Neidio iʼr Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi Gwag Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio am Swyddi Gwag

Fformat y Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech chi weld y canlyniadau?
   

Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl y SwyddCategoriCyflogWedi postioDyddiad CauGwneud caisFfefrynnau
Cynorthwy-ydd Arlwyo AchlysurolCymunedau£14,975* Pro-rata22/0210/03Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo Achlysurol
Hebryngwyr YsgolionAmgylchedd£14,975* + 4% *Pro-rata22/0220/03Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion
Cydgysylltydd MeddygolAdran y Prif Weithredwr£17,891 - £21,05722/0209/03Gwneud cais am Cydgysylltydd Meddygol
Swyddog Cynnal AelodauAdran y Prif Weithredwr£16,481 - £17,89121/0209/03Gwneud cais am Swyddog Cynnal Aelodau
Peiriannydd Cynorthwyol x 2YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£29,854 - £33,10621/0206/03Gwneud cais am Peiriannydd Cynorthwyol x 2
Technegydd x 2YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£23,166 - £27,39421/0206/03Gwneud cais am Technegydd x 2
Gweithiwr Camddefnyddio SylweddauAdran Addysg a Phlant£20,456 - £23,93520/0201/03Gwneud cais am Gweithiwr Camddefnyddio Sylweddau
Gweithiwr Chwarae (Sesiynol)Adran Addysg a Phlant£15,238* - £16,481* Pro-rata20/0206/03Gwneud cais am Gweithiwr Chwarae (Sesiynol)
Hyfforddwr AchlysurolCymunedau£23,166* Pwynt Sefydlog *Pro-rata20/0205/03Gwneud cais am Hyfforddwr Achlysurol
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol FfairfachAdran Addysg a Phlant£14,975* + 4% *Pro-rata20/0206/03Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Ffairfach
Swyddog Cyswllt Dysgu a DatblyguYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£23,166 - £27,39420/0203/03Gwneud cais am Swyddog Cyswllt Dysgu a Datblygu
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Rhys PrichardAdran Addysg a Phlant£14,975* + 4% *Pro-rata20/0206/03Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Rhys Prichard
Rheolwr Llinell GofalYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£29,854 - £33,10620/0206/03Gwneud cais am Rheolwr Llinell Gofal
Ymgynghorydd Dysgu a DatblyguYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£29,854 - £33,10620/0203/03Gwneud cais am Ymgynghorydd Dysgu a Datblygu
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£29,854 - £33,10620/0206/03Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Bro DinefwrAdran Addysg a Phlant£14,975* + 4% *Pro-rata20/0206/03Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Bro Dinefwr
Gyrrwr Cerbyd Casglu Sbwriel/AilgylchuYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£17,891 - £21,05717/0203/03Gwneud cais am Gyrrwr Cerbyd Casglu Sbwriel/Ailgylchu
Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol BryngwynYsgolion Uwchradd£15,238* pro-rata17/0228/02Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol Bryngwyn
Rheolwr Tîm y Gwasanaeth MaethuAdran Addysg a Phlant£40,619 - £44,26516/0209/03Gwneud cais am Rheolwr Tîm y Gwasanaeth Maethu
Swyddog Cefnogi Ysgol - Ysgol BrynsaronYsgolion Cynradd£20,456* - £23,935* Pro-rata16/0202/03Gwneud cais am Swyddog Cefnogi Ysgol - Ysgol Brynsaron
Pennaeth - Ysgol Gymraeg Teilo SantYsgolion Cynradd£52,405 - £60,73316/0206/03Gwneud cais am Pennaeth - Ysgol Gymraeg Teilo Sant
Swyddi ERWPob Un 15/0203/03Gwneud cais am Swyddi ERW
Cynorthwyydd Derbyn i YsgolionYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£16,481 - £17,89115/0206/03Gwneud cais am Cynorthwyydd Derbyn i Ysgolion
Cydgysylltydd Cwynion a Gwella GwasanaethauYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£20,456* - £23,935* Pro-rata15/0201/03Gwneud cais am Cydgysylltydd Cwynion a Gwella Gwasanaethau
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol PontyberemYsgolion Cynradd£14,975* + 4% *Pro-rata15/0228/02Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Pontyberem
Swyddog Cymorth Cynorthwyol - Datblygu TrefniadaethAdran y Prif Weithredwr£16,481 - £17,89115/0201/03Gwneud cais am Swyddog Cymorth Cynorthwyol - Datblygu Trefniadaeth
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Parc Waun DewAdran Addysg a Phlant£14,975* + 4% *Pro-rata14/0228/02Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Parc Waun Dew
Gweithiwr Cymorth Canolfan Plant IntegredigYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£20,456* - £23,935* Pro-rata14/0228/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Canolfan Plant Integredig
Swyddog Cefnogi Ysgol - Ysgol PenboyrYsgolion Cynradd£20,456* - £23,935* Pro-rata14/0228/02Gwneud cais am Swyddog Cefnogi Ysgol - Ysgol Penboyr
Cynorthwy-ydd Clercol (Teithiol)YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£15,238* – £16,481* Pro-rata14/0228/02Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Clercol (Teithiol)
Clerc AdennillAdran Adnoddau£16,481 - £17,89114/0228/02Gwneud cais am Clerc Adennill
Swyddog Gwella Cartrefi/Asesiadau IechydYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£23,166 - £27,39414/0228/02Gwneud cais am Swyddog Gwella Cartrefi/Asesiadau Iechyd
Athro/Athrawes (CA2) - Ysgol BrynsierfelYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25014/0228/02Gwneud cais am Athro/Athrawes (CA2) - Ysgol Brynsierfel
Athro/Athrawes (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol BrynsierfelYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25014/0228/02Gwneud cais am Athro/Athrawes (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol Brynsierfel
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol GorslasAdran Addysg a Phlant£14,975* + 4% *Pro-rata14/0228/02Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gorslas
Cynorthwywr TaiCymunedau£16,481 - £17,89114/0228/02Gwneud cais am Cynorthwywr Tai
Cynorthwyydd Gwaith CymdeithasolCymunedau£20,456 - £23,93514/0228/02Gwneud cais am Cynorthwyydd Gwaith Cymdeithasol
Athro/Athrawes Dylunio a Thechnoleg a Celf - Ysgol Maes y GwendraethYsgolion Uwchradd£22,467 - £38,25013/0201/03Gwneud cais am Athro/Athrawes Dylunio a Thechnoleg a Celf - Ysgol Maes y Gwendraeth
Athro/Athrawes (CA2) - Ysgol PenygroesYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25013/0201/03Gwneud cais am Athro/Athrawes (CA2) - Ysgol Penygroes
Athro/Athrawes Gwyddoniaeth - Ysgol Maes y GwendraethYsgolion Uwchradd£22,467 - £38,25013/0201/03Gwneud cais am Athro/Athrawes Gwyddoniaeth - Ysgol Maes y Gwendraeth
Athro/Athrawes Celf a Ffotograffiaeth - Ysgol Maes y GwendraethYsgolion Uwchradd£22,467* - £38,250* Pro-rata13/0201/03Gwneud cais am Athro/Athrawes Celf a Ffotograffiaeth - Ysgol Maes y Gwendraeth
Gweithiwr Ieuenctid (Gwaith Sesiynol)Adran Addysg a Phlant£15,238* (Fixed Point) *Pro-rata10/02Gwneud cais am Gweithiwr Ieuenctid (Gwaith Sesiynol)
Athro/Athrawes - Ysgol PonthenriYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25009/0228/02Gwneud cais am Athro/Athrawes - Ysgol Ponthenri
Cynorthwy-ydd Gofal Achlysurol - Canolfan ColeshillCymunedau£15,238* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata08/0203/03Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal Achlysurol - Canolfan Coleshill
Gofalwr/wraig Achlysurol - Ysgol PontyberemYsgolion Cynradd£16,481 *Pro-rata08/0228/02Gwneud cais am Gofalwr/wraig Achlysurol - Ysgol Pontyberem
Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)Adran Addysg a Phlant£20,456* Pwynt Sefydlog *Pro-rata27/01Gwneud cais am Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)
Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)Amgylchedd£14,975 *Pro-rata09/12Gwneud cais am Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)
Gwaith Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£14,975 *Pro-rata28/11Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)
Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£14,975 *Pro-rata28/11Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£14,975 *Pro-rata28/11Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)

Llywio yn y Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Mae cofrestru yn eich galluogi i gadw gwybodaeth bersonol, fydd yn arbed amser i chi wrth nodi manylion, ac yn caniatáu i chi wneud cais am swyddi a rheoli eich ceisiadau am swyddi.
  • Cofrestru Nawr