Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio: swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Am fanylion ynglŷn â Swyddi Gwag Ail-leoli, cliciwch y ddolen hon:  Cyfleoedd adleoli

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Cynorthwyydd Mesur Meintiau Rheoli Costau***YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG***£32,234 - £35,74502/0815/08Gwneud cais am Cynorthwyydd Mesur Meintiau Rheoli Costau
Cynorthwyydd Addysgu ar gyfer Dysgwyr Sipsiwn a TheithwyrAdran Addysg a Phlant£19,312* - £20,092* + 4% *pro rata02/0819/08Gwneud cais am Cynorthwyydd Addysgu ar gyfer Dysgwyr Sipsiwn a Theithwyr
Cynorthwyyd Datblygu Gofal Plant a ChwaraeAdran Addysg a Phlant£20,092 - £23,08002/0815/08Gwneud cais am Cynorthwyyd Datblygu Gofal Plant a Chwarae
Cynorthwyydd Gwaith Cymdeithasol x 3***YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG***£22,183 - £25,99102/0805/08Gwneud cais am Cynorthwyydd Gwaith Cymdeithasol x 3
Cynorthwy-ydd Cynnal Prosiect LINC***YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG***£19,312 - £20,09202/0815/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cynnal Prosiect LINC
Uwch-ymarferydd***YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG***£35,745 - £39,88002/0815/08Gwneud cais am Uwch-ymarferydd
SIY Swyddog Datblygu AthrawonAdran Addysg a Phlant£27,018 - £41,60402/0820/08Gwneud cais am SIY Swyddog Datblygu Athrawon
Pennaeth - Ysgol Gymraeg Teilo SantAdran Addysg a Phlant£52,723 - £61,16630/0723/08Gwneud cais am Pennaeth - Ysgol Gymraeg Teilo Sant
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Parc WaundewAdran Addysg a Phlant£17,942* - £18,198* +4% *pro rata30/0731/08Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Parc Waundew
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Parc y TywynAdran Addysg a Phlant£18,198* - £18,562* +4% *Pro-rata30/0703/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Parc y Tywyn
Goruchwyliwr Cinio Achlysurol - Ysgol Y ModelAdran Addysg a Phlant£17,942* (Fixed Point) *Pro-rata30/07Gwneud cais am Goruchwyliwr Cinio Achlysurol - Ysgol Y Model
Swyddog Gorfodi a Monitro Cynllunio x 3Cynllunio£25,481 - £29,57730/0708/08Gwneud cais am Swyddog Gorfodi a Monitro Cynllunio x 3
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol PenygaerAdran Addysg a Phlant£18,198* - £18,562* + 4 % *Pro-rata30/0731/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Penygaer
Athro/Athrawes CA2 - Ysgol MeidrimAdran Addysg a Phlant£27,018 - £41,60430/0731/08Gwneud cais am Athro/Athrawes CA2 - Ysgol Meidrim
Cydgysylltydd Rhagweithiol Atal Codymau (Rhan Amser)Chwaraeon a Hamdden£20,092* - £23,080* *pro rata29/0704/08Gwneud cais am Cydgysylltydd Rhagweithiol Atal Codymau (Rhan Amser)
Cydgysylltydd Cymorth Busnes*** ADLEOLI ***£22,183 - £25,99129/0708/08Gwneud cais am Cydgysylltydd Cymorth Busnes
Clerc Cyllid x 2*** ADLEOLI ***£19,312 - £20,09229/0708/08Gwneud cais am Clerc Cyllid x 2
Cynorthwy-ydd Cyfrifon sy’n Daladwy x 2*** ADLEOLI ***£19,312 - £20,09229/0708/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cyfrifon sy’n Daladwy x 2
Gweithiwr Cymdeithasol – Plant ag Anableddau*** ADLEOLI ***£32,234 - £35,74529/0708/08Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol – Plant ag Anableddau
Swyddog Cymorth Busnes*** ADLEOLI ***£22,183 - £25,99129/0708/08Gwneud cais am Swyddog Cymorth Busnes
Swyddog Gweinyddu a Datblygu Systemau Cynorthwyol*** ADLEOLI ***£25,481 - £29,57729/0708/08Gwneud cais am Swyddog Gweinyddu a Datblygu Systemau Cynorthwyol
Swyddog Gwybodaeth i Deuluoedd a Gofal Plant*** ADLEOLI ***£28,672 - £32,91029/0708/08Gwneud cais am Swyddog Gwybodaeth i Deuluoedd a Gofal Plant
Arolygydd Priffyrdd*** ADLEOLI ***£28,672 - £32,91029/0708/08Gwneud cais am Arolygydd Priffyrdd
Glanhawr(aig) - Ysgol MeidrimGlanhau/Gofalwr£17,942* - £18,198* +4% *Pro-rata28/0711/08Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Meidrim
Glanhawr(aig) - Parc Dewis Sant***YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG***£17,942* - £18,198* *Pro-rata28/0709/08Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Parc Dewis Sant
Cydgysylltydd y RhaglenRheoli/Cydlynu Prosiectau£32,234 - £35,74528/0704/08Gwneud cais am Cydgysylltydd y Rhaglen
Glanhawr(aig) - Ysgol Dyffryn AmanGlanhau/Gofalwr£17,942* - £18,198* +4% *Pro-rata28/0711/08Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Dyffryn Aman
Swyddog CyllidCyllid£22,183* - £25,991* *pro rata28/0704/08Gwneud cais am Swyddog Cyllid
Gweithiwr CymdeithasolIechyd a Gofal Cymdeithasol£32,234 - £35,74528/0713/08Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Swyddog Defnydd Tir y RhaglenCynllunio£25,481 - £29,57728/0704/08Gwneud cais am Swyddog Defnydd Tir y Rhaglen
Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol TalacharnArlwyo£17,942* - £18,198* +4% *Pro-rata28/0711/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol Talacharn
Cogydd a Gofal - Ysgol TalacharnArlwyo£19,312* - £20,092* +4% *Pro-rata28/0711/08Gwneud cais am Cogydd a Gofal - Ysgol Talacharn
Gorchwylydd Brecwast - Ysgol TalacharnAdran Addysg a Phlant£17,942* - £18,198* +4% *Pro-rata28/0711/08Gwneud cais am Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Talacharn
Swyddog Trefi Marchnad GwledigRheoli/Cydlynu Prosiectau£25,481 - £29,57728/0711/08Gwneud cais am Swyddog Trefi Marchnad Gwledig
Swyddog CwsmeriadGwasanaethau Cwsmeriaid£19,312 - £20,09228/0722/08Gwneud cais am Swyddog Cwsmeriad
Swyddog Canolfan Gwasanaethau CwsmeriaidGwasanaethau Cwsmeriaid£20,092 - £23,08028/0722/08Gwneud cais am Swyddog Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid
TechnegyddTrafnidiaeth a Pheirianneg£25,481 - £29,57728/0712/08Gwneud cais am Technegydd
Swyddog GwirioCynnal a Chadw Eiddo/Adeiladau£25,481 - £29,57728/0711/08Gwneud cais am Swyddog Gwirio
Gweithiwr CymdeithasolIechyd a Gofal Cymdeithasol£32,234 - £35,74528/0705/08Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol Bro Dinefwr - Canolfan CothiAdran Addysg a Phlant£19,312* - £20,092* + 4% *Pro-rata27/0702/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol Bro Dinefwr - Canolfan Cothi
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Dyffryn Taf x 2Adran Addysg a Phlant£18,198* - £18,562* + 4 % *Pro-rata27/0706/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Dyffryn Taf x 2
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 - Ysgol Dyffryn TafAdran Addysg a Phlant£22,183* - £25,991 +4% *Pro-rata27/0706/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 - Ysgol Dyffryn Taf
Cydgysylltydd yr UnedGweinyddu/Cymorth busnes£19,312 - £20,09226/0702/08Gwneud cais am Cydgysylltydd yr Uned
Swyddog Arweiniol Teledu Cylch Cyfyng***YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG***£28,672 - £32,91026/0708/08Gwneud cais am Swyddog Arweiniol Teledu Cylch Cyfyng
Swyddog Arweiniol Prosiectau a Chynllunio Strategol (Grant Cymorth Tai)Rheoli/Cydlynu Prosiectau£32,234 - £35,74526/0706/08Gwneud cais am Swyddog Arweiniol Prosiectau a Chynllunio Strategol (Grant Cymorth Tai)
Cydlynydd Datblygu Rhanbarthol (Grant Cymorth Tai)Rheoli/Cydlynu Prosiectau£28,672 - £32,91026/0706/08Gwneud cais am Cydlynydd Datblygu Rhanbarthol (Grant Cymorth Tai)
Swyddog Rhianta Dechrau'n Deg***YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG***£22,183 - £25,99126/0708/08Gwneud cais am Swyddog Rhianta Dechrau'n Deg
Swyddog Dyletswydd Nos - Cartref Preswyl DolyfelinIechyd a Gofal Cymdeithasol£22,183* - £25,991* *pro rata26/0708/08Gwneud cais am Swyddog Dyletswydd Nos - Cartref Preswyl Dolyfelin
Glanhawr(aig) - Ysgol Bro MyrddinGlanhau/Gofalwr£17,942* - £18,198* +4% *Pro-rata26/0709/08Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Bro Myrddin
Glanhawr(aig) - Ysgol Gyfun EmlynGlanhau/Gofalwr£17,942* - £18,198* +4% *Pro-rata26/0709/08Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Gyfun Emlyn

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr