Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Athro / Athrawes (Cyfnod Allweddol 2) - Ysgol Bryn TegYsgolion Cynradd£24,906 - £40,49021/1103/12Gwneud cais am Athro / Athrawes (Cyfnod Allweddol 2)  - Ysgol Bryn Teg
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£31,371 - £34,78821/11Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gofalwr/wraig - Ysgol Cae'r FelinYsgolion Cynradd£18,795* - £19,554* *Pro-rata20/1104/12Gwneud cais am Gofalwr/wraig - Ysgol Cae'r Felin
Gweinyddwr Mewnbynnu Data Dechrau’n DegAdran Addysg a Phlant£18,065 - £18,79520/1104/12Gwneud cais am Gweinyddwr Mewnbynnu Data Dechrau’n Deg
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 4 - Ysgol Y DdwylanYsgolion Cynradd£21,589* - £25,295* + 4 % *Pro-rata19/1129/11Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 4 - Ysgol Y Ddwylan
BaristaCymunedau£17,711* (Fixed Point) *Pro-rata19/1110/12Gwneud cais am Barista
Swyddog Cyswllt Rhanbarthol - Cyfamod y Lluoedd ArfogAdfywio a Pholisi£31,371 - £34,78819/1109/12Gwneud cais am Swyddog Cyswllt Rhanbarthol - Cyfamod y Lluoedd Arfog
Athro / Athrawes (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol Bryn TegYsgolion Cynradd£24,906 - £40,49019/1103/12Gwneud cais am Athro / Athrawes (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol Bryn Teg
Cynorthwyydd Cymorth Busnes - ParcioAmgylchedd£18,795* - £19,554* *Pro-rata18/1102/12Gwneud cais am Cynorthwyydd Cymorth Busnes - Parcio
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Cartref Gofal Awel TywiCymunedau£17,364* - £17,711* Pro-rata18/1102/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Cartref Gofal Awel Tywi
Rheolwr Cynorthwyol Anghenion Dysgu Ychwanegol (Darpariaethau)Adran Addysg a Phlant£50,561* (Fixed Point) *Pro-rata18/1109/12Gwneud cais am Rheolwr Cynorthwyol Anghenion Dysgu Ychwanegol (Darpariaethau)
Rheolwr Cynorthwyol Anghenion Dysgu Ychwanegol (Proses)Adran Addysg a Phlant£50,561* (Fixed Point) *Pro-rata18/1109/12Gwneud cais am Rheolwr Cynorthwyol Anghenion Dysgu Ychwanegol (Proses)
Swyddog Cyllid BusnessYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£21,589 - £25,29518/1125/11Gwneud cais am Swyddog Cyllid Busness
Rheolwr Prosiectau Cyfalaf (Cynnig Gofal Plant)Adran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78815/1125/11Gwneud cais am Rheolwr Prosiectau Cyfalaf (Cynnig Gofal Plant)
Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes*** ADLEOLI ***£18,795 - £19,55415/1124/11Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes
Uwch-athro/Athrawes Nofio x 3 - Canolfan Hamdden Caerfyrddin*** ADLEOLI ***£19,554* - £22,462* Pro-rata15/1124/11Gwneud cais am Uwch-athro/Athrawes Nofio x 3 - Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau*** ADLEOLI ***£18,065 - £18,795 + 8%15/1124/11Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau
Llwythwr Cerbyd Casglu Sbwriel/Allgychu (Depo Cillefwr)*** ADLEOLI ***£18,065 - £18,79515/1124/11Gwneud cais am Llwythwr Cerbyd Casglu Sbwriel/Allgychu (Depo Cillefwr)
Rheolwr Traffig a Diogelwch Ffyrdd*** ADLEOLI ***£42,683 - £46,51415/1124/11Gwneud cais am Rheolwr Traffig a Diogelwch Ffyrdd
Glerc i’r Cyngor Cymuned LlanddarogPob Un 15/1129/11Gwneud cais am Glerc i’r Cyngor Cymuned Llanddarog
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£31,371 - £34,78815/1101/12Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gweinyddwr Cymorth Busnes*** ADLEOLI ***£18,795 - £19,55415/1124/11Gwneud cais am Gweinyddwr Cymorth Busnes
Swyddog Tai*** ADLEOLI ***£24,799 - £28,78515/1124/11Gwneud cais am Swyddog Tai
Cynorthwy-ydd Uned Cynnal Busnes – Casgliadau*** ADLEOLI ***£19,554 - £22,46215/1124/11Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Uned Cynnal Busnes – Casgliadau
Rheolwr y Gwasanaethau Parcio*** ADLEOLI ***£42,683 - £46,51415/1124/11Gwneud cais am Rheolwr y Gwasanaethau Parcio
Uwch-athro/Athrawes Nofio x 3 - Canolfan Hamdden Llanelli*** ADLEOLI ***£19,554* - £22,462* Pro-rata15/1124/11Gwneud cais am Uwch-athro/Athrawes Nofio x 3 - Canolfan Hamdden Llanelli
Cynorthwyydd Therapi Galwedigaethol*** ADLEOLI ***£21,589 - £25,29515/1124/11Gwneud cais am Cynorthwyydd Therapi Galwedigaethol
Gweithiwr Cymdeithasol*** ADLEOLI ***£31,371 - £34,78815/1124/11Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Uwch-gyfrifydd*** ADLEOLI ***£34,788 - £38,81315/1124/11Gwneud cais am Uwch-gyfrifydd
Swyddog Reoli’r Trysorlys*** ADLEOLI ***£34,788 - £38,81315/1124/11Gwneud cais am Swyddog Reoli’r Trysorlys
Uwch-athro/Athrawes Nofio x 2 - Canolfan Hamdden Rhydaman*** ADLEOLI ***£19,554* - £22,462* Pro-rata15/1124/11Gwneud cais am Uwch-athro/Athrawes Nofio x 2 - Canolfan Hamdden Rhydaman
Therapydd Galwedigaethol*** ADLEOLI ***£31,371 - £34,78815/1124/11Gwneud cais am Therapydd Galwedigaethol
Llwythwr Cerbyd Casglu Sbwriel/Allgychu (Depo Llanelli)*** ADLEOLI ***£18,065 - £18,79515/1124/11Gwneud cais am Llwythwr Cerbyd Casglu Sbwriel/Allgychu (Depo Llanelli)
Llwythwr Cerbyd Casglu Sbwriel/Allgychu (Depo Cwmamman)*** ADLEOLI ***£18,065 - £18,79515/1124/11Gwneud cais am Llwythwr Cerbyd Casglu Sbwriel/Allgychu (Depo Cwmamman)
Swyddog Cysylltiol Gwella Ysgolion y ConsortiwmAdran Addysg a Phlant£50,561 - £53,13714/1128/11Gwneud cais am Swyddog Cysylltiol Gwella Ysgolion y Consortiwm
Swyddog Cysylltiol Gwella Ysgolion y Consortiwm (Rhan Amser)Adran Addysg a Phlant£50,561* - £53,137* pro rata14/1128/11Gwneud cais am Swyddog Cysylltiol Gwella Ysgolion y Consortiwm (Rhan Amser)
Gweithiwr Cymorth Gofal CartrefCymunedau£18,795* - £19,554* + 8% *Pro-rata13/11Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref
Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Ardal LlanelliAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* + 4% *pro-rata13/1127/11Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Ardal Llanelli
Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol BryngwynYsgolion Uwchradd£17,711* - £18,065* +4% *Pro-rata13/1125/11Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol Bryngwyn
Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Ardal LlandeiloAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* + 4% *pro-rata13/1127/11Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Ardal Llandeilo
Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Ardal CaerfyrddinAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* + 4% *pro-rata13/1127/11Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Ardal Caerfyrddin
Gweithiwr Cyswllt dan OruchwyliaethAdran Addysg a Phlant£19,554* - £22,462* Pro-rata11/1125/11Gwneud cais am Gweithiwr Cyswllt dan Oruchwyliaeth
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol MyrddinYsgolion Cynradd£18,795* - £19,554* +4% *Pro-rata11/1124/11Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Myrddin
Cynorthwy-ydd Cynnal BusnesAdran Addysg a Phlant£18,065 - £18,79511/1124/11Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cynnal Busnes
Swyddog Gwasanaethau CwsmeriaidAdran y Prif Weithredwr£19,554 - £22,46211/1125/11Gwneud cais am Swyddog Gwasanaethau Cwsmeriaid
Technegydd CynorthwyolAmgylchedd£18,795 - £19,55411/1124/11Gwneud cais am Technegydd Cynorthwyol
Glanhawr(aig) - Ysgol Dyffryn AmanAmgylchedd£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata11/1126/11Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Dyffryn Aman
Swyddog Cymorth Derbyn i YsgolionYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£18,795 - £19,55411/1125/11Gwneud cais am Swyddog Cymorth Derbyn i Ysgolion
Cofnodwr Arbenigol - Y Gwasanaethau PlantAdran Addysg a Phlant£18,795 - £19,55411/1125/11Gwneud cais am Cofnodwr Arbenigol - Y Gwasanaethau Plant
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a GweithrediadauCymunedau£18,065 - £18,795 + 8%11/1124/11Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr