Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Maesllewelyn x 2Cymunedau£18,065* - £18,795* Pro-rata24/0213/03Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Maesllewelyn x 2
Cynorthwyydd Cymorth BusnesAmgylchedd£18,065* - £18,795* *pro rata24/0208/03Gwneud cais am Cynorthwyydd Cymorth Busnes
BaristaCymunedau£17,711* - £18,065* *Pro-rata24/0208/03Gwneud cais am Barista
Barista Tymhorol x 2Cymunedau£17,711* - £18,065* + 8% *Pro-rata24/0208/03Gwneud cais am Barista Tymhorol x 2
Swyddog Cymorth Asesiadau*** ADLEOLI ***£19,554 - £22,462 `24/0201/03Gwneud cais am Swyddog Cymorth Asesiadau
Gyrrwr/ Technegydd Gwaith GosodCymunedau£19,554 - £22,46224/0208/03Gwneud cais am Gyrrwr/ Technegydd Gwaith Gosod
Ymarferydd Iechyd yr AmgylcheddCymunedau£31,371 - £34,78824/0208/03Gwneud cais am Ymarferydd Iechyd yr Amgylchedd
Swyddog Perfformiad a Gwerthuso*** ADLEOLI ***£27,905 - £32,02924/0201/03Gwneud cais am Swyddog Perfformiad a Gwerthuso
Gofalwr/wraig - Ysgolion Dewi Sant a PenygaerYsgolion Cynradd£18,795* - £19,554* Pro-rata24/0224/02Gwneud cais am Gofalwr/wraig - Ysgolion Dewi Sant a Penygaer
Cynorthwy-ydd Cymorth BusnesCymunedau£18,795 - £19,55424/0208/03Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes
Swyddog Tai x 2Cymunedau£24,799 - £28,78524/0208/03Gwneud cais am Swyddog Tai x 2
Uwch Swyddog Comisiynu Contractau o ran Cynnal a Chadw EiddoAmgylchedd£34,788 - £38,81324/0208/03Gwneud cais am Uwch Swyddog Comisiynu Contractau o ran Cynnal a Chadw Eiddo
Gweithiwr Cymorth ArbenigolCymunedau£18,795* - £19,554* Pro-rata24/0202/03Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Arbenigol
Uwch Gynorthwyydd - Canolfan Hamdden CaerfyrddinCymunedau£21,589 - £25,295 + 8%24/0208/03Gwneud cais am Uwch Gynorthwyydd - Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Gyrrwr/ Technegydd Gwaith Gosod (Rhan Amser)Cymunedau£19,554* - £22,462* *pro rata24/0208/03Gwneud cais am Gyrrwr/ Technegydd Gwaith Gosod (Rhan Amser)
Rheolwr y Rhaglen Ranbarthol - Cyfalaf y Gronfa Gofal Integredig*** ADLEOLI ***£42,683 - £46,51424/0201/03Gwneud cais am Rheolwr y Rhaglen Ranbarthol - Cyfalaf y Gronfa Gofal Integredig
Swyddog Gwasanaethau Democrataidd*** ADLEOLI ***£27,905 - £32,02924/0201/03Gwneud cais am Swyddog Gwasanaethau Democrataidd
Cynorthwy-ydd Uned Cynnal Busnes – Taliadau*** ADLEOLI ***£18,065 - £18,79524/0201/03Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Uned Cynnal Busnes – Taliadau
BaristaCymunedau£17,711* - £18,065* *Pro-rata24/0208/03Gwneud cais am Barista
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78824/0201/03Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Swyddog Cymorth Busness - Asesiadau AriannolCymunedau£19,554 - £22,46224/0208/03Gwneud cais am Swyddog Cymorth Busness - Asesiadau Ariannol
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£31,371 - £34,78820/0202/03Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Cynorthwy-ydd - Canolfan Hamdden Dyffryn AmanCymunedau£18,795* - £19,554* Pro-rata17/0201/03Gwneud cais am Cynorthwy-ydd - Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
Swyddog Gwella Cartrefi/Asesiadau Iechyd x 2Cymunedau£24,799 - £28,78517/0205/03Gwneud cais am Swyddog Gwella Cartrefi/Asesiadau Iechyd x 2
Cydlynydd Cynnal YsgolionAdran Addysg a Phlant£27,905 - £32,02917/0202/03Gwneud cais am Cydlynydd Cynnal Ysgolion
Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Ardal LlandeiloAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* + 4% *pro-rata14/0201/03Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Ardal Llandeilo
Anogwr Dysgu (Oedran Uwchradd) Ysgol RhydygorsYsgol Arbennig£19,554* - £22,462* + 4% *Pro-rata14/0201/03Gwneud cais am Anogwr  Dysgu (Oedran Uwchradd) Ysgol Rhydygors
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Gynradd Tre IoanYsgolion Cynradd£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata14/0228/02Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Gynradd Tre Ioan
Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Ardal CrosshandsAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* + 4% *pro-rata14/0201/03Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Ardal Crosshands
Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Ardal LlanelliAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* + 4% *pro-rata14/0201/03Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Ardal Llanelli
Athro / Athrawes CA2 - Ysgol Y BrynYsgolion Cynradd£24,906 - £40,49014/0206/03Gwneud cais am Athro / Athrawes CA2 - Ysgol Y Bryn
Y Rheolwr Gyfarwyddwr Dros Dro – ERWPob Un 14/0224/02Gwneud cais am Y Rheolwr Gyfarwyddwr Dros Dro – ERW
Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Ardal RhydamanAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* + 4% *pro-rata14/0201/03Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Ardal Rhydaman
Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Ardal CaerfyrddinAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* + 4% *pro-rata14/0201/03Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Ardal Caerfyrddin
Anogwr Dysgu (Oedran Uwchradd) Rhan Amser - Ysgol RhydygorsYsgol Arbennig£19,554* - £22,462* + 4% *Pro-rata14/0201/03Gwneud cais am Anogwr  Dysgu (Oedran Uwchradd) Rhan Amser - Ysgol Rhydygors
Anogwr Dysgu (Oedran Cynradd) Ysgol RhydygorsYsgol Arbennig£19,554* - £22,462* + 4% *Pro-rata14/0201/03Gwneud cais am Anogwr  Dysgu (Oedran Cynradd) Ysgol Rhydygors
Swyddog TaiCymunedau£24,799 - £28,78513/0225/02Gwneud cais am Swyddog Tai
Gweithiwr Cymorth Gofal CartrefCymunedau£18,795* - £19,554* + 8% *Pro-rata13/0229/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Bro BrynachYsgolion Cynradd£17,711* - £18,065* + 4 % *Pro-rata12/0227/02Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Bro Brynach
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Gynradd Swiss ValleyYsgolion Cynradd£17,364* - £17,711* +4% *Pro-rata12/0226/02Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Gynradd Swiss Valley
Gweithiwr Cymdeithasol x 2Adran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78811/0203/03Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol x 2
Ymgynghorydd Llesiant Delta (Gwybodaeth, Cyngor a Cymorth)Llesiant Delta£21,589 - £25,29511/0225/02Gwneud cais am Ymgynghorydd Llesiant Delta (Gwybodaeth, Cyngor a Cymorth)
Cynorthwy-ydd Gwersyllfa Tymhorol x 2Cymunedau£17,711* - £18,065* + 8% *pro-rata11/0225/02Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gwersyllfa Tymhorol x 2
Cydgysylltydd StocCymunedau£19,554 - £22,46211/0225/02Gwneud cais am Cydgysylltydd Stoc
Warden Gwersyllfa Tymhorol x 2Cymunedau£19,554* - £22,462* + 8% *Pro-rata11/0225/02Gwneud cais am Warden Gwersyllfa Tymhorol x 2
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£31,371 - £34,78811/0203/03Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a GweithrediadauCymunedau£18,065 - £18,795 + 8%11/0201/03Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau
Cogydd Tymhorol x 2Cymunedau£18,795* - £19,554* + 8% *Pro-rata11/0225/02Gwneud cais am Cogydd Tymhorol x 2
Swyddog Cwsmeriaid a GweithrediadauCymunedau£19,554* - £22,462* + 8% *pro rata11/0201/03Gwneud cais am Swyddog Cwsmeriaid a Gweithrediadau
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£17,364* (Fixed Point) *Pro-rata06/0229/02Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr