Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Peiriannydd Amddiffyn rhag Llifogydd a Diogelu'r Arfordir*** ADLEOLI ***£34,788 - £38,81306/1215/12Gwneud cais am Peiriannydd Amddiffyn rhag Llifogydd a Diogelu'r Arfordir
Athro / Athrawes (Cyfnod Allweddol 2) - Ysgol BlaenauYsgolion Cynradd£24,906 - £40,49005/1214/12Gwneud cais am Athro / Athrawes (Cyfnod Allweddol 2)  - Ysgol Blaenau
Swyddog Pensiynau*** ADLEOLI ***£21,589 - £25,29505/1215/12Gwneud cais am Swyddog Pensiynau
Technegydd Cyfrifon*** ADLEOLI ***£21,589 - £25,29505/1215/12Gwneud cais am Technegydd Cyfrifon
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£31,371 - £34,78804/1211/12Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£17,364* (Fixed Point) *Pro-rata04/1231/12Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)
Swyddog Technegol Ymchwiliadau AriannolYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£18,795 - £19,55404/1208/12Gwneud cais am Swyddog Technegol Ymchwiliadau Ariannol
Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol TycroesAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata04/1218/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol Tycroes
Cogydd a Gofal - Ysgol TycroesAdran Addysg a Phlant£18,795* - £19,554* +4% *Pro-rata04/1218/12Gwneud cais am Cogydd a Gofal - Ysgol Tycroes
Athro / Athrawes (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol BrynamanYsgolion Cynradd£24,906 - £40,49004/1207/01Gwneud cais am Athro / Athrawes (Cyfnod Sylfaen)  - Ysgol Brynaman
Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol BetwsYsgolion Cynradd£17,711* - £18,065* + 4% *Pro-rata04/1212/12Gwneud cais am Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Betws
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£17,364* (Fixed Point) *Pro-rata04/1231/12Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)
Swyddog Llesiant Cymunedol (Sir Benfro)Llesiant Delta£19,544 - £22,46204/1209/12Gwneud cais am Swyddog Llesiant Cymunedol (Sir Benfro)
Cofnodwr Arbenigol - Y Gwasanaethau PlantAdran Addysg a Phlant£18,795 - £19,55404/1207/01Gwneud cais am Cofnodwr Arbenigol - Y Gwasanaethau Plant
Pennaeth y Gwasanaethau IntegredigCymunedau£73,936 - £92,52303/1210/12Gwneud cais am Pennaeth y Gwasanaethau Integredig
Swyddog Gorfodi Sifil - Gwasanaethau Parcio x 2Amgylchedd£19,554 - £22,462 + lwfans sifft o 8%02/1216/12Gwneud cais am Swyddog Gorfodi Sifil - Gwasanaethau Parcio x 2
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£17,364* (Fixed Point) *Pro-rata02/1231/12Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)
Swyddog Meddalwedd, Systemau a PherfformiadCymunedau£24,799 - £28,78502/1216/12Gwneud cais am Swyddog Meddalwedd, Systemau a Pherfformiad
Swyddog Ansawdd a Pherfformiad y Tim Ymgysylltu RhanbartholAdfywio a Pholisi£24,799 - £28,78502/1209/12Gwneud cais am Swyddog Ansawdd a Pherfformiad y Tim Ymgysylltu Rhanbarthol
Barista*** ADLEOLI ***£17,711* - £18,065* *Pro-rata02/1208/12Gwneud cais am Barista
Gweithiwr Cymdeithasol TOCALSCymunedau£31,371 - £34,78802/1208/12Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol TOCALS
Athro/Athrawes Ymgynghorol - Anghenion Dysgu YchwanegolAdran Addysg a Phlant£44,032 - £46,72402/1209/12Gwneud cais am Athro/Athrawes Ymgynghorol - Anghenion Dysgu Ychwanegol
Ymchwilydd Ariannol x 2YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£31,371 - £34,78802/1208/12Gwneud cais am Ymchwilydd Ariannol x 2
Ymarferydd Iechyd yr AmgylcheddCymunedau£31,371 - £34,78802/1215/12Gwneud cais am Ymarferydd Iechyd yr Amgylchedd
Gweithiwr Ieuenctid Cynnydd mewn TG, Ffilm a'r Cyfryngau*** ADLEOLI ***£24,799 *- £28,785* *pro-rata02/1208/12Gwneud cais am Gweithiwr Ieuenctid Cynnydd mewn TG, Ffilm a'r Cyfryngau
Arweinydd Trawsnewid ADY RhanbartholAdran Addysg a Phlant£79,066 - £82,578 + up to 3 SPA02/1216/01Gwneud cais am Arweinydd Trawsnewid ADY Rhanbarthol
Swyddog Cymorth Bwrdd GweithredolAdran y Prif Weithredwr£31,371 - £34,78802/1216/12Gwneud cais am Swyddog Cymorth Bwrdd Gweithredol
Cynorthwy-ydd - Canolfan Hamdden LlanelliCymunedau£18,795 - £19,55402/1208/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd - Canolfan Hamdden Llanelli
Rheolwr Cynorthwyol y TîmAdran Addysg a Phlant£38,813 - £42,68302/1215/12Gwneud cais am Rheolwr Cynorthwyol y Tîm
Swyddog AnsawddAdfywio a Pholisi£19,554 - £22,46202/1216/12Gwneud cais am Swyddog Ansawdd
Cydgysylltydd Uned - Gwasanaeth Diogelu a Phresenoldeb YsgolionAdran Addysg a Phlant£18,795 - £19,55402/1213/12Gwneud cais am Cydgysylltydd Uned - Gwasanaeth Diogelu a Phresenoldeb Ysgolion
Swyddog Prosiectau Datblygu Ysgolion x 2YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£31,371 - £34,78802/1208/12Gwneud cais am Swyddog Prosiectau Datblygu Ysgolion x 2
BaristaCymunedau£17,711* - £18,065* *Pro-rata02/1215/12Gwneud cais am Barista
Swyddog Pobl Ifanc Egnïol - CyfranogiCymunedau£24,799 - £28,78502/1215/12Gwneud cais am Swyddog Pobl Ifanc Egnïol - Cyfranogi
Gweithiwr Ymgysylltu a Theuluoedd x 2Adran Addysg a Phlant£19,554 - £22,462 + 4%02/1208/12Gwneud cais am Gweithiwr Ymgysylltu a Theuluoedd x 2
Ymgynghorydd Dewisiadau Tai x 2Cymunedau£24,799 - £28,78502/1216/12Gwneud cais am Ymgynghorydd Dewisiadau Tai x 2
Swyddog Gorfodi Sifil - Gwasanaethau Parcio x 3 (Rhan Amser)Amgylchedd£19,554* - £22,462* + 8% shift allowan02/1216/12Gwneud cais am Swyddog Gorfodi Sifil - Gwasanaethau Parcio x 3 (Rhan Amser)
Cynorthwyydd Cymorth Data ac Arholiadau*** ADLEOLI ***£18,065*- £18,795* pro-rata28/1108/12Gwneud cais am Cynorthwyydd Cymorth Data ac Arholiadau
Gweithiwr Cymdeithasol - Mabwysiadu*** ADLEOLI ***£31,371 - £34,78828/1108/12Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol - Mabwysiadu
Gweithiwr Cymdeithasol*** ADLEOLI ***£31,371 - £34,78828/1108/12Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gweithiwr Cymdeithasol*** ADLEOLI ***£31,371 - £34,78828/1108/12Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Uwch-dechnegwr*** ADLEOLI ***£19,554 - £22,462 +8%28/1108/12Gwneud cais am Uwch-dechnegwr
Technegwr*** ADLEOLI ***£18,065 - £18,795 +8%28/1108/12Gwneud cais am Technegwr
Technegwr (Rhan Amser)*** ADLEOLI ***£18,065* - £18,795* +8% *pro-rata28/1108/12Gwneud cais am Technegwr (Rhan Amser)
Gweithiwr Ieuenctid (Gwaith Sesiynol) AchlysurolAdran Addysg a Phlant£21,589* (Fixed Point) *Pro-rata28/1111/12Gwneud cais am Gweithiwr Ieuenctid (Gwaith Sesiynol) Achlysurol
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau*** ADLEOLI ***£18,065 - £18,795 + 8%28/1108/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Maes Y Gwendraeth x 2Adran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata27/1120/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Maes Y Gwendraeth x 2
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Cartref Gofal MaesllewelynCymunedau£17,364* - £17,711* Pro-rata27/1113/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Cartref Gofal Maesllewelyn
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Gyfun EmlynAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata27/1113/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Gyfun Emlyn
Athro/Athrawes yn y Cyfnod Sylfaen - Ysgol LlanddarogYsgolion Cynradd£24,906 - £40,49026/1110/12Gwneud cais am Athro/Athrawes yn y Cyfnod Sylfaen - Ysgol Llanddarog

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr