Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Pennaeth Ysgol BrynYsgolion Cynradd£56,433 - £64,73622/0304/04Gwneud cais am Pennaeth Ysgol Bryn
Hyfforddwr Ymarfer Grŵp / Hyfforddwr Aerobeg / Stiwdio (Achlysurol)Cymunedau£18,795* Pwynt Sefydlog *Pro-rata21/0331/03Gwneud cais am Hyfforddwr Ymarfer Grŵp / Hyfforddwr Aerobeg / Stiwdio (Achlysurol)
Hyfforddwr Nofio AchlysurolCymunedau£18,795* Pwynt Sefydlog *Pro-rata21/0331/03Gwneud cais am Hyfforddwr Nofio Achlysurol
Mentor Campau’r Ddraig (Achlysurol)Cymunedau£18,065* Pwynt Sefydlog *Pro-rata21/0331/03Gwneud cais am Mentor Campau’r Ddraig (Achlysurol)
Hyfforddwr Gweithgareddau (Achlysurol)Cymunedau£18,795* Pwynt Sefydlog *Pro-rata21/0331/03Gwneud cais am Hyfforddwr Gweithgareddau (Achlysurol)
Cynorthwy-ydd Cyflawni Rhaglenni*** ADLEOLI ***£27,905 - £32,02921/0331/03Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cyflawni Rhaglenni
Cynorthwy-ydd Arlwyo Achlysurol - Canolfan Hamdden LlanelliCymunedau£17,711* Pwynt Sefydlog *Pro-rata21/0303/04Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo Achlysurol - Canolfan Hamdden Llanelli
Technegydd Dylunio Eiddo*** ADLEOLI ***£24,799 - £28,78521/0331/03Gwneud cais am Technegydd Dylunio Eiddo
Cogydd Oruchwylydd - Canolfan Addysg Awyr Agored PentywynCymunedau£18,870* - £21,693* Pro-rata19/0329/03Gwneud cais am Cogydd Oruchwylydd - Canolfan Addysg Awyr Agored Pentywyn
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol LlannonAdran Addysg a Phlant£16,755* (+£126* ACBS) +4% *Pro-rata19/0301/04Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Llannon
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol ParcyrhunAdran Addysg a Phlant£16,755* (+£126* ACBS) +4% *Pro-rata19/0301/04Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Parcyrhun
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Bro BanwAdran Addysg a Phlant£16,755* (+£126* ACBS) +4% *Pro-rata19/0301/04Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Bro Banw
Cydgysylltydd Gwirfoddolwyr ac AddysgCymunedau£21,074* - £24,657* Pro-rata18/0301/04Gwneud cais am Cydgysylltydd Gwirfoddolwyr ac Addysg
Ymgynghorydd Llesiant a Rhagnodwr Cymdeithasol*** ADLEOLI ***£21,074 - £24,65718/0324/03Gwneud cais am Ymgynghorydd Llesiant a Rhagnodwr Cymdeithasol
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Cartref Gofal Maesllewelyn*** ADLEOLI ***£16,755* (+£126* FLWS) *Pro-rata18/0324/03Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Cartref Gofal Maesllewelyn
Barista x 6*** ADLEOLI ***£16,863* (+£18* ACBS) +8% *Pro-rata18/0324/03Gwneud cais am Barista x 6
Swyddog Datblygu Cynllunio*** ADLEOLI ***£34,106 - £38,05218/0324/03Gwneud cais am Swyddog Datblygu Cynllunio
Cynorthwy-ydd Gwersyllfa Tymhorol*** ADLEOLI ***£16,863* (+£18* ACBS) + 8% *Pro-rata18/0324/03Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gwersyllfa Tymhorol
Cynorthwy-ydd Arlwyo - MaeslliediCymunedau£16,755* (+£126* ACBS) *Pro-rata18/0301/04Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Maeslliedi
Swyddog PensiynauAdran Gwasanaethau Corfforaethol£21,074 - £24,65718/0301/04Gwneud cais am Swyddog Pensiynau
Cynorthwy-ydd Rheoli Datblygu a GwybodaethAmgylchedd£17,681* - £18,870* Pro-rata18/0301/04Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Rheoli Datblygu a Gwybodaeth
Uwch-ymarferyddAdran Addysg a Phlant£34,106 - £38,05218/0329/03Gwneud cais am Uwch-ymarferydd
Cogydd - Cartref Gofal Awel TywiCymunedau£17,681* - £18,870* Pro-rata18/0301/04Gwneud cais am Cogydd - Cartref Gofal Awel Tywi
Swyddog Cymorth BusnesYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£18,870 - £21,69318/0301/04Gwneud cais am Swyddog Cymorth Busnes
Swyddog Cymorth RheoliAmgylchedd£18,870 - £21,69318/0329/03Gwneud cais am Swyddog Cymorth Rheoli
Uwch-swyddog CaffaelYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£27,358 - £31,40118/0301/04Gwneud cais am Uwch-swyddog Caffael
Swyddog Busnes a Datblygu RhanbartholCymunedau£21,074 - £24,65718/0329/03Gwneud cais am Swyddog Busnes a Datblygu Rhanbarthol
Prentis – Cynorthwy-ydd Dysgu a DatblyguAdran y Prif Weithredwr£12,24018/0301/04Gwneud cais am Prentis – Cynorthwy-ydd Dysgu a Datblygu
Rheolwr Bwyd a DiodCymunedau£27,358 - £31,401 +8%18/0301/04Gwneud cais am Rheolwr Bwyd a Diod
Swyddog Datblygu Cynllunio*** ADLEOLI ***£34,106 - £38,05215/0324/03Gwneud cais am Swyddog Datblygu Cynllunio
Athro/Athrawes (Pennaeth Cyfnod Allweddol 2 - Cwricwlwm ac Asesu) Ysgol Y DdwylanYsgolion Cynradd£23,720 - £39,406 + CAU2A (£2,721)15/0325/03Gwneud cais am Athro/Athrawes (Pennaeth Cyfnod Allweddol 2 - Cwricwlwm ac Asesu) Ysgol Y Ddwylan
Gweithiwr Gofal (Dydd) AchlysurolCymunedau£16,863* (+£18* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata14/03Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) Achlysurol
Warden Gwersyllfa Tymhorol*** ADLEOLI ***£18,870* - £21,693* + 8% *Pro-rata14/0324/03Gwneud cais am Warden Gwersyllfa Tymhorol
Swyddog Comisiynu x 2*** ADLEOLI ***£38,052 - £41,84614/0324/03Gwneud cais am Swyddog Comisiynu x 2
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Y Bwthyn*** ADLEOLI ***£16,863* (+£18* ACBS) - £17,681* Pro-rata14/0324/03Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Y Bwthyn
Athro/Athrawes - Ysgol PenbreYsgolion Cynradd£23,720 - £39,40614/0328/03Gwneud cais am Athro/Athrawes - Ysgol Penbre
Cynorthwywyr Domestig AchlysurolCymunedau£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata14/03Gwneud cais am Cynorthwywyr Domestig Achlysurol
Cynorthwywyr Arlwyo AchlysurolCymunedau£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata14/03Gwneud cais am Cynorthwywyr Arlwyo Achlysurol
Gweithiwr Gofal (Nos) AchlysurolCymunedau£16,863* (+£18* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata14/03Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Nos) Achlysurol
Gofalydd Achlysurol - Ysgol Maes Y GwendraethYsgolion Uwchradd£17,681* Fixed Point *Pro-rata13/0326/03Gwneud cais am Gofalydd Achlysurol - Ysgol Maes Y Gwendraeth
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol y DderwenYsgolion Cynradd£16,863* (+£18* ACBS) +4% *Pro-rata12/0301/04Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol y Dderwen
Swyddog Prosiect Galluogi TaiCymunedau£31,371 - £34,78812/0307/04Gwneud cais am Swyddog Prosiect Galluogi Tai
Cynorthwy-ydd Clerigol - Ysgol HafodwenogYsgolion Cynradd£16,863* (+£18* FLWS) + 4% *Pro-rata12/0325/03Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Clerigol - Ysgol Hafodwenog
Goruchwyliwr Cinio (Achlysurol/Dros Dro) - Ysgol Y ModelYsgolion Cynradd£16,755* (+£126* ACBS) *Pro-rata12/03Gwneud cais am Goruchwyliwr Cinio (Achlysurol/Dros Dro) - Ysgol Y Model
Dirprwy Pennaeth - Ysgol HalfwayYsgolion Cynradd£47,501 - £52,41411/0326/03Gwneud cais am Dirprwy Pennaeth - Ysgol Halfway
TrydanwrYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£23,866 - £28,22111/0325/03Gwneud cais am Trydanwr
Swyddog Amserlennu (Cynnal a Chadw Eiddo) x 4Amgylchedd£17,681 - £18,87011/0325/03Gwneud cais am Swyddog Amserlennu (Cynnal a Chadw Eiddo) x 4
Gweithiwr Cymorth Gofal CartrefCymunedau£17,681* - £18,870* + 8% *Pro-rata15/11Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref
Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith AchlysurolAmgylchedd£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata15/10Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Achlysurol
Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)Adran Addysg a Phlant£21,074* Pwynt Sefydlog *Pro-rata30/08Gwneud cais am Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr