Neidio iʼr Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi Gwag Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio am Swyddi Gwag

Fformat y Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech chi weld y canlyniadau?
   

Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl y SwyddCategoriCyflogWedi postioDyddiad CauGwneud caisFfefrynnau
Cynorthwy-ydd Cymunedol (Dim Daliwr Allwedd)Cymunedau£15,238* - £16,481* Pro-rata31/0513/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cymunedol (Dim Daliwr Allwedd)
Swyddog Ysgolion IachYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£41,487* Pro-rata31/0515/06Gwneud cais am Swyddog Ysgolion Iach
Cydgysylltydd Celf CymunedolCymunedau£16,481* - £17,891* Pro-rata31/0513/06Gwneud cais am Cydgysylltydd Celf Cymunedol
Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codiAmgylchedd£14,216* Pro-rata26/05Gwneud cais am Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi
Swyddog Gweinyddol yr YsgolYsgolion Cynradd£17,891 - £21,05726/0509/06Gwneud cais am Swyddog Gweinyddol yr Ysgol
Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)Adran y Prif Weithredwr£23,166* Pro-rata (Pwynt Sefydlog)26/05Gwneud cais am Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)
Cynorthwy-ydd AchlysurolCymunedau£16,393* Pwynt Sefydlog *Pro-rata26/0502/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Achlysurol
Athro/Athrawes (CA2)Ysgolion Cynradd£22,244 - £37,87126/0509/06Gwneud cais am Athro/Athrawes (CA2)
Athro/Athrawes (CA2)Ysgolion Cynradd£22,244 - £37,87126/0509/06Gwneud cais am Athro/Athrawes (CA2)
Athro/Athrawes (Cyfnod Sylfaen)Ysgolion Cynradd£22,244 - £37,87126/0506/06Gwneud cais am Athro/Athrawes (Cyfnod Sylfaen)
Rheolwr y Prosiect - Datblygu'r Contract GwastraffAmgylchedd£44,265 - £48,73326/0509/06Gwneud cais am Rheolwr y Prosiect - Datblygu'r Contract Gwastraff
PennaethYsgolion Cynradd£58,677 - £67,96325/0514/06Gwneud cais am Pennaeth
Goruchwylydd Amser CinioYsgolion Cynradd£14,216* +4% *Pro-rata25/0509/06Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio
Gweithiwr Achlysurol Gofal Plant Dechrau'n DegAdran Addysg a Phlant£16,393* Pro-rata24/0507/06Gwneud cais am Gweithiwr Achlysurol Gofal Plant Dechrau'n Deg
Cynorthwy-ydd Cymorth BusnesYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£14,481* - £16,393* Pro-rata24/0506/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes
Goruchwylydd Brecwast x 2Adran Addysg a Phlant£14,216* Pro-rata24/0503/06Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast x 2
Cynorthwy-ydd BrecwastAdran Addysg a Phlant£14,216* Pro-rata24/0503/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Brecwast
Gweithiwr Ieuenctid (Gwaith Sesiynol) AchlysurolAdran Addysg a Phlant£14,481* Pro-rata24/05Gwneud cais am Gweithiwr Ieuenctid (Gwaith Sesiynol) Achlysurol
Cynorthwyydd Dysgu Lefel 3Adran Addysg a Phlant£20,456* - £23,935* Pro rata24/0506/06Gwneud cais am Cynorthwyydd Dysgu Lefel 3
Athro/Athrawes – Cymorth YmddygiadAdran Addysg a Phlant£22,244 - £37,87123/0506/06Gwneud cais am Athro/Athrawes – Cymorth Ymddygiad
Swyddog Cyfranogiad a Hawliau PlantYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£20,456 - £23,93523/0506/06Gwneud cais am Swyddog Cyfranogiad a Hawliau Plant
PennaethYsgolion Cynradd£50,620 - £58,67723/0509/06Gwneud cais am Pennaeth
PennaethYsgolion Cynradd£51,886 - £60,13123/0506/06Gwneud cais am Pennaeth
PennaethYsgolion Cynradd£45,876 - £53,18023/0508/06Gwneud cais am Pennaeth
Technegydd Cyfrifon (Prosiectau)YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£20,456 - £23,93523/0506/06Gwneud cais am Technegydd Cyfrifon (Prosiectau)
Rheolwr Cynorthwyol (Priffyrdd)YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£36,937 - £40,61920/0531/05Gwneud cais am Rheolwr Cynorthwyol (Priffyrdd)
Swyddog Cwsmeriaid y Llinell GofalCymunedau£17,891 - £21,05717/0503/06Gwneud cais am Swyddog Cwsmeriaid y Llinell Gofal
Hebryngwr YsgolAmgylchedd£14,216* + 4% *Pro-rata17/0531/05Gwneud cais am Hebryngwr Ysgol
Swyddog Perthynas a Datblygu BusnesYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£29,854 - £33,10616/0503/06Gwneud cais am Swyddog Perthynas a Datblygu Busnes
Athro/AthrawesYsgolion Cynradd£22,244 - £37,87112/0501/06Gwneud cais am Athro/Athrawes
Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith YsbeidiolAmgylchedd£14,216* Pro-rata22/04Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol
Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)Amgylchedd£14,216 *Pro-rata01/04Gwneud cais am Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)
Gwaith AchlysurolAdran Addysg a Phlant£ -13/01Gwneud cais am Gwaith Achlysurol

Llywio yn y Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Mae cofrestru yn eich galluogi i gadw gwybodaeth bersonol, fydd yn arbed amser i chi wrth nodi manylion, ac yn caniatáu i chi wneud cais am swyddi a rheoli eich ceisiadau am swyddi.
  • Cofrestru Nawr