Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Cae'r FelinAdran Addysg a Phlant£15,375* Pro-rata24/1110/12Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Cae'r Felin
Cynorthwy-ydd Gwasanaeth Cwsmeriaid Achlysurol - Cartref Dylan ThomasCymunedau£15,375* Pro-rata24/1110/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gwasanaeth Cwsmeriaid Achlysurol - Cartref Dylan Thomas
Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol Cwrt HenriAdran Addysg a Phlant£15,375* Pro-rata24/1110/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol Cwrt Henri
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Cae'r FelinAdran Addysg a Phlant£15,375* Pro-rata24/1110/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Cae'r Felin
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Cwrt HenriAdran Addysg a Phlant£15,375* Pro-rata24/1110/12Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Cwrt Henri
Cydgysylltydd y Rhaglenni Adfywio FfisegolAdfywio a Pholisi£30,153 - £33,43723/1107/12Gwneud cais am Cydgysylltydd y Rhaglenni Adfywio Ffisegol
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£30,153 - £33,43723/1107/12Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Swyddog Ymgynghorol Iechyd a DiogelwchAdran y Prif Weithredwr£26,822 - £30,78522/1103/12Gwneud cais am Swyddog Ymgynghorol Iechyd a Diogelwch
Ymgynghorydd Strategol (Iechyd a Diogelwch)Adran y Prif Weithredwr£33,437 - £37,30622/1103/12Gwneud cais am Ymgynghorydd Strategol (Iechyd a Diogelwch)
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Awel TywiCymunedau£15,613* - £16,781* Pro-rata22/1105/12Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Awel Tywi
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol PwllYsgolion Cynradd£15,613* + 4% *Pro-rata22/1106/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Pwll
Arweinydd Dysgu'r Rhwydwaith - ERWPob Un 21/1104/12Gwneud cais am Arweinydd Dysgu'r Rhwydwaith - ERW
Cynorthwyydd Addysgu ar gyfer Dysgwyr Sipsiwn a TheithwyrAdran Addysg a Phlant£16,781* - £18,070* + 4% *Pro-rata21/1101/12Gwneud cais am Cynorthwyydd Addysgu ar gyfer Dysgwyr Sipsiwn a Theithwyr
Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol LlanybydderYsgolion Cynradd£15,613* + 4 % *Pro-rata21/1105/12Gwneud cais am Cynorthwydd Addysgu Lefel 1  - Ysgol Llanybydder
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau - Llyfrgell CaerfyrddinCymunedau£15,613* - £16,781* + 8% *Pro-rata20/1103/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau - Llyfrgell Caerfyrddin
Hyfforddwr Gweithgareddau x 3Cymunedau£18,070* - £21,268* +8% *Pro- rata20/1103/12Gwneud cais am Hyfforddwr Gweithgareddau x 3
Gweinyddwr Cymorth BusnesYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£16,781 - £18,07020/1104/12Gwneud cais am Gweinyddwr Cymorth Busnes
Cynorthwy-ydd Cymorth GwasanaethauCymunedau£16,781 - £18,07020/1104/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cymorth Gwasanaethau
Therapydd Celf (Cynnydd)YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£23,398 - £27,66820/1101/12Gwneud cais am Therapydd Celf (Cynnydd)
Cydgysylltydd Dysgu Nofio x 3Cymunedau£20,661* - £24,174* + 8% *Pro-rata20/1103/12Gwneud cais am Cydgysylltydd Dysgu Nofio x 3
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau - Llyfrgell LlanelliCymunedau£15,613 - £16,781 + 8%20/1103/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau - Llyfrgell Llanelli
Cynorthwy-ydd Addysgu Arabeg DwyieithogAdran Addysg a Phlant£18,070* - £21,268* + 4% *Pro-rata20/1101/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Arabeg Dwyieithog
Cydgysylltydd Nofio i Ysgolion x 2Cymunedau£20,661* - £24,174* + *Pro-rata20/1103/12Gwneud cais am Cydgysylltydd Nofio i Ysgolion x 2
Glanhawr - Theatrau Sir GârCymunedau£15,375* Pro-rata20/1103/12Gwneud cais am Glanhawr - Theatrau Sir Gâr
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau - Llyfrgell RhydamanCymunedau£15,613* - £16,781* + 8% *Pro-rata20/1103/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau - Llyfrgell Rhydaman
Cynorthwy-ydd Clerigol - Ysgol TycroesYsgolion Cynradd£15,613* + 4 % *Pro-rata17/1101/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Clerigol - Ysgol Tycroes
Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg x 2Adran Addysg a Phlant£16,781 - £18,07017/1130/11Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg x 2
Swyddog Cynhwysiant - Ysgol Dyffryn AmanYsgolion Uwchradd£16,781* - £18,070* + 4% *Pro Rata17/1104/12Gwneud cais am Swyddog Cynhwysiant - Ysgol Dyffryn Aman
Gwaith Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£15,375 *Pro-rata16/11Gwneud cais am Gwaith Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)
Swyddog Gweinyddol - Ysgol SaronYsgolion Cynradd£18,070* - £21,268* + 4% *Pro-Rata16/1107/12Gwneud cais am Swyddog Gweinyddol - Ysgol Saron
Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith AchlysurolAmgylchedd£15,375* Pro-rata16/11Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Achlysurol
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 - Ysgol Feithrin RhydamanYsgolion Cynradd£18,070* - £21,268* +4% *Pro-rata15/1130/11Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 - Ysgol Feithrin Rhydaman
Cynorthwyydd Cymorth BusnesAmgylchedd£15,613 – £16,78115/1101/12Gwneud cais am Cynorthwyydd Cymorth Busnes
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Sant Ioan LlwydAdran Addysg a Phlant£15,375* + 4% *Pro-rata14/1126/11Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Sant Ioan Llwyd
Arolygydd Adeiladau x 4Amgylchedd£20,661- £24,17414/1130/11Gwneud cais am Arolygydd Adeiladau x 4
Gweithiwr Ieuenctid (Gwaith Sesiynol) AchlysurolAdran Addysg a Phlant£15,613* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata13/11Gwneud cais am Gweithiwr Ieuenctid (Gwaith Sesiynol) Achlysurol
Swyddog Cyfathrebu a MarchnataAdfywio a Pholisi£33,437 - £37,30613/1127/11Gwneud cais am Swyddog Cyfathrebu a Marchnata
Arolygydd Adeiladau x 2Amgylchedd£23,398 - £27,66813/1130/11Gwneud cais am Arolygydd Adeiladau x 2
Cydgysylltydd Contractau a Chyflawni ProsiectauAmgylchedd£37,306 - £41,02513/1130/11Gwneud cais am Cydgysylltydd Contractau a Chyflawni Prosiectau
Swyddog Cymorth Prosiectau (Eiddo)Amgylchedd£30,153 - £33,43713/1130/11Gwneud cais am Swyddog Cymorth Prosiectau (Eiddo)
Cynorthwyydd Cyflawni RhaglenniAmgylchedd£26,822 - £30,78513/1130/11Gwneud cais am Cynorthwyydd Cyflawni Rhaglenni
Swyddog CDM a Gwybodaeth Adeiladu (Dylunio a Rheoli)Amgylchedd£33,437 - £37,30613/1130/11Gwneud cais am Swyddog CDM a Gwybodaeth Adeiladu (Dylunio a Rheoli)
PorthorAmgylchedd£15,61313/1104/12Gwneud cais am Porthor
PrisiwrAdfywio a Pholisi£37,306 - £41,02513/1127/11Gwneud cais am Prisiwr
Prisiwr CynorthwyolAdfywio a Pholisi£30,153 - £33,43713/1127/11Gwneud cais am Prisiwr Cynorthwyol
Cofnodwr Arbenigol - Amddiffyn PlantAdran Addysg a Phlant£16,781 - £18,07013/1127/11Gwneud cais am Cofnodwr Arbenigol - Amddiffyn Plant
Technegydd Rheoli’r RhwydwaithYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£20,661 - £24,17413/1127/11Gwneud cais am Technegydd Rheoli’r Rhwydwaith
Swyddog Monitro a Gorfodi Rheolau CynllunioYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£23,398 - £27,66813/1127/11Gwneud cais am Swyddog Monitro a Gorfodi Rheolau Cynllunio
Rheolwr Deddf Galluedd Meddyliol/Trefniadau Diogelu rhag Colli RhyddidCymunedau£41,025 - £44,70813/1127/11Gwneud cais am Rheolwr Deddf Galluedd Meddyliol/Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£30,153 - £33,43713/1127/11Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr