Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Swyddog Rheoli MynediadAdran y Prif Weithredwr£18,562* - £19,312* *Pro-rata07/0524/05Gwneud cais am Swyddog Rheoli Mynediad
Gweithiwr Cymdeithasol*** ADLEOLI ***£32,234 - £35,74507/0516/05Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gweithiwr Cymorth*** ADLEOLI ***£19,312* - £20,092* *Pro-rata07/0516/05Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth
Cynorthwy-ydd Cymorth Business - Asesiadau Ariannol x 2*** ADLEOLI ***£18,562 - £19,31207/0516/05Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cymorth Business - Asesiadau Ariannol x 2
Cynorthwyydd Ailgylchu a Lleihau Gwastraff*** ADLEOLI ***£20,092 - £23,08007/0516/05Gwneud cais am Cynorthwyydd Ailgylchu a Lleihau Gwastraff
Peiriannydd Amddiffyn rhag Llifogydd a Diogelu'r Arfordir*** ADLEOLI ***£35,745 - £39,88007/0516/05Gwneud cais am Peiriannydd Amddiffyn rhag Llifogydd a Diogelu'r Arfordir
Swyddog Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid*** ADLEOLI ***£20,092 - £23,08007/0516/05Gwneud cais am Swyddog Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid
Aelodau Cyfetholedig Annibynnol Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-PowysPob Un 07/0531/05Gwneud cais am Aelodau Cyfetholedig Annibynnol Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys
Hyfforddwr Ffitrwydd NERS Peripatetig - Canolfan Hamdden Caerfyrddin*** ADLEOLI ***£20,092* - £23,080* *pro rata07/0509/05Gwneud cais am Hyfforddwr Ffitrwydd NERS Peripatetig - Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Swyddog Prosiect*** ADLEOLI ***£32,234 - £35,74507/0516/05Gwneud cais am Swyddog Prosiect
Peiriannydd Cynorthwyol Amddiffyn rhag Llifogydd a Diogelu'r Arfordir*** ADLEOLI ***£32,234 - £35,74507/0516/05Gwneud cais am Peiriannydd Cynorthwyol Amddiffyn rhag Llifogydd a Diogelu'r Arfordir
Hyfforddwr Ffitrwydd NERS Peripatetig - Canolfan Hamdden Rhydaman*** ADLEOLI ***£20,092* - £23,080* *pro rata07/0516/05Gwneud cais am Hyfforddwr Ffitrwydd NERS Peripatetig - Canolfan Hamdden Rhydaman
Gweithiwr Gofal (Nos) - Cartref Gofal Llys y Bryn*** ADLEOLI ***£18,562* - £19,312* Pro-rata07/0516/05Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Nos) - Cartref Gofal Llys y Bryn
Swyddog Cwsmeriad*** ADLEOLI ***£19,312 - £20,09207/0516/05Gwneud cais am Swyddog Cwsmeriad
Cydgysylltydd Cymorth Busnes*** ADLEOLI ***£22,183 - £25,99107/0516/05Gwneud cais am Cydgysylltydd Cymorth Busnes
Rheolwr Prosiect DigidolAdran y Prif Weithredwr£43,857 - £47,79307/0531/05Gwneud cais am Rheolwr Prosiect Digidol
Gweinyddwr Trawsnewid DysguAdran Addysg a Phlant£19,312 - £20,09206/0516/05Gwneud cais am Gweinyddwr Trawsnewid Dysgu
Technegydd Gwyddoniaeth - Ysgol Uwchradd y Frenhines ElisabethYsgolion Uwchradd£19,312* - £20,092* + 4% *Pro-rata06/0521/05Gwneud cais am Technegydd Gwyddoniaeth  - Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Uwchradd y Frenhines ElisabethYsgolion Uwchradd£17,942* - £18,198* + 4% *Pro-rata06/0528/05Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal DolyfelinCymunedau£18,065* - £18,795* Pro-rata06/0520/05Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Dolyfelin
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol PontyberemYsgolion Cynradd£18,198* - £18,562* +4% *Pro-rata06/0521/05Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Pontyberem
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Uwchradd y Frenhines ElizabethAdran Addysg a Phlant£17,942* - £18,198* +4% *Pro-rata06/0520/05Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth
Cysylltydd Gyrfaoedd Gofal RhanbartholCymunedau£35,745 - £39,88006/0516/05Gwneud cais am Cysylltydd Gyrfaoedd Gofal Rhanbarthol
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Llys y BrynCymunedau£18,562* - £19,312* *Pro-rata05/0519/05Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Llys y Bryn
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Bro BrynachYsgolion Cynradd£18,198* - £18,562* + 4 % *Pro-rata05/0512/05Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Bro Brynach
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal CaemaenCymunedau£18,562* - £19,312* *Pro-rata05/0519/05Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Caemaen
CogyddCymunedau£19,312* - £20,092* + 8% *Pro-rata05/0519/05Gwneud cais am Cogydd
Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref AchlysurolCymunedau£19,312* (Fixed Point) *Pro-rata05/0531/05Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref Achlysurol
Gweithiwr Cymorth Gofal CartrefCymunedau£19,312* - £20,092* + 8% *Pro-rata05/0531/05Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref
Swyddog GwirioYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£25,481 - £29,57705/0519/05Gwneud cais am Swyddog Gwirio
Therapydd GalwedigaetholCymunedau£32,234 - £35,74505/0514/05Gwneud cais am Therapydd Galwedigaethol
Glanhawr(aig) - Ysgol NantgaredigAmgylchedd£17,942* - £18,198* +4% *Pro-rata05/0519/05Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Nantgaredig
Swyddog Cymorth Cynorthwyol Datblygu TrefniadaethAdran y Prif Weithredwr£19,312 - £20,09205/0519/05Gwneud cais am Swyddog Cymorth Cynorthwyol Datblygu Trefniadaeth
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 - Ysgol Bryn TegYsgolion Cynradd£20,092* - £23,080* + 4% *Pro-rata05/0520/05Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 - Ysgol Bryn Teg
Barista AchlysurolCymunedau£18,198* (Fixed Point) *Pro-rata05/0519/05Gwneud cais am Barista Achlysurol
Swyddi Cyngor Tref LlandeiloCORFF ALLANOL 05/0531/05Gwneud cais am Swyddi Cyngor Tref Llandeilo
Swyddog Cynnal YsgolionYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£22,183 - £25,99130/0409/05Gwneud cais am Swyddog Cynnal Ysgolion
Glanhawr(aig) - Ysgol Bro DinefwrAmgylchedd£17,942* - £18,198* +4% *Pro-rata30/0414/05Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Bro Dinefwr
Gweithiwr Gofal Achlysurol (Dydd/Nos) - Ardal LlanelliCymunedau£18,562* (Fixed Point) *Pro-rata30/0431/05Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Achlysurol (Dydd/Nos) - Ardal Llanelli
Gweithiwr Gofal Achlysurol (Dydd/Nos) - Dolyfelin, San ClerCymunedau£18,562* (Fixed Point) *Pro-rata30/0431/05Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Achlysurol (Dydd/Nos) - Dolyfelin, San Cler
Gweithiwr Gofal Achlysurol (Dydd/Nos) - Awel Tywi, LlandeiloCymunedau£18,562* (Fixed Point) *Pro-rata30/0431/05Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Achlysurol (Dydd/Nos) - Awel Tywi, Llandeilo
Gweithiwr Gofal Achlysurol (Dydd/Nos) - Maesllewelyn, Castell Newydd EmlynCymunedau£18,562* (Fixed Point) *Pro-rata30/0431/05Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Achlysurol (Dydd/Nos) - Maesllewelyn, Castell Newydd Emlyn
Goruchwyliwr Cinio Achlysurol - Ysgol Y ModelYsgolion Cynradd£17,942* (Fixed Point) *Pro-rata30/04Gwneud cais am Goruchwyliwr Cinio Achlysurol - Ysgol Y Model
Swyddog Cymorth BusnesYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£22,183 - £25,99130/0414/05Gwneud cais am Swyddog Cymorth Busnes
Athro/Athrawes Cymraeg - Ysgol Dyffryn TafYsgolion Uwchradd£27,018 - £41,60430/0410/05Gwneud cais am Athro/Athrawes Cymraeg - Ysgol Dyffryn Taf
Peiriannydd Cynorthwyol*** ADLEOLI ***£28,672 - £32,91030/0409/05Gwneud cais am Peiriannydd Cynorthwyol
Swyddog Buddsoddiadau Pensiwn*** ADLEOLI ***£35,745 - £39,88030/0409/05Gwneud cais am Swyddog Buddsoddiadau Pensiwn
Cydgysylltydd Rhagweithiol Atal Codymau*** ADLEOLI ***£20,092 - £23,08030/0409/05Gwneud cais am Cydgysylltydd Rhagweithiol Atal Codymau
Swyddog Adsefydlu dan Hyfforddiant ar gyfer Pobl â Nam ar y Golwg*** ADLEOLI ***£19,312 - £20,09230/0409/05Gwneud cais am Swyddog Adsefydlu dan Hyfforddiant ar gyfer Pobl â Nam ar y Golwg
Glanhawr(aig) - Ysgol LlandeiloAmgylchedd£17,942* - £18,198* +4% *Pro-rata30/0414/05Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Llandeilo

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr