Neidio iʼr Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi Gwag Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio am Swyddi Gwag

Fformat y Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech chi weld y canlyniadau?
   

Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl y SwyddCategoriCyflogWedi postioDyddiad CauGwneud caisFfefrynnau
Gyrrwr Cerbyd Casglu Sbwriel/AilgylchuYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£17,891 - £21,05717/0203/03Gwneud cais am Gyrrwr Cerbyd Casglu Sbwriel/Ailgylchu
Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol BryngwynYsgolion Uwchradd£15,238* pro-rata17/0228/02Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol Bryngwyn
Swyddog Cefnogi Ysgol - Ysgol BrynsaronYsgolion Cynradd£20,456* - £23,935* Pro-rata16/0202/03Gwneud cais am Swyddog Cefnogi Ysgol - Ysgol Brynsaron
Rheolwr Tîm y Gwasanaeth MaethuAdran Addysg a Phlant£40,619 - £44,26516/0209/03Gwneud cais am Rheolwr Tîm y Gwasanaeth Maethu
Pennaeth - Ysgol Gymraeg Teilo SantYsgolion Cynradd£52,405 - £60,73316/0206/03Gwneud cais am Pennaeth - Ysgol Gymraeg Teilo Sant
Swyddi ERWPob Un 15/0203/03Gwneud cais am Swyddi ERW
Cydgysylltydd Cwynion a Gwella GwasanaethauYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£20,456* - £23,935* Pro-rata15/0201/03Gwneud cais am Cydgysylltydd Cwynion a Gwella Gwasanaethau
Uwch-ddatblygwr y WeAdran y Prif Weithredwr£29,854 - £33,10615/0223/02Gwneud cais am Uwch-ddatblygwr y We
Cynorthwyydd Derbyn i YsgolionYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£16,481 - £17,89115/0206/03Gwneud cais am Cynorthwyydd Derbyn i Ysgolion
Swyddog Cymorth Cynorthwyol - Datblygu TrefniadaethAdran y Prif Weithredwr£16,481 - £17,89115/0201/03Gwneud cais am Swyddog Cymorth Cynorthwyol - Datblygu Trefniadaeth
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol PontyberemYsgolion Cynradd£14,975* + 4% *Pro-rata15/0228/02Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Pontyberem
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Parc Waun DewAdran Addysg a Phlant£14,975* + 4% *Pro-rata14/0228/02Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Parc Waun Dew
Swyddog Gwella Cartrefi/Asesiadau IechydYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£23,166 - £27,39414/0228/02Gwneud cais am Swyddog Gwella Cartrefi/Asesiadau Iechyd
Clerc AdennillAdran Adnoddau£16,481 - £17,89114/0228/02Gwneud cais am Clerc Adennill
Cynorthwy-ydd Clercol (Teithiol)YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£15,238* – £16,481* Pro-rata14/0228/02Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Clercol (Teithiol)
Athro/Athrawes (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol BrynsierfelYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25014/0228/02Gwneud cais am Athro/Athrawes (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol Brynsierfel
Athro/Athrawes (CA2) - Ysgol BrynsierfelYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25014/0228/02Gwneud cais am Athro/Athrawes (CA2) - Ysgol Brynsierfel
Swyddog Cefnogi Ysgol - Ysgol PenboyrYsgolion Cynradd£20,456* - £23,935* Pro-rata14/0228/02Gwneud cais am Swyddog Cefnogi Ysgol - Ysgol Penboyr
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol GorslasAdran Addysg a Phlant£14,975* + 4% *Pro-rata14/0228/02Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gorslas
Cynorthwywr TaiCymunedau£16,481 - £17,89114/0228/02Gwneud cais am Cynorthwywr Tai
Cynorthwyydd Gwaith CymdeithasolCymunedau£20,456 - £23,93514/0228/02Gwneud cais am Cynorthwyydd Gwaith Cymdeithasol
Gweithiwr Cymorth Canolfan Plant IntegredigYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£20,456* - £23,935* Pro-rata14/0228/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Canolfan Plant Integredig
Athro/Athrawes (CA2) - Ysgol LlansteffanYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25013/0224/02Gwneud cais am Athro/Athrawes (CA2) - Ysgol Llansteffan
Athro/Athrawes (CA2) - Ysgol PenygroesYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25013/0201/03Gwneud cais am Athro/Athrawes (CA2) - Ysgol Penygroes
Athro/Athrawes Dylunio a Thechnoleg a Celf - Ysgol Maes y GwendraethYsgolion Uwchradd£22,467 - £38,25013/0201/03Gwneud cais am Athro/Athrawes Dylunio a Thechnoleg a Celf - Ysgol Maes y Gwendraeth
Athro/Athrawes Celf a Ffotograffiaeth - Ysgol Maes y GwendraethYsgolion Uwchradd£22,467* - £38,250* Pro-rata13/0201/03Gwneud cais am Athro/Athrawes Celf a Ffotograffiaeth - Ysgol Maes y Gwendraeth
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Llys y BrynCymunedau£15,238* - £16,481*Pro-rata13/0224/02Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Llys y Bryn
Swyddog AddysgYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£26,556 - £30,48013/0222/02Gwneud cais am Swyddog Addysg
Cynorthwyydd Cymorth BusnesYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£15,238 - £16,48113/0224/02Gwneud cais am Cynorthwyydd Cymorth Busnes
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£29,854 - £33,10613/0224/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Athro/Athrawes Gwyddoniaeth - Ysgol Maes y GwendraethYsgolion Uwchradd£22,467 - £38,25013/0201/03Gwneud cais am Athro/Athrawes Gwyddoniaeth - Ysgol Maes y Gwendraeth
Gweithiwr Ieuenctid (Gwaith Sesiynol)Adran Addysg a Phlant£15,238* (Fixed Point) *Pro-rata10/02Gwneud cais am Gweithiwr Ieuenctid (Gwaith Sesiynol)
Athro/Athrawes - Ysgol Pum HeolYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25009/0224/02Gwneud cais am Athro/Athrawes - Ysgol Pum Heol
Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant (Dydd) - GarreglwydAdran Addysg a Phlant£15,238* - £16,481* Pro-rata09/0222/02Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant (Dydd) - Garreglwyd
Athro/Athrawes - Ysgol PonthenriYsgolion Cynradd£22,467 - £38,25009/0228/02Gwneud cais am Athro/Athrawes - Ysgol Ponthenri
Gweithiwr Achlysurol Gofal Plant Dechrau’n DegAdran Addysg a Phlant£16,481* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata09/0222/02Gwneud cais am Gweithiwr Achlysurol Gofal Plant Dechrau’n Deg
Gofalwr/wraig Achlysurol - Ysgol PontyberemYsgolion Cynradd£16,481 *Pro-rata08/0228/02Gwneud cais am Gofalwr/wraig Achlysurol - Ysgol Pontyberem
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£29,854 - £33,10608/0222/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Cynorthwy-ydd Gofal Achlysurol - Canolfan ColeshillCymunedau£15,238* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata08/0203/03Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal Achlysurol - Canolfan Coleshill
Cynorthwyydd CymorthAdran y Prif Weithredwr£15,238 – £16,48107/0220/02Gwneud cais am Cynorthwyydd Cymorth
Gweithiwr Ieuenctid Arweiniol Ysgolion – Ysgol Dyffryn AmanAdran Addysg a Phlant£23,166 - £27,39407/0220/02Gwneud cais am Gweithiwr Ieuenctid Arweiniol Ysgolion – Ysgol Dyffryn Aman
Arweinydd Tim – Archwilio a ChydymffurfioYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£23,166 - £27,39406/0220/02Gwneud cais am Arweinydd Tim – Archwilio a Chydymffurfio
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Y BwthynCymunedau£15,238* - £16,481* Pro-rata06/0220/02Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Y Bwthyn
Swyddog Datblygu (Garddwriaeth/Garddio) AchlysurolCymunedau£17,891* Pwynt Sefydlog *Pro-rata06/0220/02Gwneud cais am Swyddog Datblygu (Garddwriaeth/Garddio) Achlysurol
Arweinydd Tim – Cyfrifon TerfynolYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£23,166* - £27,394* Pro-rata06/0220/02Gwneud cais am Arweinydd Tim – Cyfrifon Terfynol
Cynorthwy-ydd Clercol - MaesllywelynCymunedau£15,238* – £16,481* Pro-rata06/0220/02Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Clercol - Maesllywelyn
Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)Adran Addysg a Phlant£20,456* Pwynt Sefydlog *Pro-rata27/01Gwneud cais am Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)
Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)Amgylchedd£14,975 *Pro-rata09/12Gwneud cais am Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)
Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£14,975 *Pro-rata28/11Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£14,975 *Pro-rata28/11Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)

Llywio yn y Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Mae cofrestru yn eich galluogi i gadw gwybodaeth bersonol, fydd yn arbed amser i chi wrth nodi manylion, ac yn caniatáu i chi wneud cais am swyddi a rheoli eich ceisiadau am swyddi.
  • Cofrestru Nawr