Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud o fod yn segur – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynnau
Clerc Y Dref - Cyngor Tref Pen-bre a Phorth TywynPob Un 25/0905/10Gwneud cais am Clerc Y Dref - Cyngor Tref Pen-bre a Phorth Tywyn
Gofalwr/wraig - Ysgol LlanybydderYsgolion Cynradd£17,681* - £18,870* Pro-rata24/0905/10Gwneud cais am Gofalwr/wraig - Ysgol Llanybydder
Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol LlanybydderYsgolion Cynradd£16,863* (+£18* ACBS) + 4% *Pro-rata24/0905/10Gwneud cais am Cynorthwydd Addysgu Lefel 1  - Ysgol Llanybydder
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Bryn TegYsgolion Cynradd£16,863* +£18* ACBS + 4 % *Pro-rata24/0905/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Bryn Teg
Uwch-frocerCymunedau£23,866 – £28,22124/0908/10Gwneud cais am Uwch-frocer
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Awel TywiCymunedau£16,863* (+£18* ACBS) - £17,681* Pro-rata24/0908/10Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Awel Tywi
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Y BwthynCymunedau£16,863* (+£18* ACBS) - £17,681* Pro-rata24/0908/10Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Y Bwthyn
Mentor Campau’r Ddraig (Achlysurol)Cymunedau£16,863* (+£18* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata24/0907/10Gwneud cais am Mentor Campau’r Ddraig (Achlysurol)
Cynorthwy-ydd Achlysurol - Canolfan Hamdden CaerfyrddinCymunedau£17,681* Pwynt Sefydlog *Pro-rata24/0901/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Achlysurol - Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Athro/Athrawes Gwella’r Gymraeg a DwyieithrwyddYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£22,917 - £38,63324/0905/10Gwneud cais am Athro/Athrawes Gwella’r Gymraeg a Dwyieithrwydd
Gweithiwr Cymorth ArbenigolCymunedau£17,681* - £18,870* Pro-rata24/0908/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Arbenigol
Swyddog Gofal Preswyl i Blant (Nosweithiau) - Llys CaradogAdran Addysg a Phlant£16,863* (+£18* ACBS) - £17,681* + 8% *Pro-rata24/0908/10Gwneud cais am Swyddog Gofal Preswyl i Blant (Nosweithiau) - Llys Caradog
Cynorthwy-ydd Cyfleusterau x 2Amgylchedd£17,681 – £18,87024/0908/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cyfleusterau x 2
Athro/Athrawes CS - Ysgol Y DderwenYsgolion Cynradd£23,720 - £39,40621/0915/10Gwneud cais am Athro/Athrawes CS - Ysgol Y Dderwen
Swyddog Cymorth i’r AelodauYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£17,681 - £18,87020/0904/10Gwneud cais am Swyddog Cymorth i’r Aelodau
Dirprwy Bennaeth - Ysgol Gynradd TrimsaranYsgolion Cynradd£43,034 - £47,50119/0904/10Gwneud cais am Dirprwy Bennaeth - Ysgol Gynradd Trimsaran
Swyddog Cysylltiol Gwella Ysgolion y ConsortiwmAdran Addysg a Phlant£48,597 - £51,07319/0903/10Gwneud cais am Swyddog Cysylltiol Gwella Ysgolion y Consortiwm
Gofalwr/wraig - Ysgol MynyddygarregYsgolion Cynradd£17,681* - £18,870* Pro-rata18/0928/09Gwneud cais am Gofalwr/wraig - Ysgol Mynyddygarreg
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Carreg HirfaenYsgolion Cynradd£16,755* (+£126* FLWS) + 4% *Pro-rata18/0926/09Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Carreg Hirfaen
Goruchwyliwr Amser Cinio Achlysurol - Ysgol SaronYsgolion Cynradd£16,755* (+£126* ACBS) *Pro-rata18/0928/09Gwneud cais am Goruchwyliwr Amser Cinio Achlysurol - Ysgol Saron
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 - Ysgol Y BedolYsgolion Cynradd£18,870* - £21,693* +4% *Pro-rata18/0905/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 - Ysgol Y Bedol
Swyddog Pensiynau Cynorthwy-yddAdran Gwasanaethau Corfforaethol£17,681 - £18,87017/0901/10Gwneud cais am Swyddog Pensiynau Cynorthwy-ydd
Cynorthwyydd Clercio (Systemau)YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£16,863 (+£18 ACBS) - £17,68117/0901/10Gwneud cais am Cynorthwyydd Clercio (Systemau)
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£30,756 - £34,10617/0930/09Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Rheolwr Cymorth Gwasanaeth Ieuenctid – Cyfiawnder IeuenctidYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£41,846 - £45,60217/0903/10Gwneud cais am Rheolwr Cymorth Gwasanaeth Ieuenctid – Cyfiawnder Ieuenctid
Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant (Nos) - GarreglwydAdran Addysg a Phlant£16,863* (+£18* ACBS) - £17,681* + 8%17/0901/10Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant (Nos) - Garreglwyd
Swyddog RhentiYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£21,074 - £24,65717/0901/10Gwneud cais am Swyddog Rhenti
Gyrrwr Gwasanaethau Teithiol/Caeth i'r TŷYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£17,681 - £18,87017/0930/09Gwneud cais am Gyrrwr Gwasanaethau Teithiol/Caeth i'r Tŷ
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£30,756 - £34,10617/0905/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a GweithrediadauYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£16,863 (+£18 ACBS) - £17,681 + 8%17/0930/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau
Cynorthwyydd Cymorth Busnes - VAWDASVCymunedau£17,681 – £18,87014/0905/10Gwneud cais am Cynorthwyydd Cymorth Busnes  - VAWDASV
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol CoedcaeYsgolion Uwchradd£16,863* (+£18* FLWS) +4% *Pro-rata14/0926/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Coedcae
Ymgynghorydd Rhanbarthol - VAWDASVCymunedau£38,052 - £41,84614/0905/10Gwneud cais am Ymgynghorydd Rhanbarthol - VAWDASV
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd GwynfrynAdran Addysg a Phlant£16,755* +£126* ACBS +4% *Pro-rata13/0927/09Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd Gwynfryn
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Dyffryn AmanAdran Addysg a Phlant£16,755* +£126* ACBS +4% *Pro-rata13/0927/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Dyffryn Aman
Ymgynghorydd Llesiant DeltaPob Un£18,870 - £21,69313/0927/09Gwneud cais am Ymgynghorydd Llesiant Delta
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol NantgaredigYsgolion Cynradd£16,755* (+£126* FLWS) + 4% *Pro-rata10/0928/09Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Nantgaredig
Rheolwr Gweithrediadau ActifCymunedau£45,602 - £50,20406/0930/09Gwneud cais am Rheolwr Gweithrediadau Actif
Technegydd YstadauAmgylchedd£21,074 - £24,65705/0928/09Gwneud cais am Technegydd Ystadau
Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)Adran Addysg a Phlant£21,074* Pwynt Sefydlog *Pro-rata30/08Gwneud cais am Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)
Tiwtoriaid Sgiliau Hanfodol (Achlysurol)Adran Addysg a Phlant£21,074* (Pwynt Sefydlog) *Pro-rata13/06Gwneud cais am Tiwtoriaid Sgiliau Hanfodol (Achlysurol)
Gweithiwr Cymorth Gofal CartrefCymunedau£17,681* - £18,870* + 8% *Pro-rata07/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref
Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codiAmgylchedd£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi
Gweithiwr Gofal (Nos) AchlysurolCymunedau£16,863* (+£18* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Nos) Achlysurol
Cynorthwywyr Arlwyo AchlysurolCymunedau£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Cynorthwywyr Arlwyo Achlysurol
Cynorthwywyr Domestig AchlysurolCymunedau£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Cynorthwywyr Domestig Achlysurol
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwyydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)
Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith AchlysurolAmgylchedd£16,755* (+£126* ACBS) Pwynt Sefydlog *Pro-rata17/05Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Achlysurol

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr