Neidio iʼr Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi Gwag Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio am Swyddi Gwag

Fformat y Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech chi weld y canlyniadau?
   

Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl y SwyddCategoriCyflogWedi postioDyddiad CauGwneud caisFfefrynnau
Hebryngwyr YsgolionAmgylchedd£14,975* + 4% *Pro-rata29/0715/08Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion
Hyfforddwr FfitrwyddCymunedau£16,481 - £17,89129/0725/08Gwneud cais am Hyfforddwr Ffitrwydd
Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant (Dydd)Adran Addysg a Phlant£15,238* - £16,481* Pro-rata28/0711/08Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant (Dydd)
Gofalwr/Gofalwraig/CynorthwyyddCymunedau£15,238* - £16,481* Pro-rata28/0712/08Gwneud cais am Gofalwr/Gofalwraig/Cynorthwyydd
Cynorthwyydd CymorthAdran y Prif Weithredwr£16,481 - £17,89128/0711/08Gwneud cais am Cynorthwyydd Cymorth
Clerc Treth y CyngorAdran Adnoddau£16,481 - £17,89127/0708/08Gwneud cais am Clerc Treth y Cyngor
Mentor Campau’r Ddraig (Achlysurol)Cymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata27/0705/08Gwneud cais am Mentor Campau’r Ddraig (Achlysurol)
Mentor Campau’r Ddraig (Achlysurol)Cymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata27/0705/08Gwneud cais am Mentor Campau’r Ddraig (Achlysurol)
Mentor Campau’r Ddraig (Achlysurol)Cymunedau£15,238* Pwynt Sefydlog *Pro-rata27/0705/08Gwneud cais am Mentor Campau’r Ddraig (Achlysurol)
Cynorthwy-ydd DomestigCymunedau£14,975* Pro-rata27/0708/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Domestig
Goruchwylydd AmgylcheddolYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£23,166 - £27,39426/0708/08Gwneud cais am Goruchwylydd Amgylcheddol
Cydgysylltydd Ymyriadau AtalAdran Addysg a Phlant£26,556 - £30,48026/0701/08Gwneud cais am Cydgysylltydd Ymyriadau Atal
Care Worker (Days)Cymunedau£15,238* - £16,481* Pro-rata26/0708/08Gwneud cais am Care Worker (Days)
Cynorthwyydd Gwasanaeth CwsmerYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£16,481 - £17,89126/0708/08Gwneud cais am Cynorthwyydd Gwasanaeth Cwsmer
Care Worker (Days)Cymunedau£15,238* - £16,481*Pro-rata26/0708/08Gwneud cais am Care Worker (Days)
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3Ysgol Arbennig£20,456* - £23,935* +4% *Pro-rata26/0704/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3
Catering AssistantCymunedau£14,975* Pro-rata26/0708/08Gwneud cais am Catering Assistant
Swyddog Gofal Plant Preswyl x 2Ysgol Arbennig£20,456* - £23,935*+4% *Pro-rata26/0704/08Gwneud cais am Swyddog Gofal Plant Preswyl x 2
Uwch Swyddog Gofal PlantYsgol Arbennig£23,166* - £27,394* +4% *Pro-rata26/0704/08Gwneud cais am Uwch Swyddog Gofal Plant
Cynorthwy-ydd Addysgu Dwyieithog - ArabegAdran Addysg a Phlant£17,891* - £21,057* + 4% *Pro-rata25/0705/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Dwyieithog - Arabeg
Swyddog Cwsmeriaid y Llinell GofalCymunedau£17,891 - £21,05721/0704/08Gwneud cais am Swyddog Cwsmeriaid y Llinell Gofal
Gweithiwr Gofal (Dydd) AchlysurolCymunedau£15,238* Fixed Point *Pro-rata21/0711/08Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) Achlysurol
ERW - Pennaeth ArweinyddiaethPob Un£64,902 - £68,14321/0712/09Gwneud cais am ERW - Pennaeth Arweinyddiaeth
Gweithiwr Gofal (Nos) AchlysurolCymunedau£15,238* Fixed Point *Pro-rata21/0711/08Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Nos) Achlysurol
Cynorthwywyr Domestig AchlysurolCymunedau£14,975* Fixed Point *Pro-rata21/0711/08Gwneud cais am Cynorthwywyr Domestig Achlysurol
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1Ysgolion Cynradd£14,975* +4% *Pro-rata21/0703/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1
Cynorthwywyr Arlwyo AchlysurolCymunedau£14,975* Fixed Point *Pro-rata21/0711/08Gwneud cais am Cynorthwywyr Arlwyo Achlysurol
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£29,854 - £33,10620/0703/08Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Cydgysylltydd Iechyd a LlesCymunedau£20,456* - £23,935* Pro-rata19/0701/08Gwneud cais am Cydgysylltydd Iechyd a Lles
Ymgynghorydd HerYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£55,280 - £58,56619/0709/09Gwneud cais am Ymgynghorydd Her
Ymgynghorydd Her (Secondiad)YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£55,280 - £58,56619/0709/09Gwneud cais am Ymgynghorydd Her (Secondiad)
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£29,854 - £33,10619/0701/08Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Goruchwylydd Amser CinioYsgolion Cynradd£14,975* +4% *Pro-rata19/0708/09Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio
Gweithiwr Cymdeithasol - PontioCymunedau£29,854 - £33,10619/0701/08Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol - Pontio
Ymgynghorydd Her (Secondiad)YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£55,280 - £58,56619/0709/09Gwneud cais am Ymgynghorydd Her (Secondiad)
Aelodau Cyfetholedig AnnibynnolPob Un 15/0712/08Gwneud cais am Aelodau Cyfetholedig Annibynnol
PennaethYsgolion Cynradd£54,503 - £63,14711/0702/09Gwneud cais am Pennaeth
Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)Amgylchedd£14,975 *Pro-rata07/06Gwneud cais am Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)
Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)Adran y Prif Weithredwr£23,166* Pro-rata (Pwynt Sefydlog)07/06Gwneud cais am Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)
Gwaith AchlysurolAdran Addysg a Phlant£ -07/06Gwneud cais am Gwaith Achlysurol
Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith YsbeidiolAmgylchedd£14,975* Pro-rata07/06Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol
Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codiAmgylchedd£14,975* Pro-rata07/06Gwneud cais am Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi

Llywio yn y Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Mae cofrestru yn eich galluogi i gadw gwybodaeth bersonol, fydd yn arbed amser i chi wrth nodi manylion, ac yn caniatáu i chi wneud cais am swyddi a rheoli eich ceisiadau am swyddi.
  • Cofrestru Nawr