Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynnau
Goruchwylydd Amser Cinio (Achlysurol) - Ysgol BryntegYsgolion Cynradd£16,755* (+£126* FLWS) *Pro-rata15/0122/01Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio (Achlysurol) - Ysgol Brynteg
Cynorthwy-ydd - Canolfan Hamdden RhydamanCymunedau£17,681* - £18,870* +8% *Pro-rata15/0129/01Gwneud cais am Cynorthwy-ydd - Canolfan Hamdden Rhydaman
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol BlaenauAdran Addysg a Phlant£16,755* (+£126* ACBS) +4% *Pro-rata15/0129/01Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Blaenau
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol BetwsAdran Addysg a Phlant£16,755* (+£126* ACBS) +4% *Pro-rata15/0129/01Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Betws
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol LlannonAdran Addysg a Phlant£16,755* (+£126* ACBS) +4% *Pro-rata15/0129/01Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Llannon
Swyddog Prosiect*** ADLEOLI ***£27,358 - £31,40114/0120/01Gwneud cais am Swyddog Prosiect
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Cwrt HenriYsgolion Cynradd£16,755* (+£126* FLWS) + 4% *Pro-rata14/0125/01Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Cwrt Henri
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Cae'r FelinYsgolion Cynradd£16,863* (+£18 ACBS) + 4 % *Pro-rata14/0121/01Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Cae'r Felin
Cynorthwy-ydd Cymorth BusnesYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£16,863 (+£18 ACBS) - £17,68114/0128/01Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes
Swyddog TrwyddeduYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£21,074 - £24,65714/0128/01Gwneud cais am Swyddog Trwyddedu
Rheolwr Cymorth IeuenctidYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£41,846 - £45,60214/0128/01Gwneud cais am Rheolwr Cymorth Ieuenctid
Gweinyddwr Grantiau YsgolionYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£27,358 - £31,40114/0123/01Gwneud cais am Gweinyddwr Grantiau Ysgolion
Uwch Gynorthwyydd - Canolfan Hamdden Caerfyrddin*** ADLEOLI ***£21,074 - £24,657 + 8%11/0120/01Gwneud cais am Uwch Gynorthwyydd - Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Cynorthwyydd Cymorth Busnes*** ADLEOLI ***£17,681 - £18,87011/0120/01Gwneud cais am Cynorthwyydd Cymorth Busnes
Gweithiwr Ffordd 1 ( x 8 )*** ADLEOLI ***£17,681 - £18,87011/0120/01Gwneud cais am Gweithiwr Ffordd 1 ( x 8 )
Swyddog Prosiect Galluogi Tai*** ADLEOLI ***£30,756 - £34,10611/0120/01Gwneud cais am Swyddog Prosiect Galluogi Tai
Syrfëwr Rheoli AsedauAmgylchedd£38,052 - £41,84611/0122/02Gwneud cais am Syrfëwr Rheoli Asedau
Gweithiwr Chwarae (Sesiynol)Adran Addysg a Phlant£16,863* (+£18* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata11/0124/01Gwneud cais am Gweithiwr Chwarae (Sesiynol)
Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid (Achlysurol)Cymunedau£16,863* +£18* ACBS *Pro-rata11/0122/01Gwneud cais am Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid (Achlysurol)
Gweithiwr Prosiect*** ADLEOLI ***£18,870 - £21,69311/0120/01Gwneud cais am Gweithiwr Prosiect
Cydgysylltydd Iechyd a LleisiantAdran y Prif Weithredwr£21,074* - £24,657* *Pro-rata10/0124/01Gwneud cais am Cydgysylltydd Iechyd a Lleisiant
Gofalwr/wraig - Ysgol PenielYsgolion Cynradd£17,681* - £18,870* Pro-rata10/0124/01Gwneud cais am Gofalwr/wraig - Ysgol Peniel
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£30,756 - £34,10610/0124/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gofalwr/wraig - Ysgol AbernantYsgolion Cynradd£17,681* - £18,870* Pro-rata10/0101/02Gwneud cais am Gofalwr/wraig - Ysgol Abernant
Rheolwr Cyllid Dinas-ranbarth Bae AbertaweAdran Gwasanaethau Corfforaethol£38,052 - £41,84610/0130/01Gwneud cais am Rheolwr Cyllid Dinas-ranbarth Bae Abertawe
Cynorthwyydd Cefnogi Disgyblion - Ysgol CoedcaeYsgolion Uwchradd£16,863* (+£18* ACBS) - £17,681*+4% *Pro-rata09/0116/01Gwneud cais am Cynorthwyydd Cefnogi Disgyblion - Ysgol Coedcae
Pennaeth - Ysgol HalfwayYsgolion Cynradd£56,434 - £65,38409/0108/02Gwneud cais am Pennaeth - Ysgol Halfway
Swyddog Gofal Technoleg wedi'i AlluogiLlesiant Delta£21,074 - £24,657 + 8%09/0123/01Gwneud cais am Swyddog Gofal Technoleg wedi'i Alluogi
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd FfairfachAdran Addysg a Phlant£16,755* (+£126* ACBS) +4% *Pro-rata08/0121/01Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd Ffairfach
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd CefneithinAdran Addysg a Phlant£16,755* (+£126* ACBS) +4% *Pro-rata08/0121/01Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd Cefneithin
Athro/Athrawes CA2 - Ysgol Gynradd LlanybydderYsgolion Cynradd£23,720 - £39,40608/0106/02Gwneud cais am Athro/Athrawes CA2 - Ysgol Gynradd Llanybydder
Hyfforddwr Achlysurol - Canolfan Addysg Awyr Agored PentywynCymunedau£23,866* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata08/0122/01Gwneud cais am Hyfforddwr Achlysurol - Canolfan Addysg Awyr Agored Pentywyn
Cynorthwydd Addysgu Lefel 3 - Ysgol LlanybydderYsgolion Cynradd£18,870* - £21,693* +4% *Pro-rata08/0125/01Gwneud cais am Cynorthwydd Addysgu Lefel 3  - Ysgol Llanybydder
Hyfforddwr Ffitrwydd (Achlysurol)Cymunedau£17,681* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata08/0123/01Gwneud cais am Hyfforddwr Ffitrwydd (Achlysurol)
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd LlangunnorAdran Addysg a Phlant£16,755* (+£126* ACBS) +4% *Pro-rata08/0121/01Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd Llangunnor
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£30,756 - £34,10603/0117/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gweithiwr Cymdeithasol (Mabwysiadu)Adran Addysg a Phlant£30,756 - £34,10603/0118/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol (Mabwysiadu)
Ymgynghorydd Ailgylchu CymunedolAmgylchedd£17,681 - £18,87031/1221/01Gwneud cais am Ymgynghorydd Ailgylchu Cymunedol
Gweithiwr Cyfranogiad - Canolbarth a Gorllewin CymruPob Un 31/1216/01Gwneud cais am Gweithiwr Cyfranogiad - Canolbarth a Gorllewin Cymru
EcolegyddAmgylchedd£30,756 - £34,10631/1221/01Gwneud cais am Ecolegydd
Swyddog Canolfan Gwasanaethau CwsmeriaidAdfywio a Pholisi£18,870 – £21,69331/1221/01Gwneud cais am Swyddog Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid
Cyfieithwyr Cynorthwyol x 2Adfywio a Pholisi£21,074 - £24,65731/1221/01Gwneud cais am Cyfieithwyr Cynorthwyol x 2
Cynorthwy-ydd AddysguAdran Addysg a Phlant£21,074* - £24,657* +4% *Pro-rata31/1218/01Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£30,756 - £34,10621/1218/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Athro / Athrawes a Chydlynydd (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol Bryn TegYsgolion Cynradd£23,720 - £39,406 + TLR2a21/1217/01Gwneud cais am Athro / Athrawes a Chydlynydd (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol Bryn Teg
Athro/Athrawes CA3 a CA4 – Arbenigo yn Addysg GorfforolAdran Addysg a Phlant£23,720 - £39,406 + 1 SEN20/1218/01Gwneud cais am Athro/Athrawes CA3 a CA4 – Arbenigo yn Addysg Gorfforol
Gweithiwr Cymorth Gofal CartrefCymunedau£17,681* - £18,870* + 8% *Pro-rata15/11Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref
Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith AchlysurolAmgylchedd£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata15/10Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Achlysurol
Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)Adran Addysg a Phlant£21,074* Pwynt Sefydlog *Pro-rata30/08Gwneud cais am Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)
Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codiAmgylchedd£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr