Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynnau
Uwch Gynorthwyydd - Canolfan Hamdden RhydamanYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£21,074* - £24,657* + 8% *Pro-rata21/1102/12Gwneud cais am Uwch Gynorthwyydd - Canolfan Hamdden Rhydaman
Gofalwr/wraig - Ysgol LlanybydderYsgolion Cynradd£17,681* - £18,870* Pro-rata21/1104/12Gwneud cais am Gofalwr/wraig - Ysgol Llanybydder
Swyddog Prosiect Bancio AmserCymunedau£30,756 – £34,10621/1103/12Gwneud cais am Swyddog Prosiect Bancio Amser
Rheolwr Cartref Gofal CofrestredigCymunedau£38,052 - £41,84620/1102/12Gwneud cais am Rheolwr Cartref Gofal Cofrestredig
Therapydd Galwedigaethol ArbenigolPob Un 20/1109/12Gwneud cais am Therapydd Galwedigaethol Arbenigol
Cynorthwydd Addysgu Lefel 3 - Ysgol LlanybydderYsgolion Cynradd£18,870* - £21,693* +4% *Pro-rata20/1129/11Gwneud cais am Cynorthwydd Addysgu Lefel 3  - Ysgol Llanybydder
Aprentis (Cymorth Busnes) Lefel 2/3Cymunedau£12,240 (Pwynt Sefydlog)20/1105/12Gwneud cais am Aprentis (Cymorth Busnes) Lefel 2/3
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£30,756 - £34,10620/1102/12Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Pennaeth - Ysgol LlanmiloeYsgolion Cynradd£46,430 - £53,72420/1104/12Gwneud cais am Pennaeth - Ysgol Llanmiloe
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Cartref Gofal Caemaen*** ADLEOLI ***£16,755* (+£126* ACBS) +8% *Pro-rata20/1125/11Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Cartref Gofal Caemaen
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Canolfan Dydd CwmamanCymunedau£16,863* (+£18* FLWS) - £17,681* Pro-19/1102/12Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd)  - Canolfan Dydd Cwmaman
Swyddog ar DdyletswyddYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£21,074 - £24,65719/1102/12Gwneud cais am Swyddog ar Ddyletswydd
Swyddog Cymorth GwasanaethCymunedau£23,866 - £28,22119/1130/11Gwneud cais am Swyddog Cymorth Gwasanaeth
Cynorthwy-ydd - Canolfan Hamdden RhydamanYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£17,681* - £18,870* +8% *Pro-rata19/1102/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd - Canolfan Hamdden Rhydaman
Gweithiwr Cymorth ArbenigolCymunedau£16,863* (+£18* ACBS) - £17,681* Pro-rata19/1102/12Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Arbenigol
Swyddog Cyfathrebu (Y We)Adfywio a Pholisi£21,074 - £24,65719/1103/12Gwneud cais am Swyddog Cyfathrebu (Y We)
Swyddog Bathodyn Glas*** ADLEOLI ***£17,681 - £18,87016/1125/11Gwneud cais am Swyddog Bathodyn Glas
Rheolwr Gwasanaethau PreswylYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£45,602 - £50,20416/1102/12Gwneud cais am Rheolwr Gwasanaethau Preswyl
Swyddog Cofrestru / Chwiliadau (Dros dro)*** ADLEOLI ***£18,870 - £21,69316/1125/11Gwneud cais am Swyddog Cofrestru / Chwiliadau (Dros dro)
Swyddog Cofrestru / Chwiliadau*** ADLEOLI ***£18,870 - £21,69316/1125/11Gwneud cais am Swyddog Cofrestru / Chwiliadau
Athro/Athrawes (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol y CastellYsgolion Cynradd£23,720 - £39,40616/1122/11Gwneud cais am Athro/Athrawes (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol y Castell
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau*** ADLEOLI ***£16,863* (+£18* ACBS) - £17,681* +8% *Pro-rata16/1125/11Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau
Swyddog Cyswllt Cyflogaeth*** ADLEOLI ***£21,074 - £24,65716/1125/11Gwneud cais am Swyddog Cyswllt Cyflogaeth
Tiwtoriaid Sgiliau HanfodolAdran Addysg a Phlant£21,074* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata15/11Gwneud cais am Tiwtoriaid Sgiliau Hanfodol
Cynorthwy-ydd Arlwyo Achlysurol - Canolfan Hamdden CaerfyrddinCymunedau£16,863* (+£18* ACBS) *Pro-rata15/1126/11Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo Achlysurol - Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd LlangunnorAdran Addysg a Phlant£16,755* (+£126* ACBS) +4% *Pro-rata15/1129/11Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd Llangunnor
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd FfairfachAdran Addysg a Phlant£16,755* (+£126* ACBS) +4% *Pro-rata15/1129/11Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd Ffairfach
Gweithiwr Cymorth Gofal CartrefCymunedau£17,681* - £18,870* + 8% *Pro-rata15/11Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref
Gweinyddwr Cynnal BusnesCymunedau£17,681 - £18,87014/1125/11Gwneud cais am Gweinyddwr Cynnal Busnes
Hebryngwr YsgolAmgylchedd£16,755* (+£126* ACBS) +4% *Pro-rata14/1126/11Gwneud cais am Hebryngwr Ysgol
Swyddog Cyllid BusnesAdran Addysg a Phlant£21,074 - £24,65714/1127/11Gwneud cais am Swyddog Cyllid Busnes
Gweithiwr Cymdeithasol x 2Adran Addysg a Phlant£30,756 - £34,10614/1126/11Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol x 2
Uwch-ymarferyddAdran Addysg a Phlant£34,106 - £38,05214/1126/11Gwneud cais am Uwch-ymarferydd
Arweinydd Buddsoddi yn ein TaiYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£41,846 - £45,60214/1125/11Gwneud cais am Arweinydd Buddsoddi yn ein Tai
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a GweithrediadauYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£16,863 (+£18 ACBS) - £17,681 +8%14/1125/11Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau
Uwch-ymarferyddYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£34,106 - £38,05212/1126/11Gwneud cais am Uwch-ymarferydd
Gweithiwr Ieuenctid Cefnogol Ysgolion – Ysgol EmlynAdran Addysg a Phlant£21,074 - £24,65712/1126/11Gwneud cais am Gweithiwr Ieuenctid Cefnogol Ysgolion – Ysgol Emlyn
Cynorthwyydd Cefnogi Disgyblion - Ysgol CoedcaeYsgolion Uwchradd£16,863* (+£18* ACBS) - £17,681*+4% *Pro-rata09/1123/11Gwneud cais am Cynorthwyydd Cefnogi Disgyblion - Ysgol Coedcae
Athro/Athrawes (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol Y FroYsgolion Cynradd £23,720 - £39,40608/1123/11Gwneud cais am Athro/Athrawes (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol Y Fro
Croesawydd - Ysgol Uwchradd y Frenhines ElisabethYsgolion Uwchradd£16,863* (+£18* ACBS) + 4% *Pro-rata07/1121/11Gwneud cais am Croesawydd - Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd Tre IoanAdran Addysg a Phlant£16,755* (+£126* ACBS) +4%07/1121/11Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd Tre Ioan
Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith AchlysurolAmgylchedd£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata15/10Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Achlysurol
Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)Adran Addysg a Phlant£21,074* Pwynt Sefydlog *Pro-rata30/08Gwneud cais am Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)
Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codiAmgylchedd£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi
Gweithiwr Gofal (Nos) AchlysurolCymunedau£16,863* (+£18* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Nos) Achlysurol
Cynorthwywyr Arlwyo AchlysurolCymunedau£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Cynorthwywyr Arlwyo Achlysurol
Cynorthwywyr Domestig AchlysurolCymunedau£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Cynorthwywyr Domestig Achlysurol
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr