Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Gofalwr/wraig - Ysgol LlandeiloYsgolion Cynradd£16,781* - £18,070* Pro-rata19/0908/10Gwneud cais am Gofalwr/wraig - Ysgol Llandeilo
Rheolwr Llinell GofalCymunedau£30,153 - £33,43719/0901/10Gwneud cais am Rheolwr Llinell Gofal
Swyddog Ymgynghorol Iechyd a DiogelwchAdran y Prif Weithredwr£26,822 - £30,78519/0903/10Gwneud cais am Swyddog Ymgynghorol Iechyd a Diogelwch
Ymgynghorydd Strategol (Iechyd a Diogelwch)Adran y Prif Weithredwr£33,437 - £37,30619/0903/10Gwneud cais am Ymgynghorydd Strategol (Iechyd a Diogelwch)
Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol LlanybydderYsgolion Cynradd£15,613* + 4 % *Pro-rata19/0926/09Gwneud cais am Cynorthwydd Addysgu Lefel 1  - Ysgol Llanybydder
Clerc Treth y CyngorAdran Adnoddau£16,781 - £18,07018/0902/10Gwneud cais am Clerc Treth y Cyngor
Aseswr Budd-DaliadauAdran Adnoddau£16,781 - £18,07018/0902/10Gwneud cais am Aseswr Budd-Daliadau
Gweithiwr Cymorth - Ty CariadCymunedau£16,781* - £18,070* Pro-rata18/0902/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth - Ty Cariad
Cynghorydd Adnoddau Dynol CynorthwyolYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£20,661 - £24,17418/0925/09Gwneud cais am Cynghorydd Adnoddau Dynol Cynorthwyol
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Llys y BrynCymunedau£15,375* Pro-rata18/0902/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Llys y Bryn
Cydgysylltydd yr UnedAdran Addysg a Phlant£16,781* - £18,070* Pro-rata18/0902/10Gwneud cais am Cydgysylltydd yr Uned
Gweithiwr Cyswllt dan Oruchwyliaeth/Gweithiwr Cymorth i DeuluoeddYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£18,070 - £21,26818/0902/10Gwneud cais am Gweithiwr Cyswllt dan Oruchwyliaeth/Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd
Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd (Anableddau)Adran Addysg a Phlant£18,070 - £21,26818/0902/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd (Anableddau)
Gweithiwr Cymdeithasol - PontioCymunedau£30,153 - £33,43715/0901/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol - Pontio
Uwch-ymarferyddAdran Addysg a Phlant£33,437 - £37,30615/0901/10Gwneud cais am Uwch-ymarferydd
Uwch-ymarferyddAdran Addysg a Phlant£33,437 - £37,30615/0901/10Gwneud cais am Uwch-ymarferydd
Cydlynydd Datblygu Rhanbarthol (Cefnogi Pobl)Cymunedau£26,822 - £30,78515/0929/09Gwneud cais am Cydlynydd Datblygu Rhanbarthol (Cefnogi Pobl)
Technegydd (Rhwydwaith ac Asedau)Amgylchedd£23,398 - £27,66815/0902/10Gwneud cais am Technegydd (Rhwydwaith ac Asedau)
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£30,153 - £33,43715/0901/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol BecaAdran Addysg a Phlant£15,375* Pro-rata14/0925/09Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Beca
Swyddi - ERWPob Un 13/0925/09Gwneud cais am Swyddi - ERW
Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant Achlysurol - GarreglwydAdran Addysg a Phlant£15,613* Pwynt Sefydlog * Pro-rata13/0927/09Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant Achlysurol - Garreglwyd
Gweithwyr Gofal Plant Preswyl AchlysurolAdran Addysg a Phlant£15,613* Pwynt Sefydlog *Pro-rata13/0927/09Gwneud cais am Gweithwyr Gofal Plant Preswyl Achlysurol
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Cae'r FelinAdran Addysg a Phlant£15,375* Pro-rata12/0925/09Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Cae'r Felin
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£30,153 – £33,43712/0925/09Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Rheolwr Prosiect Gweithio YstwythYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£41,025 - £44,70812/0925/09Gwneud cais am Rheolwr Prosiect Gweithio Ystwyth
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol ByneaYsgolion Cynradd£15,375* +4% Pro-rata11/0922/09Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Bynea
Swyddog Uned Cynnal Busnes – Asesiadau AriannolYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£18,070 – £21,26811/0925/09Gwneud cais am Swyddog Uned Cynnal Busnes – Asesiadau  Ariannol
Uwch-weithiwr Depo / IardYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£18,070 – £21,26811/0925/09Gwneud cais am Uwch-weithiwr Depo / Iard
Swyddog Cynllun Cyn DenantiaethCymunedau£23,398 - £27,66811/0925/09Gwneud cais am Swyddog Cynllun Cyn Denantiaeth
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol PenygaerYsgolion Cynradd£15,375* +4% Pro-rata11/0922/09Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Penygaer
Gweithiwr Camddefnyddio SylweddauAdran Addysg a Phlant£20,661 - £24,17411/0903/10Gwneud cais am Gweithiwr Camddefnyddio Sylweddau
Gweithiwr KIT (Cadw mewn Cysylltiad) (Cyfnod Penodol)Adran Addysg a Phlant£16,781 - £18,07011/0927/09Gwneud cais am Gweithiwr KIT (Cadw mewn Cysylltiad) (Cyfnod Penodol)
Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol BancyfelinYsgolion Cynradd£15,613* + 4 % *Pro-rata11/0922/09Gwneud cais am Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Bancyfelin
Rheolwr Prosiect Cam NesaAdran Addysg a Phlant£30,153 - £33,43708/0922/09Gwneud cais am Rheolwr Prosiect Cam Nesa
Hebryngwyr YsgolionAmgylchedd£15,375* + 4% *Pro-rata07/0925/09Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion
Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau PlantAdran Addysg a PhlantHyd at £123,21807/0925/09Gwneud cais am Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant
Arweinydd Prosiect Mathemateg TGAU - ERWPob Un 07/0925/09Gwneud cais am Arweinydd Prosiect Mathemateg TGAU - ERW
Cynorthwy-ydd Addygu Lefel 1 - Ysgol Bro BanwYsgolion Cynradd£15,613* + 4% *Pro-rata07/0920/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addygu Lefel 1 - Ysgol Bro Banw
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol LlanybydderYsgolion Cynradd£15,375* +4% *Pro-rata07/0928/09Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Llanybydder
Warden yr HarbwrYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£15,613 - £16,781 +8%05/0920/09Gwneud cais am Warden yr Harbwr
Warden y Parc (Gwersylla)YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£15,613 - £16,781 +8%05/0920/09Gwneud cais am Warden y Parc (Gwersylla)
SWYDDI PLANT DEWIPob Un 04/0922/09Gwneud cais am SWYDDI PLANT DEWI
Gweithiwr Gofal (Dydd) AchlysurolCymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata09/06Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) Achlysurol
Cynorthwywyr Domestig AchlysurolCymunedau£15,375* Fixed Point *Pro-rata09/06Gwneud cais am Cynorthwywyr Domestig Achlysurol
Cynorthwywyr Arlwyo AchlysurolCymunedau£14,975* Pwynt Sefydlog *Pro-rata09/06Gwneud cais am Cynorthwywyr Arlwyo Achlysurol
Gweithiwr Gofal (Nos) AchlysurolCymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata09/06Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Nos) Achlysurol
Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith YsbeidiolAmgylchedd£15,375* Pro-rata19/05Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol
Gweithiwr Cymorth Gofal CartrefCymunedau£16,781* - £18,070* + 8% *Pro-rata17/05Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref
Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£15,375 *Pro-rata10/04Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr