Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio: swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Am fanylion ynglŷn â Swyddi Gwag Ail-leoli, cliciwch y ddolen hon:  Cyfleoedd adleoli

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Barista AchlysurolArlwyo£18,328* (Gradd B) cynnwys Atodiad Cyflog Byw *Pro rata20/0131/03Gwneud cais am Barista Achlysurol
Cogydd a Gofal Symudol - (Ardal Rhydaman)Arlwyo£20,896* - £24,003* (GRADD E) yn cynnwys 4% *Pro-rata20/0103/02Gwneud cais am Cogydd a Gofal Symudol - (Ardal Rhydaman)
Swyddog Diogelu'r AmgylcheddIechyd a Gofal Cymdeithasol£25,481 - £29,577 (GRADD G)20/0127/01Gwneud cais am Swyddog Diogelu'r Amgylchedd
Legal Support AssistantCyfreithol£19,312 - £20,092 (Grade D)20/0131/01Gwneud cais am Legal Support Assistant
Gweithiwr Gofal Plant Preswyl - Ysgol RhydygorsAdran Addysg a Phlant£21,699 - £24,926 (Gradd E) yn cynnwys 8%20/0104/02Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Plant Preswyl  - Ysgol Rhydygors
Gweithiwr Cymorth Gofal Preswyl i Blant (Noson Effro)Adran Addysg a Phlant£21,699 - £24,926 (GRADD E) yn cynnwys 8%20/0110/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Preswyl i Blant (Noson Effro)
Gweithiwr Cymorth Arbenigol***YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG***£19,312 - £20,092 (GRADD D) *Pro Rata20/0131/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Arbenigol
Cyfrifydd ProsiectauCyllid£28,672 - £32,910 (GRADD H)19/0106/02Gwneud cais am Cyfrifydd Prosiectau
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a GweithrediadauLlyfrgelloedd ac Amgueddfeydd£20,047* - £20,857* (GRADD C) yn cynnwys +8% *Pro-rata19/0107/02Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau
Cynorthwyydd addysgu Lefel 3 - Ysgol Gymraeg Parc y TywynAdran Addysg a Phlant£20,896* - £24,003* (Gradd E) yn cynnwys + 4% *pro rata19/0104/02Gwneud cais am Cynorthwyydd addysgu Lefel 3 -  Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn
Uwch-ymarferydd Gwaith Cymdeithasol***YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG***£35,745 - £39,880 (GRADD J)19/0126/01Gwneud cais am Uwch-ymarferydd Gwaith Cymdeithasol
Gorchwylydd Brecwast - Ysgol San FairArlwyo£18,556 - £18,926 (GRADD A) yn cynnwsy 4% *pro-rata19/0104/02Gwneud cais am Gorchwylydd Brecwast - Ysgol San Fair
Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Maes y MorfaAdran Addysg a Phlant£18,556 - £18,926 (GRADD A) yn cynnwys 4% *pro-rata19/0104/02Gwneud cais am Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Maes y Morfa
Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Bro BanwArlwyo£18,556* - £18926* (GRADD A) yn cynnwys 4% *pro-rata19/0104/02Gwneud cais am Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Bro Banw
Gweithiwr CymdeithasolIechyd a Gofal Cymdeithasol£32,234 - £35,745 (GRADD I)19/0103/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 2 - Ysgol Maes Y GwendraethAdran Addysg a Phlant£20,084* - £20,896* (GRADD D) yn cynnwys +4% *Pro-rata19/0127/01Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 2 - Ysgol Maes Y Gwendraeth
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Bro MyrddinArlwyo£18,556* - £18,926* (GRADD A) yn cynnwys +4% *Pro-rata19/0103/02Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Bro Myrddin
Rheolwr Gwasanaeth***YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG***£52,616 - £60,710 (GRADE N)19/0126/01Gwneud cais am Rheolwr Gwasanaeth
Athro/Athrawes - Ysgol Griffith JonesAdran Addysg a Phlant£27,491 - £42,333 (M2 - UPS3)19/0101/02Gwneud cais am Athro/Athrawes - Ysgol Griffith Jones
Gorchwylydd Brecwast - Ysgol DafenArlwyo£18,556 - £18,926 (GRADD A) yn Cynnwys 4% *pro-rata19/0104/02Gwneud cais am Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Dafen
Gweithwyr Gofal Aros Galwad Dros Dro (Tim Ymateb Brys)Iechyd a Gofal Cymdeithasol£19,312* (Gradd D - Pwynt Sefydlog) *Pro-rata18/0101/02Gwneud cais am Gweithwyr Gofal Aros Galwad Dros Dro (Tim Ymateb Brys)
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Cartref Gofal Awel TywiArlwyo£18,328* (GRADD A) *Pro-rata - yn cynnwys taliad cyflog byw18/0124/01Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Cartref Gofal Awel Tywi
Gweithiwr CymdeithasolIechyd a Gofal Cymdeithasol£32,234 - £35,745 (Gradd I) + Taliad Atodol Ar Sail Y Farchnad18/0101/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gweithiwr CymdeithasolIechyd a Gofal Cymdeithasol£32,234 - £35,745 (Gradd I) + Taliad Atadol Ar Sail Y Farchnad18/0101/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Athro/Athrawes CA2 (0.6) – Ysgol BrynsaronAdran Addysg a Phlant£27,491* - £42,333* (M2 - UPS3) *Pro-rata18/0131/01Gwneud cais am Athro/Athrawes CA2 (0.6) – Ysgol Brynsaron
Athro/Athrawes CA2 – Ysgol BrynsaronAdran Addysg a Phlant£27,491 - £42,333 (M2 - UPS3)18/0131/01Gwneud cais am Athro/Athrawes CA2 – Ysgol Brynsaron
Hyfforddwr Achlysurol - Canolfan Addysg Awyr Agored PentywynAdran Addysg a Phlant£25,481* (GRADD G) (Cyfnod Penodedig) *Pro-rata18/0125/01Gwneud cais am Hyfforddwr Achlysurol - Canolfan Addysg Awyr Agored Pentywyn
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Bryn TegAdran Addysg a Phlant£18,926 - £19,304* (GRADD B) yn cynnwys 4% *Pro-rata18/0131/01Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Bryn Teg
Athro / Athrawes Cam Cynnydd 2 (Blwyddyn 2 & 3) - Ysgol Y DdwylanAdran Addysg a Phlant£27,491 - £42,333 (M2 - UPS3)18/0123/01Gwneud cais am Athro / Athrawes Cam Cynnydd 2 (Blwyddyn 2 & 3) - Ysgol Y Ddwylan
Gorchwylydd Brecwast - Ysgol ParcyrhunArlwyo£18,556 - £18926 (GRADD A) yn cynnwys 4% *pro-rata18/0104/02Gwneud cais am Gorchwylydd Brecwast  - Ysgol Parcyrhun
Gorchwylydd Brecwast - Ysgol LlannonArlwyo£18,556 - £18,926 (GRADD A) yn cynnwys 4% *pro-rata18/0104/02Gwneud cais am Gorchwylydd Brecwast  - Ysgol Llannon
Uwch Swyddog Gofal Preswyl i Blant - BlaenauAdran Addysg a Phlant£30,966* - £35,543* (GRADD H) yn cynnwys +8%18/0102/02Gwneud cais am Uwch Swyddog Gofal Preswyl i Blant - Blaenau
Glanhawr(aig) - Hwb RhydamanGlanhau/Gofalwr£18,328* (Gradd A) *Pro-rata - cynnwys Atodiad Cyflog Byw17/0131/01Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Hwb Rhydaman
Hebryngwr Ysgol - Ysgol Bro BanwAdran Addysg a Phlant£18,556 - £18,926 (Gradd A) yn cynnwys 4% *Pro-rata17/0131/01Gwneud cais am Hebryngwr Ysgol - Ysgol Bro Banw
Gweithiwr Cymorth ArbenigolIechyd a Gofal Cymdeithasol£19,312* - £20,092* (GRADD D) *Pro-rata17/0128/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Arbenigol
Aseswr Budd-daliadauCyllid£20,092 - £23,080 (Gradd E)17/0131/01Gwneud cais am Aseswr Budd-daliadau
Syrfewr Rheoli AsedauRheoli/Cydlynu Prosiectau£39,880 - £43,857 (Gradd K)17/0122/01Gwneud cais am Syrfewr Rheoli Asedau
Swyddog Comisiynu Contractau o ran Cynnal a Chadw EiddoCynnal a Chadw Eiddo/Adeiladau£28,672 - £32,910 (GRADD H)17/0131/01Gwneud cais am Swyddog Comisiynu Contractau o ran Cynnal a Chadw Eiddo
Hebryngwr Ysgol - Ysgol StebonheathAdran Addysg a Phlant£18,556 - £18,926 (GRADD A) yn cynnwys 4% *Pro-rata17/0131/01Gwneud cais am Hebryngwr Ysgol - Ysgol Stebonheath
Pennaeth - Ysgol Gynradd LlangadogAdran Addysg a Phlant£51,029 - £59,153 (L8-L14)17/0131/01Gwneud cais am Pennaeth - Ysgol Gynradd Llangadog
Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol BrynsaronAdran Addysg a Phlant£18,926 - £19,304 (GRADD B) yn cynnwys 4% *Pro rata17/0125/01Gwneud cais am Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Brynsaron
Hebryngwr Ysgol - Ysgol Dyffryn AmanAdran Addysg a Phlant£18,556 - £18,926 (GRADD A) yn cynnwys 4% *Pro-rata17/0131/01Gwneud cais am Hebryngwr Ysgol - Ysgol Dyffryn Aman
Swyddog Perfformiad a GwerthusoIechyd a Gofal Cymdeithasol£28,672 - £32,910 (GRADD H)17/0127/01Gwneud cais am Swyddog Perfformiad a Gwerthuso
Gweithiwr CymdeithasolIechyd a Gofal Cymdeithasol£32,234 - £35,745 (Gradd I) + Taliad Atadol Ar Sail Y Farchnad17/0103/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Swyddog GweinyddolIechyd a Gofal Cymdeithasol£19,312 - £20,092 (GRADD D)17/0127/01Gwneud cais am Swyddog Gweinyddol
Ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch000043£28,672 - £32,910 (GRADD H)17/0107/02Gwneud cais am Ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch
Rheolwr Gwasanaeth - Anghenion Cymleth a PhontioAdran Addysg a Phlant£52,616 - £60,710 (GRADE N)17/0128/01Gwneud cais am Rheolwr Gwasanaeth - Anghenion Cymleth a Phontio
Swyddog PensiynauCyllid£22,183 - £25,991 (GRADD F)14/0128/01Gwneud cais am Swyddog Pensiynau
Gweithiwr Cymorth ArbenigolIechyd a Gofal Cymdeithasol£19,312* - £20,092* (GRADD D) *Pro-rata14/0128/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Arbenigol
Swyddog Cymorth ProsiectauTai£22,183 - £25,991 (GRADD F)14/0131/01Gwneud cais am Swyddog Cymorth Prosiectau

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr