Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Gweithiwr Cymorth Gofal CartrefCymunedau£16,781* - £18,070* + 8% *Pro-rata16/0130/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref
Gofalwr/wraig - Ysgol CoedcaeYsgolion Uwchradd£16,781* - £18,070* +4% *Pro-rata16/0124/01Gwneud cais am Gofalwr/wraig - Ysgol Coedcae
Gweithiwr Cymorth Plant a Phobl Ifanc (Achlysurol)Adran Addysg a Phlant£15,613* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata16/0130/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Plant a Phobl Ifanc (Achlysurol)
Hebryngwyr YsgolionAmgylchedd£15,375* + 4% *Pro-rata16/0105/02Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion
Asiant y Llinell Gofal*** ADLEOLI ***£18,070 - £21,26815/0121/01Gwneud cais am Asiant y Llinell Gofal
Cynorthwy-ydd Adnoddau Cwricwlwm - Celf, Dylunio a ThechnolegYsgolion Uwchradd£15,613* - £16,781* +4% *Pro-rata15/0126/01Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Adnoddau Cwricwlwm - Celf, Dylunio a Thechnoleg
Gweithiwr Cymorth Arbenigol x 2Cymunedau£16,781* - £18,070* Pro-rata15/0128/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Arbenigol x 2
Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant (Nos)Adran Addysg a Phlant£15,613* - £16,781* Pro-rata15/0129/01Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant (Nos)
Gweithiwr Cymorth Pobl IfancYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£15,613* - £16,781* Pro-rata15/0129/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Pobl Ifanc
Gweithwyr Cymorth i Bobol Ifanc (Anhwylderau Sbectrwm Awtistig) Cam NesaAdran Addysg a Phlant£15,613* Pro-rata15/0128/01Gwneud cais am Gweithwyr Cymorth i Bobol Ifanc (Anhwylderau Sbectrwm Awtistig) Cam Nesa
Gweithwyr Iechyd Emosiynol, Cam NesaAdran Addysg a Phlant£23,398 - £27,66815/0128/01Gwneud cais am Gweithwyr Iechyd Emosiynol, Cam Nesa
Gweithwyr Cymorth Ieuenctid Ol-16, Cam NesaAdran Addysg a Phlant£20,661 – £24,17415/0128/01Gwneud cais am Gweithwyr Cymorth Ieuenctid Ol-16, Cam Nesa
Swyddog Uned Cynnal Busnes – Asesiadau AriannolYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£18,070 - £21,26815/0129/01Gwneud cais am Swyddog Uned Cynnal Busnes – Asesiadau  Ariannol
Goruchwyliwr Monitro TeithiolYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£15,613 - £16,78115/0122/01Gwneud cais am Goruchwyliwr Monitro Teithiol
Cynorthwyydd Cymorth BusnesYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£16,781* - £18,070* Pro-rata15/0129/01Gwneud cais am Cynorthwyydd Cymorth Busnes
Ymgynghorydd Llesiant a Rhagnodwr Cymdeithasol x 2Cymunedau£20,661 - £24,17415/0129/01Gwneud cais am Ymgynghorydd Llesiant a Rhagnodwr Cymdeithasol x 2
ArianwrAdran Adnoddau£16,781 - £18,07015/0129/01Gwneud cais am Arianwr
Clerc Refeniw x 2Adran Adnoddau£16,781 - £18,07015/0129/01Gwneud cais am Clerc Refeniw x 2
Uwch-swyddog Cymorth Systemau TGChAdran y Prif Weithredwr£30,153 - £33,43715/0128/01Gwneud cais am Uwch-swyddog Cymorth Systemau TGCh
Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol Glan-y-MorYsgolion Uwchradd£15,613* pro-rata15/0126/01Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol Glan-y-Mor
Cynorthwyydd y Gwasanaethau MasnacholAmgylchedd£15,613 - £16,78115/0129/01Gwneud cais am Cynorthwyydd y Gwasanaethau Masnachol
Rheolwr Ymgysylltu a BusnesauAdfywio a Pholisi£37,306 - £41,02515/0129/01Gwneud cais am Rheolwr Ymgysylltu a Busnesau
Cogydd a Gofal - Ysgol Bro Banw*** ADLEOLI ***£16,781* - £18,070* + 4% *Pro-rata12/0121/01Gwneud cais am Cogydd a Gofal - Ysgol Bro Banw
Ymgynghorydd Dysgu a Datblygu – Ymarfer Proffesiynol a Chymwysterau*** ADLEOLI ***£30,153 - £33,43712/0121/01Gwneud cais am Ymgynghorydd Dysgu a Datblygu – Ymarfer Proffesiynol a Chymwysterau
Swyddog Cefnogi Project*** ADLEOLI ***£15,613* - £16,781* Pro-rata12/0121/01Gwneud cais am Swyddog Cefnogi Project
Gweithiwr Gofal (Dydd) x 3 - Cartref Gofal Dolyfelin*** ADLEOLI ***£15,613* - £16,781* Pro-rata12/0121/01Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) x 3 - Cartref Gofal Dolyfelin
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Maesllewelyn*** ADLEOLI ***£15,613* - £16,781* Pro-rata12/0121/01Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Maesllewelyn
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Awel Tywi*** ADLEOLI ***£15,613* - £16,781* Pro-rata12/0121/01Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Awel Tywi
Uwch Weithiwr Cymorth Cartref x 2*** ADLEOLI ***£20,661 - £24,174 + 8%12/0121/01Gwneud cais am Uwch Weithiwr Cymorth Cartref x 2
Gweithiwr Prosiect Anghenion Cymhleth*** ADLEOLI ***£23,398 - £27,66812/0121/01Gwneud cais am Gweithiwr Prosiect Anghenion Cymhleth
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£30,153 - £33,43712/0128/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Cwrt HenriYsgolion Cynradd£22,917 - £38,63311/0118/01Gwneud cais am Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Cwrt Henri
Arweinydd Archwilio Perfformiad ac Archwilydd PerfformiadPob Un 11/0124/01Gwneud cais am Arweinydd Archwilio Perfformiad ac Archwilydd Perfformiad
Rheolwr Gweithgareddau Dŵr y SirCymunedau£30,153 - £33,43711/0118/01Gwneud cais am Rheolwr Gweithgareddau Dŵr y Sir
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol NantgaredigYsgolion Cynradd£15,375* + 4% *Pro-rata10/0126/01Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Nantgaredig
Cynorthwyydd Cymorth BusnesCymunedau£16,781 - £18,07010/0124/01Gwneud cais am Cynorthwyydd Cymorth Busnes
Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol BryngwynYsgolion Uwchradd£15,613* pro-rata10/0119/01Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol Bryngwyn
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£30,153 - £33,43709/0122/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Cynorthwy-ydd Gofal - Canolfan ColeshillCymunedau£15,613* - £16,781* Pro-rata09/0122/01Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal - Canolfan Coleshill
Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£15,375 *Pro-rata08/01Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£15,375 *Pro-rata08/01Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)
Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£15,375 *Pro-rata08/01Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)
Uwch-seicolegydd Addysg a Phlant – DysguAdran Addysg a Phlant£48,211 - £51,41104/0122/01Gwneud cais am Uwch-seicolegydd Addysg a Phlant – Dysgu
Cynorthwy-ydd Cyllid a Monitro Prosiect LINCAmgylchedd£20,661 - £24,17403/0118/01Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cyllid a Monitro Prosiect LINC
Cynorthwyydd Cymorth BusnesAmgylchedd£15,613* – £16,781* Pro-rata03/0118/01Gwneud cais am Cynorthwyydd Cymorth Busnes
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Cross HandsYsgolion Cynradd£22,917 - £38,63327/1218/01Gwneud cais am Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Cross Hands
Swyddog Diogelu (Brysbennu, Asesu a Dyletswydd)Cymunedau£30,153 - £33,43727/1222/01Gwneud cais am Swyddog Diogelu (Brysbennu, Asesu a Dyletswydd)
Pennaeth - Ysgol Gynradd BrynamanYsgolion Cynradd£55,600 - £64,41720/1202/02Gwneud cais am Pennaeth - Ysgol Gynradd Brynaman
Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith AchlysurolAmgylchedd£15,375* Pro-rata16/11Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Achlysurol
Gweithiwr Ieuenctid (Gwaith Sesiynol) AchlysurolAdran Addysg a Phlant£15,613* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata13/11Gwneud cais am Gweithiwr Ieuenctid (Gwaith Sesiynol) Achlysurol

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr