Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Tiwtor yn y Cartref (Cyflenwi)Adran Addysg a Phlant£24,906* - £40,490* Pro-rata20/01Gwneud cais am Tiwtor yn y Cartref (Cyflenwi)
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol y BedolAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata20/0130/01Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol y Bedol
Swyddog DataAdran Addysg a Phlant£21,589 - £25,29520/0131/01Gwneud cais am Swyddog Data
Swyddog Cynorthwyol - PensiynauAdran Gwasanaethau Corfforaethol£18,795 - £19,55420/0102/02Gwneud cais am Swyddog Cynorthwyol - Pensiynau
Uwch-ymarferyddAdran Addysg a Phlant£34,788 - £38,81320/0102/02Gwneud cais am Uwch-ymarferydd
Swyddog Lleihau CarbonAdran y Prif Weithredwr£34,788 - £38,81320/0103/02Gwneud cais am Swyddog Lleihau Carbon
Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl CymeradwyCymunedau£31,371* - £34,788* pro rata20/0131/01Gwneud cais am Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy
Arolygydd Tai - Cynnal a Chadw YmatebolAmgylchedd£27,905 - £32,02920/0102/02Gwneud cais am Arolygydd Tai - Cynnal a Chadw Ymatebol
Rheolwr Cynorthwyol y TîmCymunedau£38,813 - £42,68320/0102/02Gwneud cais am Rheolwr Cynorthwyol y Tîm
AELODAU AR GYFER Y PANELI APÊL ADDYSGPob Un 20/0124/02Gwneud cais am AELODAU AR GYFER Y PANELI APÊL ADDYSG
Cynorthwy-ydd Cynnal BusnesAdran Addysg a Phlant£18,065 - £18,79520/0131/01Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cynnal Busnes
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£31,371 - £34,78820/0114/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78820/0103/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Cynorthwy-ydd Gweinyddol - Cartref Gofal Awel Tywi*** ADLEOLI ***£18,065* - £18,795* Pro-rata17/0126/01Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gweinyddol - Cartref Gofal Awel Tywi
Cydgysylltydd yr Uned*** ADLEOLI ***£18,795 - £19,55417/0126/01Gwneud cais am Cydgysylltydd yr Uned
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol LlannonYsgolion Cynradd£24,906 - £40,49016/0107/02Gwneud cais am Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Llannon
Athro / Athrawes (Cyfnod Allweddol 2) - Ysgol BlaenauYsgolion Cynradd£24,906 - £40,49015/0131/01Gwneud cais am Athro / Athrawes (Cyfnod Allweddol 2)  - Ysgol Blaenau
Dirprwy Bennaeth - Ysgol Bro BanwYsgolion Cynradd£55,202 - £60,89515/0107/02Gwneud cais am Dirprwy Bennaeth - Ysgol Bro Banw
Gweinyddwr Mewnbynnu Data Dechrau’n DegAdran Addysg a Phlant£18,065 - £18,79515/0129/01Gwneud cais am Gweinyddwr Mewnbynnu Data Dechrau’n Deg
Swyddog Gwasanaethau CwsmeriaidAdran y Prif Weithredwr£19,554 - £22,46215/0127/01Gwneud cais am Swyddog Gwasanaethau Cwsmeriaid
Swyddog Data Cam NesaAdran Addysg a Phlant£19,554* - £22,462* *pro rata15/0123/01Gwneud cais am Swyddog Data Cam Nesa
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78815/0126/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£31,371* - £34,788* *Pro-rata14/0128/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Athro / Athrawes - Ysgol Eglwys LlanllwniYsgolion Cynradd£24,906 - £40,49013/0129/01Gwneud cais am Athro / Athrawes  - Ysgol Eglwys Llanllwni
Arweinydd Trawsnewid ADY RhanbartholAdran Addysg a Phlant£79,066 - £82,578 + up to 3 SPA10/0131/01Gwneud cais am Arweinydd Trawsnewid ADY Rhanbarthol
Glanhawr(aig) - Ysgol PontietsAmgylchedd£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata10/0127/01Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Pontiets
Glanhawr(aig) - Ysgol TalleyAmgylchedd£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata10/0124/01Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Talley
Goruchwyliwr Amser Cinio - Ysgol Parc yr HunYsgolion Cynradd£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata09/0124/01Gwneud cais am Goruchwyliwr Amser Cinio - Ysgol Parc yr Hun
Glanhawr(aig) - Ysgol Gyfun EmlynAmgylchedd£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata09/0124/01Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Gyfun Emlyn
Hyfforddwr Achlysurol - Canolfan Addysg Awyr Agored PentywynCymunedau£24,799* (Fixed Point) *Pro-rata09/0123/01Gwneud cais am Hyfforddwr Achlysurol - Canolfan Addysg Awyr Agored Pentywyn
Cynorthwy-ydd Clerigol - Ysgol ParcyrhunYsgolion Cynradd£18,065* - £18,795* + 4% *Pro-rata09/0124/01Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Clerigol - Ysgol Parcyrhun
Cynorthwyydd Rheoli GofalCymunedau£21,589 - £25,29509/0123/01Gwneud cais am Cynorthwyydd Rheoli Gofal
Rheolwr Traffig a Diogelwch FfyrddAmgylchedd£42,683 - £46,51409/0127/01Gwneud cais am Rheolwr Traffig a Diogelwch Ffyrdd
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78808/0131/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Parcmon Parciau GwledigCymunedau£24,799 - £28,785 + 8%08/0120/01Gwneud cais am Parcmon Parciau Gwledig
Ymchwilydd AriannolCymunedau£31,371 - £34,78808/0122/01Gwneud cais am Ymchwilydd Ariannol
Athro / Athrawes - Ysgol Gymraeg GwenllianYsgolion Cynradd£24,906 - £40,49008/0120/01Gwneud cais am Athro / Athrawes  - Ysgol Gymraeg Gwenllian
Athro / Athrawes - Ysgol Mynydd-y-GarregYsgolion Cynradd£24,906 - £40,49008/0120/01Gwneud cais am Athro / Athrawes  - Ysgol Mynydd-y-Garreg
Ymgynghorydd Llesiant DeltaLlesiant Delta£19,554 - £22,46208/0124/01Gwneud cais am Ymgynghorydd Llesiant Delta
Gweithiwr Cymdeithasol x 2Adran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78807/0131/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol x 2
Gweithiwr Cymdeithasol - MabwysiaduAdran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78807/0131/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol - Mabwysiadu
Gweithiwr Cymdeithasol x 2Adran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78807/0131/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol x 2
Goruchwyliwr Amser Cinio Achlysurol - Ysgol SaronYsgolion Cynradd£17,364* (Fixed Point) *Pro-rata07/0121/01Gwneud cais am Goruchwyliwr Amser Cinio Achlysurol - Ysgol Saron
Swddog Gofal Galluogi TechnolegLlesiant Delta£21,589 - £25,29507/0123/01Gwneud cais am Swddog Gofal Galluogi Technoleg
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£17,364* (Fixed Point) *Pro-rata07/0131/01Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£17,364* (Fixed Point) *Pro-rata07/0131/01Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£17,364* (Fixed Point) *Pro-rata07/0131/01Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)
Gweithiwr Cymorth Gofal CartrefCymunedau£18,795* - £19,554* + 8% *Pro-rata06/0131/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref
Swyddog MIS YsgolionAdran Addysg a Phlant£21,589 - £25,29530/1224/01Gwneud cais am Swyddog MIS Ysgolion
Barista AchlysurolCymunedau£17,711* (Fixed Point) *Pro-rata17/1230/06Gwneud cais am Barista Achlysurol

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr