Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Cynorthwy-ydd Ieithoedd Tramor Modern - Ysgol Y StradeYsgolion Uwchradd£20,661* - £24,174* + 4% *Pro-rata19/1027/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Ieithoedd Tramor Modern - Ysgol Y Strade
Swyddog Datblygu (Garddwriaeth/Garddio) AchlysurolCymunedau£20,661* Pwynt Sefydlog *Pro-rata18/1022/10Gwneud cais am Swyddog Datblygu (Garddwriaeth/Garddio) Achlysurol
ERW Swyddog Cydgysylltu'r SwyddfaPob Un 18/1027/10Gwneud cais am ERW Swyddog Cydgysylltu'r Swyddfa
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a GweithrediadauCymunedau£15,613 - £16,78118/1029/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau
Swyddog CwsmeriaidAdfywio a Pholisi£16,781 - £18,07018/1030/10Gwneud cais am Swyddog Cwsmeriaid
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref CynnesCymunedau£15,613* - £16,781* Pro-rata17/1030/10Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Cynnes
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal MaesllewelynCymunedau£15,613* - £16,781* Pro-rata17/1030/10Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Maesllewelyn
Cynorthwy-ydd Cymunedol (Daliwr Allwedd)Cymunedau£16,781* - £18,070* Pro-rata17/1029/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cymunedol (Daliwr Allwedd)
Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 3Adran Addysg a Phlant£20,661* - £24,174* + 4% *Pro-rata17/1027/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 3
Cydlynydd Datblygu Rhanbarthol (Cefnogi Pobl)Cymunedau£26,822 - £30,78517/1031/10Gwneud cais am Cydlynydd Datblygu Rhanbarthol (Cefnogi Pobl)
Swyddog Pensiynau Cynorthwy-yddAdran Adnoddau£16,781 - £18,07017/1031/10Gwneud cais am Swyddog Pensiynau Cynorthwy-ydd
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Canolfan Dydd CwmamanYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£15,613* - £16,781* Pro-rata17/1030/10Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Canolfan Dydd Cwmaman
Cynorthwyydd ArlwyoCymunedau£15,613* Pro-rata17/1030/10Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo
GyrrwrYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£16,781 - £18,07016/1030/10Gwneud cais am Gyrrwr
Cydgysylltydd Systemau y Tîm o Amgylch y TeuluYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£26,822 - £30,78516/1030/10Gwneud cais am Cydgysylltydd Systemau y Tîm o Amgylch y Teulu
Cynorthwyydd Clercio (Unedau Cyfeirio Disgyblion)Adran Addysg a Phlant£15,613* - £16,781* +4% *Pro-rata16/1027/10Gwneud cais am Cynorthwyydd Clercio (Unedau Cyfeirio Disgyblion)
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Llys y BrynCymunedau£15,613* - £16,781* +8% *Pro-rata16/1030/10Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Llys y Bryn
Pennaeth - Ysgol Gynradd LlangadogYsgolion Cynradd£45,743 - £52,93016/1003/11Gwneud cais am Pennaeth - Ysgol Gynradd Llangadog
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£30,153 - £33,43716/1030/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Cogydd - Cartref Gofal Llys y BrynCymunedau£16,781* - £18,070* + 8% *Pro-rata16/1030/10Gwneud cais am Cogydd - Cartref Gofal Llys y Bryn
Glanhawr/Glanhawraig - Ysgol Gynradd LlanllwniAmgylchedd£15,375* +4% *Pro-rata13/1026/10Gwneud cais am Glanhawr/Glanhawraig - Ysgol Gynradd Llanllwni
Glanhawr/Glanhawraig - Ysgol Dyffryn TafAmgylchedd£15,375* +4% *Pro-rata13/1026/10Gwneud cais am Glanhawr/Glanhawraig - Ysgol Dyffryn Taf
Athro/Athrawes (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol Gymraeg LlangennechYsgolion Cynradd£22,917 - £38,63312/1026/10Gwneud cais am Athro/Athrawes (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol Gymraeg Llangennech
Syrfewr Rheoli AsedauAdfywio a Pholisi£37,306 - £41,02512/1026/10Gwneud cais am Syrfewr Rheoli Asedau
Cynorthwy-ydd Gweinyddol Ysgol - Ysgol Bro BanwYsgolion Cynradd£15,375* +4% *Pro-rata11/1001/11Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gweinyddol Ysgol - Ysgol Bro Banw
ERW Rheolwr ADPob Un 11/1025/10Gwneud cais am ERW Rheolwr AD
Athro/Athrawes CS/CA2 - Ysgol Y DderwenYsgolion Cynradd£22,917 - £38,63311/1003/11Gwneud cais am Athro/Athrawes CS/CA2 - Ysgol Y Dderwen
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£30,153 – £33,43710/1031/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Athro/Athrawes (CA2) - Ysgol PenygroesYsgolion Cynradd£22,917* - £38,633*10/1003/11Gwneud cais am Athro/Athrawes (CA2) - Ysgol Penygroes
Cynorthwy-ydd Gofal (Achlysurol) - Canolfan ColeshillCymunedau£15,613* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata09/1022/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal (Achlysurol) - Canolfan Coleshill
Cynorthwy-ydd RisgAdran Adnoddau£18,070 - £21,26809/1023/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Risg
Cynorthwyydd Symiau sy’n DaladwyAdran Adnoddau£16,781 - £18,07009/1023/10Gwneud cais am Cynorthwyydd Symiau sy’n Daladwy
Swyddog Cyswllt Rhanbarthol - Cyfamod y Lluoedd ArfogAdran y Prif Weithredwr£30,153 - £33,43709/1023/10Gwneud cais am Swyddog Cyswllt Rhanbarthol - Cyfamod y Lluoedd Arfog
Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)Adran Addysg a Phlant£20,456* Pwynt Sefydlog *Pro-rata03/10Gwneud cais am Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)
Athro/Athrawes CA2 - Ysgol PwllYsgolion Cynradd£22,917 - £38,63302/1022/10Gwneud cais am Athro/Athrawes CA2 - Ysgol Pwll
Gweithiwr Gofal (Dydd) AchlysurolCymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata09/06Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) Achlysurol
Cynorthwywyr Domestig AchlysurolCymunedau£15,375* Fixed Point *Pro-rata09/06Gwneud cais am Cynorthwywyr Domestig Achlysurol
Cynorthwywyr Arlwyo AchlysurolCymunedau£14,975* Pwynt Sefydlog *Pro-rata09/06Gwneud cais am Cynorthwywyr Arlwyo Achlysurol
Gweithiwr Gofal (Nos) AchlysurolCymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata09/06Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Nos) Achlysurol
Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith YsbeidiolAmgylchedd£15,375* Pro-rata19/05Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol
Gweithiwr Cymorth Gofal CartrefCymunedau£16,781* - £18,070* + 8% *Pro-rata17/05Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref
Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£15,375 *Pro-rata10/04Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)
Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codiAmgylchedd£15,375* Pro-rata04/04Gwneud cais am Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi
Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)Amgylchedd£15,375 *Pro-rata04/04Gwneud cais am Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)
Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£15,375 *Pro-rata04/04Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£15,375 *Pro-rata04/04Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr