Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Cogydd a Gofal - Dolyfelin*** ADLEOLI ***£19,554 - £22,46222/0531/05Gwneud cais am Cogydd a Gofal - Dolyfelin
Technegydd Rheoli’r Rhwydwaith*** ADLEOLI ***£21,589 - £25,29522/0531/05Gwneud cais am Technegydd Rheoli’r Rhwydwaith
Swyddog Cymorth Cynaliadwyedd ac Ecoleg*** ADLEOLI ***£27,905 - £32,02922/0531/05Gwneud cais am Swyddog Cymorth Cynaliadwyedd ac Ecoleg
Clerc y Dref / Swyddog Cyllid CyfrifolPob Un£42,683 - £46,51421/0505/06Gwneud cais am Clerc y Dref / Swyddog Cyllid Cyfrifol
Cynorthwyydd Cymorth Busnes Covid*** ADLEOLI ***£18,065 - £18,79521/0531/05Gwneud cais am Cynorthwyydd Cymorth Busnes Covid
Rheolwr Cynorthwyol (Tiroedd a Glanhau)*** ADLEOLI ***£31,371 - £34,78821/0531/05Gwneud cais am Rheolwr Cynorthwyol (Tiroedd a Glanhau)
Gweithiwr Ymgysylltu a Theuluoedd*** ADLEOLI ***£19,554 - £22,462 + 4%21/0531/05Gwneud cais am Gweithiwr Ymgysylltu a Theuluoedd
Rheolwr y Ganolfan*** ADLEOLI ***£27,905* - £32,029* *pro rata21/0531/05Gwneud cais am Rheolwr y Ganolfan
Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol Bro Dinefwr - Canolfan CothiYsgolion Uwchradd£18,795* - £19,554* + 4% *Pro-rata21/0527/05Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol Bro Dinefwr - Canolfan Cothi
Rheolwr Gweithrediadau*** ADLEOLI ***£27,903 - £32,02921/0531/05Gwneud cais am Rheolwr Gweithrediadau
Swyddog Tai*** ADLEOLI ***£24,799 - £28,78521/0531/05Gwneud cais am Swyddog Tai
Swyddog Rheoli Gwybodaeth*** ADLEOLI ***£21,589 - £25,29521/0531/05Gwneud cais am Swyddog Rheoli Gwybodaeth
Arolygydd Fflyd*** ADLEOLI ***£24,799 - £28,78521/0531/05Gwneud cais am Arolygydd Fflyd
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Bro BrynachYsgolion Cynradd£17,711* - £18,065* + 4 % *Pro-rata21/0505/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Bro Brynach
Gweithiwr Cymdeithasol Mabwysiad*** ADLEOLI ***£31,371* - £34,788* *pro rata21/0531/05Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol Mabwysiad
Athro/Athrawes - Ysgol Llys HywelYsgolion Cynradd£24,906 - £40,49021/0512/06Gwneud cais am Athro/Athrawes - Ysgol Llys Hywel
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£31,371 - £34,78820/0503/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Cydgysylltydd Covid Dros DroAmgylchedd£27,905 - £32,02920/0529/05Gwneud cais am Cydgysylltydd Covid Dros Dro
Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 2 - Ysgol Bro Dinefwr - Canolfan CothiYsgolion Uwchradd£19,554* - £22,462* + 4% *Pro-rata20/0527/05Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 2 - Ysgol Bro Dinefwr - Canolfan Cothi
Athro Arbenigol ADY - Ysgol Bro DinefwrYsgolion Uwchradd£24,906 - £40,49019/0527/05Gwneud cais am Athro Arbenigol ADY - Ysgol Bro Dinefwr
Swyddog Cynorthwyol - PensiynauAdran Gwasanaethau Corfforaethol£18,795 - £19,55418/0531/05Gwneud cais am Swyddog Cynorthwyol - Pensiynau
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78818/0531/05Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Swyddog Cynorthwyol PensiynauAdran Gwasanaethau Corfforaethol£17,711 - £18,06518/0531/05Gwneud cais am Swyddog Cynorthwyol Pensiynau
Athro / Athrawes x 2 - Ysgol Gymraeg GwenllianYsgolion Cynradd£24,906 - £40,49015/0531/05Gwneud cais am Athro / Athrawes x 2  - Ysgol Gymraeg Gwenllian
COVID-19 Glanhawr(aig) (Dros dro/cyflenwi Ysgolion a Swyddfeydd)COVID-19£17,364* (Fixed Point) *Pro-rata14/05Gwneud cais am COVID-19 Glanhawr(aig) (Dros dro/cyflenwi Ysgolion a Swyddfeydd)
Athro / Athrawes (CA2) - Ysgol TalacharnYsgolion Cynradd£24,906 - £40,49013/0529/05Gwneud cais am Athro / Athrawes (CA2) - Ysgol Talacharn
Clerc i Gyngor Cymuned LlanboidyPob Un 13/0529/05Gwneud cais am Clerc i Gyngor Cymuned Llanboidy
Arolygydd Adeiladu (Mân Waith) x 2Amgylchedd£27,905 - £32,02912/0507/06Gwneud cais am Arolygydd Adeiladu (Mân Waith) x 2
Gweithiwr Cymorth Gofalwyr Ifanc (Gwaith Sesiynol) AchlysurolAdran Addysg a Phlant£17,711* (Fixed Point) *Pro-rata07/0531/05Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofalwyr Ifanc (Gwaith Sesiynol) Achlysurol
Gweithiwr Gofal Achlysurol (Dydd/Nos) - Castell Newydd EmlynCymunedau£18,065* (Fixed Point) *Pro-rata06/05Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Achlysurol (Dydd/Nos) - Castell Newydd Emlyn
Gweithiwr Gofal Achlysurol (Dydd/Nos) - LlandeiloCymunedau£18,065* (Fixed Point) *Pro-rata06/05Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Achlysurol (Dydd/Nos) - Llandeilo
COVID-19 Glanhawr(aig) (Dros dro/cyflenwi Penwythnosau yn Unig)COVID-19£17,364* (Fixed Point) *Pro-rata04/05Gwneud cais am COVID-19 Glanhawr(aig) (Dros dro/cyflenwi Penwythnosau yn Unig)
Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref - Ardal Tywi, Teifi a TafCOVID-19£18,795* - £19,554* + 8% *Pro-rata23/04Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref - Ardal Tywi, Teifi a Taf
Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref - Ardal Aman GwendraethCOVID-19£18,795* - £19,554* + 8% *Pro-rata23/04Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref - Ardal Aman Gwendraeth
Gweithiwr CymdeithasolCOVID-19£31,371 - £34,78821/0431/05Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
COVID-19 Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd ArlwyoCOVID-19£17,364* (Fixed Point) *Pro-rata21/04Gwneud cais am COVID-19 Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr