Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Cogydd TymhorolCymunedau£18,795* - £19,554* + 8% *Pro-rata17/1030/10Gwneud cais am Cogydd Tymhorol
Rheolwr y Tim - Diogelu a Threfniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (DoLS)Cymunedau£42,683 - £46,51417/1031/10Gwneud cais am Rheolwr y Tim - Diogelu a Threfniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (DoLS)
Cogydd (Rhan-amser)Cymunedau£18,795* - £19,554* + 8% *Pro-rata17/1030/10Gwneud cais am Cogydd (Rhan-amser)
Swyddog Rheoli Gwybodaeth (Eclipse) x 2Adran Addysg a Phlant£24,799 - £28,78517/1031/10Gwneud cais am Swyddog Rheoli Gwybodaeth (Eclipse) x 2
Swyddog Cynorthwyol PensiynauAdran Gwasanaethau Corfforaethol£17,711 - £18,06517/1031/10Gwneud cais am Swyddog Cynorthwyol Pensiynau
Arbenigwr Ymyrraeth Mathemateg a Rhifedd - Ysgol CoedcaeYsgolion Uwchradd£21,589* - £25,295* +4% *Pro-rata16/1023/10Gwneud cais am Arbenigwr Ymyrraeth Mathemateg a Rhifedd - Ysgol Coedcae
Glanhawr(aig) - Ysgol Gynradd Pum HeolAmgylchedd£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata16/1031/10Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Gynradd Pum Heol
Cogydd Oruchwylydd - Bro MyrddinAdran Addysg a Phlant£19,544* - £22,462* +4% *Pro-rata15/1029/10Gwneud cais am Cogydd Oruchwylydd - Bro Myrddin
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£31,371 - £34,78815/1001/11Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol CoedcaeYsgolion Uwchradd£17,711* - £18,065* +4% *Pro-rata15/1023/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Coedcae
Athro/Athrawes Cymraeg- Ysgol Maes y GwendraethYsgolion Uwchradd£23,720 - £39,40615/1023/10Gwneud cais am Athro/Athrawes Cymraeg- Ysgol Maes y Gwendraeth
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Llys HywelYsgolion Cynradd£17,364* - £17,711* + 4% *Pro-rata14/1028/10Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Llys Hywel
Goruchwyliwr Amser Cinio Achlysurol - Ysgol SaronYsgolion Cynradd£17,364* (Fixed Point) *Pro-rata14/1024/10Gwneud cais am Goruchwyliwr Amser Cinio Achlysurol - Ysgol Saron
Gweithiwr Ieuenctid (Gwaith Sesiynol) AchlysurolAdran Addysg a Phlant£18,065* (Fixed Point) *Pro-rata14/1027/10Gwneud cais am Gweithiwr Ieuenctid (Gwaith Sesiynol) Achlysurol
Ymgynghorydd Ailgylchu CymunedolAmgylchedd£18,795 - £19,55414/1027/10Gwneud cais am Ymgynghorydd Ailgylchu Cymunedol
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78814/1025/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a GweithrediadauCymunedau£18,065* - £18,795* + 8% *Pro-rata14/1027/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol BetwsAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata11/1025/10Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Betws
Cydgysylltydd yr Uned*** ADLEOLI ***£18,795* - £19,554* *Pro-rata11/1020/10Gwneud cais am Cydgysylltydd yr Uned
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Maesllewelyn*** ADLEOLI ***£18,065* - £18,795* Pro-rata11/1020/10Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Maesllewelyn
Gweithiwr Ieuenctid Arweiniol Ôl - 16*** ADLEOLI ***£24,799 - £28,78511/1020/10Gwneud cais am Gweithiwr Ieuenctid Arweiniol Ôl - 16
Seicolegydd AddysgAdran Addysg a Phlant£37,175 - £46,607 (+ up to 3 SPA)11/1027/10Gwneud cais am Seicolegydd Addysg
Cogydd - Ysgol Gyfun CoedcaeAdran Addysg a Phlant£18,795* - £19,554* +4% *Pro-rata11/1025/10Gwneud cais am Cogydd - Ysgol Gyfun Coedcae
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Feithrin RhydamanAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata11/1025/10Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Feithrin Rhydaman
Uwch-seicolegydd Addysg a Phlant (Ymddygiad Arbenigol)Adran Addysg a Phlant£50,159 - £53,488 (+ up to 3 SPA)11/1027/10Gwneud cais am Uwch-seicolegydd Addysg a Phlant (Ymddygiad Arbenigol)
Cydgyslltydd Cyllid y Trydydd Sector*** ADLEOLI ***£27,905 - £32,02911/1020/10Gwneud cais am Cydgyslltydd Cyllid y Trydydd Sector
Cynorthwyydd Cymorth Busnes - Prydlesu a Hurio*** ADLEOLI ***£18,795 - £19,55411/1020/10Gwneud cais am Cynorthwyydd Cymorth Busnes - Prydlesu a Hurio
Swyddog CwsmeriaidAdran y Prif Weithredwr£18,795 - £19,55411/1027/10Gwneud cais am Swyddog Cwsmeriaid
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Dyffryn AmanAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata11/1025/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Dyffryn Aman
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd Bro BanwAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata11/1025/10Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd Bro Banw
Swyddog Comisiynu a Chontractio*** ADLEOLI ***£27,905 - £32,02911/1020/10Gwneud cais am Swyddog Comisiynu a Chontractio
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 x 2Adran Addysg a Phlant£21,589* - £25,295* +4% *Pro-rata11/1003/11Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 x 2
Gweithiwr Ieuenctid Arweiniol Coleg Addysg Bellach*** ADLEOLI ***£24,799 - £28,78511/1020/10Gwneud cais am Gweithiwr Ieuenctid Arweiniol Coleg Addysg Bellach
Cynorthwyydd Cymorth Gwasanaeth*** ADLEOLI ***£18,795 - £19,55411/1020/10Gwneud cais am Cynorthwyydd Cymorth Gwasanaeth
Swyddog Cymorth Cynorthwyol Datblygu Trefniadaeth*** ADLEOLI ***£18,795 - £19,55411/1020/10Gwneud cais am Swyddog Cymorth Cynorthwyol Datblygu Trefniadaeth
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Cartref Gofal Maesllewelyn*** ADLEOLI ***£17,364* - £17,711* Pro-rata11/1020/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Cartref Gofal Maesllewelyn
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£17,364* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata10/1031/10Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Gyfun EmlynAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata10/1024/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Gyfun Emlyn
Rheolwr y TîmAdran Addysg a Phlant£42,683 - £46,51410/1025/10Gwneud cais am Rheolwr y Tîm
Glerc i’r Cyngor Cymuned LlanarthnePob Un 10/10Gwneud cais am Glerc i’r Cyngor Cymuned Llanarthne
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol NantgaredigYsgolion Cynradd£17,364* +4% *Pro-rata10/1025/10Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Nantgaredig
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£17,364* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata10/1031/10Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£17,364* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata10/1031/10Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Bro DinefwrAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata09/1023/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Bro Dinefwr
Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru - Therapydd GalwedigaetholPob Un 09/1020/10Gwneud cais am Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru - Therapydd Galwedigaethol
Goruchwylydd Brecwast Cwrt-HenriAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata09/1022/10Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast Cwrt-Henri
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78808/1020/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gweithwyr Cymorth Ieuenctid Ol-16, Cam NesaAdran Addysg a Phlant£21,589 – £25,29508/1020/10Gwneud cais am Gweithwyr Cymorth Ieuenctid Ol-16, Cam Nesa
Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg x 2Adran Addysg a Phlant£18,795 - £19,55408/1020/10Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg x 2
Gweithwyr Cymorth Ieuenctid Ol-16, Cam Nesa (Rhan Amser)Adran Addysg a Phlant £21,589* - £25,295* Pro-rata08/1020/10Gwneud cais am Gweithwyr Cymorth Ieuenctid Ol-16, Cam Nesa (Rhan Amser)

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr