Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Cadet Cynnal a Chadw Eiddo x 4Amgylchedd£15,83910/0816/08Gwneud cais am Cadet Cynnal a Chadw Eiddo x 4
Cynorthwyydd Mynediad i Gefn GwladAmgylchedd£24,799 - £28,78510/0801/09Gwneud cais am Cynorthwyydd Mynediad i Gefn Gwlad
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£31,371* - £34,788* *pro rata10/0823/08Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Prentis Technegol (Goruchwylydd Adeiladu)Amgylchedd£15,83910/0824/08Gwneud cais am Prentis Technegol (Goruchwylydd Adeiladu)
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78810/0823/08Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Cyfreithiwr CynorthwyolAdran y Prif Weithredwr£42,683 - £46,51410/0825/08Gwneud cais am Cyfreithiwr Cynorthwyol
Cyfreithiwr CynorthwyolAdran y Prif Weithredwr£42,683 - £46,51410/0825/08Gwneud cais am Cyfreithiwr Cynorthwyol
Gweithiwr Cymdeithasol (Maethu a Recriwtio)Adran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78810/0823/08Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol (Maethu a Recriwtio)
Ymgynghorydd Llesiant Delta (IAA a SLAT)Llesiant Delta£21,589 - £25,29507/0820/08Gwneud cais am Ymgynghorydd Llesiant Delta (IAA a SLAT)
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Dolyfelin x 2*** ADLEOLI ***£18,065* - £18,795* Pro-rata07/0816/08Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Dolyfelin x 2
Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes - Contractau*** ADLEOLI ***£18,875 - £19,55407/0816/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes - Contractau
Swyddog Cymorth Prosiectau*** ADLEOLI ***£21,589 - £25,29507/0816/08Gwneud cais am Swyddog Cymorth Prosiectau
Swyddog Datblygu Economaidd*** ADLEOLI ***£24,799 - £28,78507/0816/08Gwneud cais am Swyddog Datblygu Economaidd
Swyddog Llesiant Cymunedol (Ceredigion)Llesiant Delta£19,544 - £22,46206/0818/08Gwneud cais am Swyddog Llesiant Cymunedol (Ceredigion)
Paragyfreithiwr dan HyfforddiantAdran y Prif Weithredwr£19,554 - £22,46206/0814/08Gwneud cais am Paragyfreithiwr dan Hyfforddiant
Swyddog Prosiectau Cymwysiadau TGCh x 2Adran y Prif Weithredwr£31,371 - £34,78806/0817/08Gwneud cais am Swyddog Prosiectau Cymwysiadau TGCh x 2
Uwch-swyddog Cymorth y RhaglenAdran y Prif Weithredwr£27,905 - £32,02906/0817/08Gwneud cais am Uwch-swyddog Cymorth y Rhaglen
Gofalwr/wraig - Ysgol Gynradd LlanllwniYsgolion Cynradd£18,795* - £19,554* *Pro-rata06/0804/09Gwneud cais am Gofalwr/wraig - Ysgol Gynradd Llanllwni
Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 2 - Ysgol Bro DinefwrYsgolion Uwchradd£18,795* - £19,554* + 4% *pro rata05/0818/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 2 - Ysgol Bro Dinefwr
Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 3 - Ysgol Bro DinefwrYsgolion Uwchradd£21,589* - £25,295* + 4% *pro rata05/0818/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 3 - Ysgol Bro Dinefwr
Cynorthwydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Carreg HirfaenYsgolion Cynradd£18,795* - £19,554* + 4 % *Pro-rata04/0813/08Gwneud cais am Cynorthwydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Carreg Hirfaen
Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Carreg HirfaenYsgolion Cynradd£17,711* - £18,065* + 4 % *Pro-rata04/0813/08Gwneud cais am Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Carreg Hirfaen
Rheolwr Gwasanaethau Preswyl (Plant a Phobl Ifanc)Adran Addysg a Phlant£46,514 - £51,20803/0821/08Gwneud cais am Rheolwr Gwasanaethau Preswyl (Plant a Phobl Ifanc)
Clerc Cyllid x 3Adran Gwasanaethau Corfforaethol£18,795 - £19,55403/0816/08Gwneud cais am Clerc Cyllid x 3
Cyfrifydd ProsiectauYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£27,905 - £32,02903/0816/08Gwneud cais am Cyfrifydd Prosiectau
Cynorthwywyr Teithio wrth GefnAmgylchedd£17,711* (Fixed Point)30/07Gwneud cais am Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol Griffith JonesYsgolion Cynradd£19,554* - £22,462* +4% *pro rata30/0711/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol Griffith Jones
Rheoli Cyfleusterau - Prentis Lefel 3Amgylchedd£12,48530/0716/08Gwneud cais am Rheoli Cyfleusterau - Prentis Lefel 3
Gweithiwr Cynnal a Chadw ar BrentisiaethPob Un 21/0721/08Gwneud cais am Gweithiwr Cynnal a Chadw ar Brentisiaeth
Gweithiwr Gofal Achlysurol (Dydd/Nos) - Awel Tywi, LlandeiloCymunedau£18,065* (Fixed Point) *Pro-rata19/0731/08Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Achlysurol (Dydd/Nos) - Awel Tywi, Llandeilo
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£17,364* (Fixed Point) *Pro-rata16/07Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)
Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref - Ardal Tywi, Teifi a TafCymunedau£18,795* - £19,554* + 8% *Pro-rata09/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref - Ardal Tywi, Teifi a Taf
Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref - Ardal Aman GwendraethCymunedau£18,795* - £19,554* + 8% *Pro-rata09/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref - Ardal Aman Gwendraeth
Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)Adran Addysg a Phlant£21,589* Fixed Point *Pro-rata05/06Gwneud cais am Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr