADLEOLI ***£23,866 - £28,22113/0722/07Gwneud cais am Arolygydd Gwaith Stryd
Cynorthwy-ydd Gwasanaethau Cyflog (Systemau)*** ADLEOLI ***£18,870 - £21,69313/0722/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gwasanaethau Cyflog (Systemau)
Gweithiwr Preswyl Gofal Plant - Ysgol RhydygorsYsgol Arbennig£17,681* - £18,870* + 4% *Pro-rata12/0716/07Gwneud cais am Gweithiwr Preswyl Gofal Plant - Ysgol Rhydygors
Anogwr Dysgu - Ysgol RhydygorsYsgol Arbennig£18,870* - £21,693* + 4% *Pro-rata12/0716/07Gwneud cais am Anogwr Dysgu - Ysgol Rhydygors
Cynorthwy-ydd Gwasanaethau CwsmeriaidCymunedau£16,863* (+£18* ACBS) +8% *Pro-rata12/0716/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gwasanaethau Cwsmeriaid
Gweithiwr Preswyl Gofal Plant - Ysgol RhydygorsYsgol Arbennig£17,681* - £18,870* + 4% *Pro-rata12/0716/07Gwneud cais am Gweithiwr Preswyl Gofal Plant - Ysgol Rhydygors
Hyfforddwr Ymarfer Grŵp / Hyfforddwr Aerobeg / Stiwdio (Achlysurol)Cymunedau£17,681* Pwynt Sefydlog *Pro-rata12/0731/07Gwneud cais am Hyfforddwr Ymarfer Grŵp / Hyfforddwr Aerobeg / Stiwdio (Achlysurol)
Gweithiwr Cymdeithasol: YsgolionAdran Addysg a Phlant£30,756 - £34,10611/0726/07Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol: Ysgolion
Hyfforddwr Nofio (Achlysurol) - Canolfan Hamdden LlanelliCymunedau£17,681* Fixed Point *Pro-rata11/0729/07Gwneud cais am Hyfforddwr Nofio (Achlysurol) - Canolfan Hamdden Llanelli
Rheolwr FflydYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£41,846 - £45,60210/0718/07Gwneud cais am Rheolwr Fflyd
Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid (Achlysurol)Cymunedau£16,863* +£18* ACBS *Pro-rata10/0729/07Gwneud cais am Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid (Achlysurol)
Arweinydd Gofal Plant Dechrau’n Deg - Little AcornsYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£23,866 - £28,22110/0723/07Gwneud cais am Arweinydd Gofal Plant Dechrau’n Deg - Little Acorns
Arweinydd Gofal Plant Dechrau’n Deg - Ffrindiau BachYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£23,866 - £28,22110/0723/07Gwneud cais am Arweinydd Gofal Plant Dechrau’n Deg - Ffrindiau Bach
Clerc Refeniw x 2Adran Gwasanaethau Corfforaethol£17,681 - £18,87009/0723/07Gwneud cais am Clerc Refeniw x 2
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Rhys Prichard, LlanymddyfriAdran Addysg a Phlant£16,755* (+£126* ACBS) +4% *Pro-rata09/0723/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Rhys Prichard, Llanymddyfri
Swyddog Cymorth Cynorthwyol Datblygu TrefniadaethAdran y Prif Weithredwr£17,681 - £18,87009/0720/07Gwneud cais am Swyddog Cymorth Cynorthwyol Datblygu Trefniadaeth
Athro / Athrawes - Ysgol Y ByneaYsgolion Cynradd£22,917 - £38,63309/0723/07Gwneud cais am Athro / Athrawes - Ysgol Y Bynea
Prentis Swyddog Pensiynau CynorthwyolAdran Gwasanaethau Corfforaethol£12,000 Pwynt Sefydlog05/0727/07Gwneud cais am Prentis Swyddog Pensiynau Cynorthwyol
Therapydd GalwedigaetholCymunedau£30,756 - £34,10605/0722/07Gwneud cais am Therapydd Galwedigaethol
Cydgysylltydd yr UnedAdran Addysg a Phlant£17,681 - £18,87004/0717/07Gwneud cais am Cydgysylltydd yr Uned
Ymgynghorydd Llesiant DeltaCymunedau£18,870 - £21,69303/07Gwneud cais am Ymgynghorydd Llesiant Delta
Arolygydd Adeiladwaith PriffyrddAmgylchedd£23,866 - £28,22102/0726/07Gwneud cais am Arolygydd Adeiladwaith Priffyrdd
Cynorthwy-ydd Gofal (Achlysurol) - Canolfan ColeshillCymunedau£16,863* +£18* ACBS (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata02/0716/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal (Achlysurol) - Canolfan Coleshill
Cynorthwy-ydd Arlwyo Achlysurol - Canolfan ColeshillCymunedau£16,755* (+£126* ACBS) *Pro-rata02/0716/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo Achlysurol - Canolfan Coleshill
Swyddog Gofal Preswyl i Blant - BlaenauAdran Addysg a Phlant£21,074* - £24,657* + 8% *Pro-rata02/0716/07Gwneud cais am Swyddog Gofal Preswyl i Blant - Blaenau
Cynorthwy-ydd Cynnal BusnesAdran Addysg a Phlant£16,863 (+£18 ACBS) - £17,68102/0716/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cynnal Busnes
Prentis – Gweinyddu Busnes Lefel 4Amgylchedd£16,863 (Fixed Point)02/0720/07Gwneud cais am Prentis – Gweinyddu Busnes Lefel 4
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal DolyfelinCymunedau£16,863* (+£18* ACBS) - £17,681* Pro-rata02/0716/07Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Dolyfelin
Swyddog Rheoli DatblyguAmgylchedd£34,106 - £38,05202/0716/07Gwneud cais am Swyddog Rheoli Datblygu
Hyfforddai Graddedig - SyrfëwrAdfywio a Pholisi£18,870 Pwynt Sefydlog25/0616/07Gwneud cais am Hyfforddai Graddedig - Syrfëwr
Tiwtoriaid Sgiliau Hanfodol (Achlysurol)Adran Addysg a Phlant£21,074* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata13/06Gwneud cais am Tiwtoriaid Sgiliau Hanfodol (Achlysurol)
Gweithiwr Cymorth Gofal CartrefCymunedau£17,681* - £18,870* + 8% *Pro-rata07/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref
Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codiAmgylchedd£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi
Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith AchlysurolAmgylchedd£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Achlysurol
Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)Amgylchedd£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)
Gweithiwr Gofal (Dydd) AchlysurolCymunedau£16,863* (+£18* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) Achlysurol
Gweithiwr Gofal (Nos) AchlysurolCymunedau£16,863* (+£18* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Nos) Achlysurol
Cynorthwywyr Arlwyo AchlysurolCymunedau£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Cynorthwywyr Arlwyo Achlysurol
Cynorthwywyr Domestig AchlysurolCymunedau£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Cynorthwywyr Domestig Achlysurol
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)
Cogydd Oruchwylydd - Canolfan Addysg Awyr Agored PentywynCymunedau£18,870* - £21,693* Pro-rata10/05Gwneud cais am Cogydd Oruchwylydd - Canolfan Addysg Awyr Agored Pentywyn

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr