Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Gweithiwr Ymyriadau Teuluol*** ADLEOLI ***£19,554 - £22,46203/0712/07Gwneud cais am Gweithiwr Ymyriadau Teuluol
Ymgynghorydd Eiddo Gwag*** ADLEOLI ***£31,371 - £34,78803/0712/07Gwneud cais am Ymgynghorydd Eiddo Gwag
Swyddog Cynorthwyol - Pensiynau*** ADLEOLI ***£18,795 - £19,55403/0712/07Gwneud cais am Swyddog Cynorthwyol - Pensiynau
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 x 2 - Ysgol LlandeiloYsgolion Cynradd£19,554* - £22,462* + 4% pro rata03/0710/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 x 2 - Ysgol Llandeilo
Gweithiwr Cymdeithasol*** ADLEOLI ***£31,371 - £34,78803/0712/07Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Swyddog Cynnal Ysgolion*** ADLEOLI ***£21,589 - £25,29503/0712/07Gwneud cais am Swyddog Cynnal Ysgolion
Seicolegydd Addysg Cynorthwyol*** ADLEOLI ***£29,359 - £32,95003/0712/07Gwneud cais am Seicolegydd Addysg Cynorthwyol
Gweithiwr Ieuenctid Ymgysylltu ag Ysgolion - Cynnydd*** ADLEOLI ***£21,589* - £25,295* *pro rata03/0712/07Gwneud cais am Gweithiwr Ieuenctid Ymgysylltu ag Ysgolion - Cynnydd
Cynorthwy-ydd Gweinyddol - Ysgol PenboyrYsgolion Cynradd£18,065* - £18,795* + 4% *Pro-rata02/0710/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gweinyddol - Ysgol Penboyr
Cynorthwydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Y BedolYsgolion Cynradd£18,795* - £19,554* + 4 % *Pro-rata02/0715/07Gwneud cais am Cynorthwydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Y Bedol
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol BrynsaronYsgolion Cynradd£17,711* - £18,065* + 4 % *Pro-rata02/0713/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Brynsaron
COVID-19 Glanhawr(aig) (Dros dro/cyflenwi Ysgolion a Swyddfeydd)COVID-19£17,364* (Fixed Point) *Pro-rata02/07Gwneud cais am COVID-19 Glanhawr(aig) (Dros dro/cyflenwi Ysgolion a Swyddfeydd)
Gweithiwr CymdeithasolCOVID-19£31,371 - £34,78801/0731/07Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Athro / Athrawes x 2 - Ysgol MeidrimYsgolion Cynradd£24,906 - £40,49001/0706/07Gwneud cais am Athro / Athrawes x 2 - Ysgol Meidrim
Swyddog Gwasanaethau DemocrataiddAdran y Prif Weithredwr£27,905 - £32,02930/0617/07Gwneud cais am Swyddog Gwasanaethau Democrataidd
Ceidwad Allwedd - Ysgol Gyfun EmlynYsgolion Uwchradd£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata30/0615/07Gwneud cais am Ceidwad Allwedd - Ysgol Gyfun Emlyn
Swyddog Llesiant a Rhagnodwr CymdeithasolCymunedau£21,074* - £24,657* *pro rata29/0612/07Gwneud cais am Swyddog Llesiant a Rhagnodwr Cymdeithasol
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78829/0619/07Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gweithiwr Cymdeithasol x2Cymunedau£31,371* - £34,788* *Pro-rata29/0605/07Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol x2
Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol yn y Blynyddoedd Cynnar*** ADLEOLI ***£38,813 - £42,68329/0605/07Gwneud cais am Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol yn y Blynyddoedd Cynnar
Cynorthwyydd TaiYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£18,795 - £19,55429/0609/07Gwneud cais am Cynorthwyydd Tai
Swyddog Prosiect Economi SylfaenolAdran y Prif Weithredwr£27,905 - £32,02929/0612/07Gwneud cais am Swyddog Prosiect Economi Sylfaenol
Gweithiwr Cymdeithasol: Ysgolion x 2Adran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78829/0612/07Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol: Ysgolion x 2
Gweithiwr Ymyriadau TeuluolAdran Addysg a Phlant£19,554* - £22,462* *pro rata29/0612/07Gwneud cais am Gweithiwr Ymyriadau Teuluol
Uwch Arolygydd Adeiladau Heblaw TaiAmgylchedd£34,788 - £38,81329/0612/07Gwneud cais am Uwch Arolygydd Adeiladau Heblaw Tai
Hebryngwr Ysgol - Ysgol LlandybieAmgylchedd£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata26/0606/07Gwneud cais am Hebryngwr Ysgol - Ysgol Llandybie
Seicolegydd Addysg a PhlantAdran Addysg a Phlant£37,175* - £46,607* (+ up to 3 SPA) *p25/0605/07Gwneud cais am Seicolegydd Addysg a Phlant
Prentis Camau NesafAmgylchedd 25/0605/07Gwneud cais am Prentis Camau Nesaf
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol PenboyrYsgolion Cynradd£17,711* - £18,065* + 4 % *Pro-rata23/0610/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Penboyr
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Bro BrynachYsgolion Cynradd£17,711* - £18,065* + 4 % *Pro-rata22/0605/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Bro Brynach
Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref - Ardal Tywi, Teifi a TafCymunedau£18,795* - £19,554* + 8% *Pro-rata09/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref - Ardal Tywi, Teifi a Taf
Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref - Ardal Aman GwendraethCymunedau£18,795* - £19,554* + 8% *Pro-rata09/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref - Ardal Aman Gwendraeth
Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)Adran Addysg a Phlant£21,589* Fixed Point *Pro-rata05/06Gwneud cais am Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr