Neidio iʼr Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi Gwag Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio am Swyddi Gwag

Fformat y Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech chi weld y canlyniadau?
   

Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl y SwyddCategoriCyflogWedi postioDyddiad CauGwneud caisFfefrynnau
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2Ysgolion Cynradd£17,891* - £21,057* + 4 % *Pro-rata22/0902/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2
Gweithiwr Gofal (Dydd) AchlysurolCymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata21/09Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) Achlysurol
Cynorthwywyr Arlwyo AchlysurolCymunedau£14,975* Pwynt Sefydlog *Pro-rata21/09Gwneud cais am Cynorthwywyr Arlwyo Achlysurol
Gweithiwr Gofal (Nos) AchlysurolCymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata21/09Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Nos) Achlysurol
Gweithwyr Gofal Plant Preswyl AchlysurolAdran Addysg a Phlant£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata21/0905/10Gwneud cais am Gweithwyr Gofal Plant Preswyl Achlysurol
Gweithwyr Gofal Plant Preswyl (Achlysurol)Adran Addysg a Phlant£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata21/0905/10Gwneud cais am Gweithwyr Gofal Plant Preswyl (Achlysurol)
Cynorthwywyr Domestig AchlysurolCymunedau£14,975* Fixed Point *Pro-rata21/09Gwneud cais am Cynorthwywyr Domestig Achlysurol
Uwch-ddatblygwr y We x 2Adran y Prif Weithredwr£29,854 - £33,10621/0930/09Gwneud cais am Uwch-ddatblygwr y We x 2
Goruchwylydd Amser CinioYsgolion Cynradd£14,975* + 4% *Pro-rata21/0928/09Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio
Hyfforddwr Ffitrwydd (Achlysurol)Cymunedau£16,481* Pwynt Sefydlog *Pro-rata21/0926/09Gwneud cais am Hyfforddwr Ffitrwydd (Achlysurol)
Rheolwr Gofal Preswyl – GarreglwydAdran Addysg a Phlant£33,106 - £36,93720/0903/10Gwneud cais am Rheolwr Gofal Preswyl – Garreglwyd
GlanhawrCymunedau£14,975* Pro-rata20/0930/09Gwneud cais am Glanhawr
Cynorthwy-ydd Dysgu Cynnydd - Lefel 3 x 2YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£20,456* - £23,935* + 4% *Pro-rata20/0903/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Dysgu Cynnydd - Lefel 3 x 2
Cynorthwy-ydd ArlwyoYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£14,975* Pro-rata20/0903/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo
Rheolwr y TîmCymunedau£40,619 - £44,26520/0903/10Gwneud cais am Rheolwr y Tîm
Swyddog TICYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£29,854 - £33,10620/0903/10Gwneud cais am Swyddog TIC
Gweithiwr Camddefnyddio Sylweddau (Cynnydd)YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£26,556 - £30,48020/0903/10Gwneud cais am Gweithiwr Camddefnyddio Sylweddau (Cynnydd)
Prif GyfieithyddAdran y Prif Weithredwr£29,854 - £33,10620/0930/09Gwneud cais am Prif Gyfieithydd
Uwch Weithiwr Cymorth (Dydd)Cymunedau£20,456 - £23,935 +8%20/0903/10Gwneud cais am Uwch Weithiwr Cymorth (Dydd)
Cynorthwy-ydd ClercioYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£15,23820/0903/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Clercio
Arolygydd PriffyrddYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£26,556 - £30,48020/0903/10Gwneud cais am Arolygydd Priffyrdd
CyfieithyddAdran y Prif Weithredwr£23,166 - £27,39420/0930/09Gwneud cais am Cyfieithydd
Athro/Athrawes CA2Ysgolion Cynradd£22,467* - £38,250* Pro-rata19/0903/10Gwneud cais am Athro/Athrawes CA2
Gweithiwr Cymorth ArbenigolCymunedau£16,481* - £17,891* Pro-rata16/0929/09Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Arbenigol
Cynorthwy-ydd Gofal DyddCymunedau£15,238* - £16,481* Pro-rata16/0929/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal Dydd
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1Ysgolion Cynradd£15,238* + 4% *Pro-rata16/0929/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1
Gweithiwr Cymdeithasol x 4Adran Addysg a Phlant£29,854 - £33,10616/0926/09Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol x 4
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1Ysgolion Cynradd£15,238* +4% *Pro-rata15/0930/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1
Swyddog ERWPob Un 15/0930/09Gwneud cais am Swyddog ERW
Clerc CymorthYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£16,481 - £17,89115/0929/09Gwneud cais am Clerc Cymorth
Athro/Athrawes CA2Ysgolion Cynradd£22,467* - £38,250* Pro-rata15/0927/09Gwneud cais am Athro/Athrawes CA2
Hebryngwr YsgolAmgylchedd£14,975* + 4% *Pro-rata15/0926/09Gwneud cais am Hebryngwr Ysgol
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 Cyfnod Sylfaen (0.6)Ysgolion Cynradd£17,891* - £21,057* +4% *Pro-rata14/0927/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 Cyfnod Sylfaen (0.6)
Uwch-ymarferyddAdran Addysg a Phlant£33,106 - £36,93713/0926/09Gwneud cais am Uwch-ymarferydd
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£29,854 - £33,10613/0926/09Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Uwch-ymarferyddAdran Addysg a Phlant£33,106 - £36,93713/0926/09Gwneud cais am Uwch-ymarferydd
Uwch-gydgysylltydd AsbestosAmgylchedd£26,556 – £30,48013/0926/09Gwneud cais am Uwch-gydgysylltydd Asbestos
Gweithiwr Cymorth Gofal AchlysurolCymunedau£16,481* Pro-rata (Fixed Point)09/0910/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Achlysurol
Hebryngwr YsgolAmgylchedd£14,975* + 4% *Pro-rata08/0929/09Gwneud cais am Hebryngwr Ysgol
Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)Amgylchedd£14,975 *Pro-rata05/09Gwneud cais am Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)
Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codiAmgylchedd£14,975* Pro-rata07/06Gwneud cais am Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi
Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith YsbeidiolAmgylchedd£14,975* Pro-rata07/06Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol
Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)Adran y Prif Weithredwr£23,166* Pro-rata (Pwynt Sefydlog)07/06Gwneud cais am Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)
Gwaith AchlysurolAdran Addysg a Phlant£ -07/06Gwneud cais am Gwaith Achlysurol

Llywio yn y Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Mae cofrestru yn eich galluogi i gadw gwybodaeth bersonol, fydd yn arbed amser i chi wrth nodi manylion, ac yn caniatáu i chi wneud cais am swyddi a rheoli eich ceisiadau am swyddi.
  • Cofrestru Nawr