Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Gweithiwr Cymdeithasol*** ADLEOLI ***£32,234 - £35,74527/1106/12Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Hyfforddwr Gweithgareddau - Canolfan Hamdden Caerfyrddin*** ADLEOLI ***£19,312* - £20,092* *Pro-rata27/1106/12Gwneud cais am Hyfforddwr Gweithgareddau - Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Hyfforddwr Gweithgareddau - Canolfan Hamdden Llanelli*** ADLEOLI ***£19,312* - £20,092* *Pro-rata27/1106/12Gwneud cais am Hyfforddwr Gweithgareddau - Canolfan Hamdden Llanelli
Hyfforddwr Gweithgareddau - Ty Parcyrhun*** ADLEOLI ***£19,312* - £20,092* *Pro-rata27/1106/12Gwneud cais am Hyfforddwr Gweithgareddau - Ty Parcyrhun
Gweithiwr Cymdeithasol (Tîm Dilyniant ac Adolygu) x 2*** ADLEOLI ***£32,234 - £35,74527/1106/12Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol (Tîm Dilyniant ac Adolygu) x 2
Cynorthwy-ydd - Canolfan Hamdden Dyffryn Aman*** ADLEOLI ***£19,312* - £20,092* *Pro-rata27/1106/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd - Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
Swyddog Archwilio Chydymffurfio*** ADLEOLI ***£20,092 - £23,08027/1106/12Gwneud cais am Swyddog Archwilio Chydymffurfio
Cynorthwy-dd Cwricwlwm (Rhifedd) - Ysgol Dyffryn TafYsgolion Uwchradd£20,092* - £23,080* +4% *Pro-rata27/1103/12Gwneud cais am Cynorthwy-dd Cwricwlwm (Rhifedd) - Ysgol Dyffryn Taf
Swyddog Cymorth Derbyn i Ysgolion*** ADLEOLI ***£19,312 - £20,09227/1106/12Gwneud cais am Swyddog Cymorth Derbyn i Ysgolion
Swyddog Cynorthwyol Pensiynau*** ADLEOLI ***£18,198 - £18,56227/1106/12Gwneud cais am Swyddog Cynorthwyol Pensiynau
Cydgysylltydd Systemau y Tîm o Amgylch y Teulu*** ADLEOLI ***£28,672 - £32,91027/1106/12Gwneud cais am Cydgysylltydd Systemau y Tîm o Amgylch y Teulu
Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)Adran Addysg a Phlant£21,589* Fixed Point *Pro-rata26/11Gwneud cais am Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)
Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - LlandeiloAdran Addysg a Phlant£17,942* - £18,198* + 4% *pro-rata26/1110/12Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Llandeilo
Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - RhydamanAdran Addysg a Phlant£17,942* - £18,198* + 4% *pro-rata26/1110/12Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Rhydaman
Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - CrosshandsAdran Addysg a Phlant£17,942* - £18,198* + 4% *pro-rata26/1110/12Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Crosshands
Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - CaerfyrddinAdran Addysg a Phlant£17,942* - £18,198* + 4% *pro-rata26/1110/12Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Caerfyrddin
Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - LlanelliAdran Addysg a Phlant£17,364* - £17,711* + 4% *pro-rata26/1110/12Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo Peripatetig - Llanelli
Gweithiwr Cymorth Gofal CartrefCymunedau£19,312* - £20,092* + 8% *Pro-rata25/1131/12Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol TymblAdran Addysg a Phlant£17,942* - £18,198* +4% *Pro-rata24/1106/12Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Tymbl
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd CefneithinAdran Addysg a Phlant£17,942* - £18,198* +4% *Pro-rata24/1106/12Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd Cefneithin
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£32,234 - £35,74524/1107/12Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gweithiwr CymdeithasolCOVID-19£32,234 - £35,74524/11Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd LlangunnorAdran Addysg a Phlant£17,942* - £18,198* +4% *Pro-rata24/1106/12Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd Llangunnor
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Maes y MorfaYsgolion Cynradd£18,198* - £18,562* +4% *Pro-rata24/1102/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Maes y Morfa
Cydgysylltydd Ymgysylltu DigidolLlesiant Delta£22,183 - £25,99124/1107/12Gwneud cais am Cydgysylltydd Ymgysylltu Digidol
Gofalwr/Cynorthwy-yddCymunedau£18,562* - £19,312* *pro rata24/1107/12Gwneud cais am Gofalwr/Cynorthwy-ydd
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd Parc Waun-DewAdran Addysg a Phlant£17,942* - £18,198* +4% *Pro-rata24/1106/12Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gynradd Parc Waun-Dew
Swyddog Arweiniol - Cymorth Busnes a PherfformiadYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£35,745 - £39,88023/1130/11Gwneud cais am Swyddog Arweiniol - Cymorth Busnes a Pherfformiad
Cynorthwyydd Gweinyddol Adran ADY - Ysgol Bro MyrddinYsgolion Uwchradd£18,198* - £18,562* + 4% *Pro-Rata23/1107/12Gwneud cais am Cynorthwyydd Gweinyddol Adran ADY - Ysgol Bro Myrddin
Gofalwr/wraig - Ysgol Gynradd BancffosfelenYsgolion Cynradd£19,312* - £20,092* +4% *Pro-rata23/1102/12Gwneud cais am Gofalwr/wraig - Ysgol Gynradd Bancffosfelen
Swyddog Cynnal YsgolionAdran Addysg a Phlant£22,183 - £25,99123/1130/11Gwneud cais am Swyddog Cynnal Ysgolion
Arweinydd Tîm Cymorth CymunedolCymunedau£25,481 - £29,57723/1106/12Gwneud cais am Arweinydd Tîm Cymorth Cymunedol
Swyddog Gorfodi COVIDCymunedau£25,481 - £29,57723/1106/12Gwneud cais am Swyddog Gorfodi COVID
Uwch-ymarferyddAdran Addysg a Phlant£35,745 - £39,88023/1106/12Gwneud cais am Uwch-ymarferydd
Rheolwr y Ganolfan Seibiant*** ADLEOLI ***£35,745 - £39,88023/1129/11Gwneud cais am Rheolwr y Ganolfan Seibiant
Cogydd Oruchwylydd - Bro DinefwrAdran Addysg a Phlant£20,092* - £23,080* +4% *Pro-rata23/1129/11Gwneud cais am Cogydd Oruchwylydd - Bro Dinefwr
Swyddog Meddalwedd, Systemau a PherfformiadCymunedau£25,481 - £29,57723/1110/12Gwneud cais am Swyddog Meddalwedd, Systemau a Pherfformiad
Swyddog Cyfarpar CymunedolCymunedau£19,312 - £20,09223/1104/12Gwneud cais am Swyddog Cyfarpar Cymunedol
Cynorthwy-ydd Cymorth COVID-19Cymunedau£19,312 - £20,09223/1106/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cymorth COVID-19
Cydgysylltydd MeddygolAdran y Prif Weithredwr£20,092 - £23,08023/1106/12Gwneud cais am Cydgysylltydd Meddygol
Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 3 - Ysgol Dyffryn AmanYsgolion Uwchradd£22,183* - £25,991* + 4% *pro rata19/1130/11Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 3 - Ysgol Dyffryn Aman
Gweithiwr Cymorth Mabwysiadu*** ADLEOLI ***£22,183 - £25,99119/1129/11Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Mabwysiadu
Cynorthwy-ydd Dylunio Eiddo Cynlluniau*** ADLEOLI ***£32,234 - £35,74519/1129/11Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Dylunio Eiddo Cynlluniau
Cynorthwyydd Cyflawni Prosiectau*** ADLEOLI ***£25,481 - £29,57719/1129/11Gwneud cais am Cynorthwyydd Cyflawni Prosiectau
Gweithredydd Glanhau Peripatetig Achlysurol – Ardal Cwm GwendraethAmgylchedd£17,942* (Fixed Point) *Pro-rata19/1130/11Gwneud cais am Gweithredydd Glanhau Peripatetig Achlysurol – Ardal Cwm Gwendraeth
Gweithredydd Glanhau Peripatetig Achlysurol – Ardal RhydamanAmgylchedd£17,942* (Fixed Point) *Pro-rata19/1130/11Gwneud cais am Gweithredydd Glanhau Peripatetig Achlysurol – Ardal Rhydaman
Cynorthwy-ydd - Canolfan Hamdden Rhydaman*** ADLEOLI ***£19,312* - £20,092* *Pro-rata19/1129/11Gwneud cais am Cynorthwy-ydd - Canolfan Hamdden Rhydaman
Technolegwr Pensaernïol*** ADLEOLI ***£25,481 - £29,57719/1129/11Gwneud cais am Technolegwr Pensaernïol
Glanhawr(aig) - Ysgol BryngwynAmgylchedd£17,942* - £18,198* +4% *Pro-rata19/1103/12Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Bryngwyn
Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 3 x 2 - Ysgol Bro DinefwrYsgolion Uwchradd£22,183* - £25,991* + 4% *pro rata18/1130/11Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 3 x 2 - Ysgol Bro Dinefwr

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr