Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Cynorthwyydd ClercioAdran Addysg a Phlant£18,065* - £18,795* Pro-rata20/0531/05Gwneud cais am Cynorthwyydd Clercio
Rheolwr Gwasanaeth Offer Integredig Sir GaerfyrddinYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£38,813 - £42,68320/0503/06Gwneud cais am Rheolwr Gwasanaeth Offer Integredig Sir Gaerfyrddin
Technegydd ArchwilioAdran Gwasanaethau Corfforaethol£21,589 - £25,29520/0503/06Gwneud cais am Technegydd Archwilio
Technegydd Dylunio EiddoAmgylchedd£24,799 - £28,78517/0527/05Gwneud cais am Technegydd Dylunio Eiddo
Cydgysylltydd Ymyriadau Atal y Gwasanaeth Cymorth Ieuenctid*** ADLEOLI ***£27,905 - £32,02917/0526/05Gwneud cais am Cydgysylltydd Ymyriadau Atal y Gwasanaeth Cymorth Ieuenctid
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3*** ADLEOLI ***£21,589* - £25,295* +4% *Pro-rata17/0526/05Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3
Mentor*** ADLEOLI ***£21,589 - £25,29517/0526/05Gwneud cais am Mentor
Gweithiwr Cymorth Arbenigol*** ADLEOLI ***£18,795* - £19,554* Pro-rata17/0526/05Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Arbenigol
Athro Dosbarth Cynradd/Athrawes Ddosbarth Gynradd - Ysgol RhydygorsYsgol Arbennig£23,720 - £39,406 + AAA 116/0529/05Gwneud cais am Athro Dosbarth Cynradd/Athrawes Ddosbarth Gynradd - Ysgol Rhydygors
CogyddCymunedau£18,795 - £19,55416/0522/05Gwneud cais am Cogydd
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - AAA - Ysgol Bro BanwYsgolion Cynradd£18,795* - £19,554* + 4% *Pro-rata16/0527/05Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - AAA - Ysgol Bro Banw
Gyrrwr Cerbydau Nwyddau Trwm CyffredinolYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£19,554 - £22,46216/0531/05Gwneud cais am Gyrrwr Cerbydau Nwyddau Trwm Cyffredinol
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78816/0507/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78816/0506/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Cynorthwy-ydd Gweinyddol Ysgol - Ysgol Bro BanwYsgolion Cynradd£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata16/0527/05Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gweinyddol Ysgol - Ysgol Bro Banw
Goruchwyliwr Amser Cinio - Ysgol Bro BanwYsgolion Cynradd£17,364* - £17,711* + 4% *Pro-rata16/0527/05Gwneud cais am Goruchwyliwr Amser Cinio - Ysgol Bro Banw
Hyfforddwr Nofio Achlysurol - RhydamanCymunedau£18,795* Pwynt Sefydlog *Pro-rata15/0507/06Gwneud cais am Hyfforddwr Nofio Achlysurol - Rhydaman
Cynorthwy-ydd Cefnogi Disgyblion (Dros dro) - Ysgol CoedcaeYsgolion Uwchradd£18,065* - £18,795* +4% *Pro-rata15/0524/05Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cefnogi Disgyblion (Dros dro) - Ysgol Coedcae
Cynorthwy-ydd Cefnogi Disgyblion - Ysgol CoedcaeYsgolion Uwchradd£18,065* - £18,795* +4% *Pro-rata15/0524/05Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cefnogi Disgyblion - Ysgol Coedcae
Arbenigwr Ymyrraeth Mathemateg a Rhifedd - Ysgol CoedcaeYsgolion Uwchradd£21,589* - £25,295* +4% *Pro-rata15/0524/05Gwneud cais am Arbenigwr Ymyrraeth Mathemateg a Rhifedd - Ysgol Coedcae
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£31,371 - £34,78815/0505/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78815/0507/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
BaristaCymunedau£17,711* - £18,065* +8% *Pro-rata14/0521/05Gwneud cais am Barista
Swyddog Datblygu EconomaiddYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£24,799 - £28,78513/0528/05Gwneud cais am Swyddog Datblygu Economaidd
Hyfforddwr Ffitrwydd - Canolfan Hamdden CaerfyrddinCymunedau£18,795* - £19,554* +8% *Pro-rata13/0527/05Gwneud cais am Hyfforddwr Ffitrwydd - Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Swyddi gydag Ombwdsmon CymruPob Un 13/0520/05Gwneud cais am Swyddi gydag Ombwdsmon Cymru
Hebryngwyr YsgolionAmgylchedd£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata13/0505/06Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion
Athro/Athrawes Saesneg - Ysgol Maes y GwendraethYsgolion Uwchradd£23,720 - £39,40613/0520/05Gwneud cais am Athro/Athrawes Saesneg - Ysgol Maes y Gwendraeth
Hyfforddwr Aerobeg - Canolfan Hamdden CaerfyrddinCymunedau£18,795* - £19,554* +8% *Pro-rata13/0527/05Gwneud cais am Hyfforddwr Aerobeg - Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid - Canolfan Hamdden RhydamanCymunedau£17,711* - £18,065* + 8% *Pro rata13/0527/05Gwneud cais am Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid - Canolfan Hamdden Rhydaman
Rheolwr y Tim - Diogelu a Threfniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (DoLS)Cymunedau£42,683 - £46,51413/0527/05Gwneud cais am Rheolwr y Tim - Diogelu a Threfniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (DoLS)
Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid - Canolfan Hamdden CaerfyrddinCymunedau£17,711* - £18,065* + 8% *Pro rata13/0527/05Gwneud cais am Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid - Canolfan Hamdden Caerfyrddin
CogyddCymunedau£18,795* - £19,554* + 8% *Pro-rata10/0520/05Gwneud cais am Cogydd
Gweithiwr Cymdeithasol (Rhan-amser)Cymunedau£31,371* - £34,788* Pro-rata10/0523/05Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol (Rhan-amser)
Dirprwy Bennaeth - Ysgol Maes y MorfaYsgolion Cynradd£46,430 – £51,23409/0523/05Gwneud cais am Dirprwy Bennaeth - Ysgol Maes y Morfa
Athro/Athrawes - Ysgol Parc yr HunYsgolion Cynradd£23,720 - £39,40609/0522/05Gwneud cais am Athro/Athrawes - Ysgol Parc yr Hun
Athro/Athrawes x 2 - Ysgol Parc yr HunYsgolion Cynradd£23,720 - £39,40609/0522/05Gwneud cais am Athro/Athrawes x 2 - Ysgol Parc yr Hun
Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 - Ysgol BancffosfelenYsgolion Cynradd£23,720 - £39,40609/0520/05Gwneud cais am Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 - Ysgol Bancffosfelen
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol BancffosfelenYsgolion Cynradd£17,711* - £18,065* + 4% *Pro-rata09/0524/06Gwneud cais am Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Bancffosfelen
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal DolyfelinCymunedau£18,065* - £18,795* Pro-rata08/0522/05Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Dolyfelin
Athro/Athrawes CA2 - Ysgol Gynradd LlanybydderYsgolion Cynradd£23,720 - £39,40607/0522/05Gwneud cais am Athro/Athrawes CA2 - Ysgol Gynradd Llanybydder
Prentis Camau NesafAmgylchedd 03/0504/06Gwneud cais am Prentis Camau Nesaf
Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codiAmgylchedd£17,364* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata09/04Gwneud cais am Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi
Gweithiwr Gofal (Dydd) AchlysurolCymunedau£18,065* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata03/04Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) Achlysurol
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£17,364* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata03/04Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£17,364* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata03/04Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)
Cynorthwywyr Domestig AchlysurolCymunedau£17,364* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata03/04Gwneud cais am Cynorthwywyr Domestig Achlysurol
Cynorthwywyr Arlwyo AchlysurolCymunedau£17,364* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata03/04Gwneud cais am Cynorthwywyr Arlwyo Achlysurol
Gweithiwr Gofal (Nos) AchlysurolCymunedau£18,065* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata03/04Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Nos) Achlysurol
Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)Amgylchedd£17,364* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata02/04Gwneud cais am Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr