Neidio iʼr Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi Gwag Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio am Swyddi Gwag

Fformat y Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech chi weld y canlyniadau?
   

Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl y SwyddCategoriCyflogWedi postioDyddiad CauGwneud caisFfefrynnau
Gweithiwr Preswyl Gofal Plant - Ysgol RhydygorsYsgol Arbennig£16,781* - £18,070* + 4% *Pro-rata25/0713/08Gwneud cais am Gweithiwr Preswyl Gofal Plant - Ysgol Rhydygors
Glanhawr/wraigCymunedau£15,375* (Grade A) +8% *Pro-rata24/0706/08Gwneud cais am Glanhawr/wraig
Cynorthwy-ydd ArlwyoCymunedau£15,375* (Grade A) *Pro-rata24/0707/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo
Swyddog Monitro Performiad ac AnsawddCymunedau£23,398 - £27,668 (Grade G)24/0707/08Gwneud cais am Swyddog Monitro Performiad ac Ansawdd
Uwch-frocerCymunedau£23,398 – £27,668 (Grade G)24/0707/08Gwneud cais am Uwch-frocer
Pennaeth Gwasanaethau AriannolAdran Adnoddau£85,042 - £90,70924/0711/08Gwneud cais am Pennaeth Gwasanaethau Ariannol
Swyddog Datblygu LletyCymunedau£26,822 - £30,785 (Grade H)24/0707/08Gwneud cais am Swyddog Datblygu Llety
Swyddog Ymgysylltu a GwerthusoYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£26,822 – £30,785 (Grade H)24/0707/08Gwneud cais am Swyddog Ymgysylltu a Gwerthuso
Brocer Gofal PreswylCymunedau£18,070 – £21,268 (Grade E)24/0707/08Gwneud cais am Brocer Gofal Preswyl
Gweinyddwr Cynnal BusnesCymunedau£16,781 - £18,07020/0704/08Gwneud cais am Gweinyddwr Cynnal Busnes
Cynorthwydd Addysgu Lefel 2 (Nam ar eu Clyw)Ysgolion Cynradd£18,070* - £21,268* + 4 % *Pro-rata20/0708/09Gwneud cais am Cynorthwydd Addysgu Lefel 2 (Nam ar eu Clyw)
Ymarferydd Iechyd yr AmgylcheddCymunedau£30,153 - £33,43720/0704/08Gwneud cais am Ymarferydd Iechyd yr Amgylchedd
Ymarferydd Iechyd yr AmgylcheddCymunedau£30,153* - £33,437* Pro-rata20/0704/08Gwneud cais am Ymarferydd Iechyd yr Amgylchedd
Uwch-ymarferyddYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£33,437 - £37,30619/0703/08Gwneud cais am Uwch-ymarferydd
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol ParcyrhunYsgolion Cynradd£16,781* - £18,070* + 4 % *Pro-rata19/0708/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Parcyrhun
Anogwr Dysgu - Ysgol RhydygorsYsgol Arbennig£18,070* - £21,268* + 4% *Pro-rata19/0713/08Gwneud cais am Anogwr Dysgu - Ysgol Rhydygors
Gofalydd - Ysgol Dyffryn AmanYsgolion Uwchradd£16,781 - £18,07018/0701/08Gwneud cais am Gofalydd - Ysgol Dyffryn Aman
Swyddog CadwraethCymunedau£23,398 - £27,66818/0707/08Gwneud cais am Swyddog Cadwraeth
Uwch Arweinydd Dysgu a Phrofiad - Ysgol Rhyd-y-gorsYsgol Arbennig£40,958 - £45,29018/0713/09Gwneud cais am Uwch Arweinydd Dysgu a Phrofiad - Ysgol Rhyd-y-gors
Cynorthwyydd Rheoli GwybodaethYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£16,781* - £18,070* Pro-rata17/0731/07Gwneud cais am Cynorthwyydd Rheoli Gwybodaeth
Gofalwr/wraig - Canolfan ColeshillCymunedau£16,781* - £18,070* Pro-rata17/0731/07Gwneud cais am Gofalwr/wraig - Canolfan Coleshill
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau - Llyfrgell LlanelliCymunedau£15,613 - £16,781 + 8%17/0730/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau - Llyfrgell Llanelli
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau - Llyfrgell RhydamanCymunedau£15,613* - £16,781* Pro-rata17/0730/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau - Llyfrgell Rhydaman
Uwch Weithiwr Cymorth (Dydd) - CaemaenCymunedau£20,661* - £24,174* Pro-rata17/0728/07Gwneud cais am Uwch Weithiwr Cymorth (Dydd) - Caemaen
Gweithiwr Preswyl Gofal Plant - Ysgol RhydygorsYsgol Arbennig£16,781* - £18,070* + 4% *Pro-rata17/0713/08Gwneud cais am Gweithiwr Preswyl Gofal Plant - Ysgol Rhydygors
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau - Llyfrgell RhydamanCymunedau£15,613 - £16,781 + 8%17/0730/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau - Llyfrgell Rhydaman
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£30,153 – £33,43713/0727/07Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Swyddog Ymchwil ac Addysg y CelfyddydauCymunedau£20,661*- £24,174* Pro-rata13/0730/07Gwneud cais am Swyddog Ymchwil ac Addysg y Celfyddydau
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£30,153 - £33,43713/0727/07Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Athro/Athrawes Ymgynghorol - Anghenion Dysgu YchwanegolYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£41,902 - £44,46313/0728/07Gwneud cais am Athro/Athrawes Ymgynghorol - Anghenion Dysgu Ychwanegol
Hyfforddwr Nofio (Achlysurol) - Canolfan Hamdden LlanelliCymunedau£16,781* Pwynt Sefydlog *Pro-rata13/0730/07Gwneud cais am Hyfforddwr Nofio (Achlysurol) - Canolfan Hamdden Llanelli
Swyddog Gwasanaethau DemocrataiddAdran y Prif Weithredwr£26,822 - £30,78512/0731/07Gwneud cais am Swyddog Gwasanaethau Democrataidd
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£30,153 - £33,43712/0731/07Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Pennaeth - Ysgol Gymraeg Teilo SantYsgolion Cynradd£52,405 - £60,73328/0612/09Gwneud cais am Pennaeth - Ysgol Gymraeg Teilo Sant
Cynorthwywyr Domestig AchlysurolCymunedau£15,375* Fixed Point *Pro-rata09/06Gwneud cais am Cynorthwywyr Domestig Achlysurol
Cynorthwywyr Arlwyo AchlysurolCymunedau£14,975* Pwynt Sefydlog *Pro-rata09/06Gwneud cais am Cynorthwywyr Arlwyo Achlysurol
Gweithiwr Gofal (Nos) AchlysurolCymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata09/06Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Nos) Achlysurol
Gweithiwr Gofal (Dydd) AchlysurolCymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata09/06Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) Achlysurol
Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith YsbeidiolAmgylchedd£15,375* Pro-rata19/05Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol
Gweithiwr Cymorth Gofal CartrefCymunedau£16,781* - £18,070* + 8% *Pro-rata17/05Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref
Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£15,375 *Pro-rata10/04Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)
Tiwtoriaid Sgiliau Hanfodol (Achlysurol)Adran Addysg a Phlant£20,661* (Fixed Point) *Pro-rata04/04Gwneud cais am Tiwtoriaid Sgiliau Hanfodol (Achlysurol)
Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£15,375 *Pro-rata04/04Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)
Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)Adran Addysg a Phlant£20,456* Pwynt Sefydlog *Pro-rata04/04Gwneud cais am Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)
Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)Amgylchedd£15,375 *Pro-rata04/04Gwneud cais am Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)
Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codiAmgylchedd£15,375* Pro-rata04/04Gwneud cais am Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi
Gwaith Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£15,375 *Pro-rata04/04Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)

Llywio yn y Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Mae cofrestru yn eich galluogi i gadw gwybodaeth bersonol, fydd yn arbed amser i chi wrth nodi manylion, ac yn caniatáu i chi wneud cais am swyddi a rheoli eich ceisiadau am swyddi.
  • Cofrestru Nawr