Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch
Sut i Wneud Cais ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio:
swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn
negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Cynorthwy-ydd - Canolfan Hamdden Caerfyrddin x 2*** ADLEOLI ***£19,312* - £20,092* *pro rata26/0207/03Gwneud cais am Cynorthwy-ydd - Canolfan Hamdden Caerfyrddin x 2
Swyddog Tai â Chymorth*** ADLEOLI ***£20,092 - £23,08026/0228/02Gwneud cais am Swyddog Tai â Chymorth
Warden Gwersyllfa Tymhorol x 2Cymunedau£20,092* - £23,080* *Pro-rata26/0207/03Gwneud cais am Warden Gwersyllfa Tymhorol x 2
Technegydd Gweithdy*** ADLEOLI ***£22,183 - £25,99126/0207/03Gwneud cais am Technegydd Gweithdy
Swyddog Cyllid*** ADLEOLI ***£32,234 - £35,74526/0207/03Gwneud cais am Swyddog Cyllid
Rheolwr Cynorthwyol*** ADLEOLI ***£28,672 - £32,91026/0207/03Gwneud cais am Rheolwr Cynorthwyol
Swyddog Arlwyo Peripatetig*** ADLEOLI ***£22,183* - £25,991* +4% *Pro-rata26/0207/03Gwneud cais am Swyddog Arlwyo Peripatetig
Swddog Gofal Galluogi TechnolegLlesiant Delta£22,183 - £25,99124/0210/03Gwneud cais am Swddog Gofal Galluogi Technoleg
Barista x 3Cymunedau£18,195* - £18,562* *Pro-rata23/0228/02Gwneud cais am Barista x 3
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Bro BrynachYsgolion Cynradd£17,942* - £18,198* +4% *pro rata23/0208/03Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Bro Brynach
Swyddog Cymorth Prosiectau CyfalafAdran Addysg a Phlant£20,092 - £23,08023/0207/03Gwneud cais am Swyddog Cymorth Prosiectau Cyfalaf
Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol Gymraeg FfwrnesYsgolion Cynradd£18,198* - £18,562* + 4% *Pro-rata23/0205/03Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol Gymraeg Ffwrnes
Barista Tymhorol x 2Cymunedau£18,195* - £18,562* *Pro-rata23/0228/02Gwneud cais am Barista Tymhorol x 2
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Maesllewelyn x 5*** ADLEOLI ***£18,065* - £18,795* Pro-rata22/0228/02Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Maesllewelyn x 5
Glerc i’r Cyngor Tref SanClerPob Un£36,922*- £39,880* *pro rata22/0208/03Gwneud cais am Glerc i’r Cyngor Tref SanCler
Gweithiwr Cymorth x 2YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£19,312* - £20,092* *Pro-rata22/0207/03Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth x 2
Swyddog Mynediad i Cefn GwladYMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£32,234 - £35,74522/0207/03Gwneud cais am Swyddog Mynediad i Cefn Gwlad
Uwch-ymarferydd (Gweithiwr Spearhead)YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£35,745 - £39,88022/0207/03Gwneud cais am Uwch-ymarferydd (Gweithiwr Spearhead)
Arweinydd Tim Llesiant DeltaLlesiant Delta£25,481 - £29,57721/0201/03Gwneud cais am Arweinydd Tim Llesiant Delta
Gweithiwr Cymdeithasol (Tîm Dilyniant ac Adolygu) x 2Cymunedau£32,234 - £35,74518/0204/03Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol (Tîm Dilyniant ac Adolygu) x 2
Cydgysylltydd ac Ymchwilydd Mabwysiadu Rhanbarthol*** ADLEOLI ***£20,092 - £23,08018/0228/02Gwneud cais am Cydgysylltydd ac Ymchwilydd Mabwysiadu Rhanbarthol
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid Llesiant Delta x 2Llesiant Delta£19,312 - £20,09218/0204/03Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid Llesiant Delta x 2
Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid - Canolfan Hamdden Caerfyrddin x 2YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG£18,198* - £18,562* *pro rata16/0228/02Gwneud cais am Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid - Canolfan Hamdden Caerfyrddin x 2
Ymarferydd Iechyd yr AmgylcheddCymunedau£32,234 - £35,74516/0207/03Gwneud cais am Ymarferydd Iechyd yr Amgylchedd
Gofalwr/wraig - Ysgol PentipYsgolion Cynradd£19,312* - £20,092* *pro rata12/0228/02Gwneud cais am Gofalwr/wraig - Ysgol Pentip
CogyddCymunedau£19,312* - £20,092* + 8% *Pro-rata11/0228/02Gwneud cais am Cogydd
CogyddCymunedau£19,312* - £20,092* + 8% *Pro-rata11/0228/02Gwneud cais am Cogydd
Therapydd GalwedigaetholCymunedau£32,234 - £35,74510/0214/03Gwneud cais am Therapydd Galwedigaethol
Gweithiwr Cymorth Gofal CartrefCymunedau£19,312* - £20,092* + 8% *Pro-rata04/0228/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref
Gweithiwr CymdeithasolCymunedau£32,234 - £35,74502/0214/03Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gofalwr/wraig - Ysgol Pum HeolYsgolion Cynradd£19,312* - £20,092* + 4% *Pro-rata28/0128/02Gwneud cais am Gofalwr/wraig - Ysgol Pum Heol
Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)COVID-19£17,942* (Fixed Point) *Pro-rata19/01Gwneud cais am Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)
Gweithiwr Cymdeithasol (Gwasanaethau Plant)COVID-19£32,234 - £35,74512/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol (Gwasanaethau Plant)
Gweithiwr CymdeithasolCOVID-19£32,234 - £35,74508/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Swyddi Cyfrifiad 2021Pob Un 16/12Gwneud cais am Swyddi Cyfrifiad 2021
Goruchwyliwr Cinio Achlysurol - Ysgol Y ModelYsgolion Cynradd£17,942* (Fixed Point) *Pro-rata07/12Gwneud cais am Goruchwyliwr Cinio Achlysurol - Ysgol Y Model
Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)Adran Addysg a Phlant£21,589* Fixed Point *Pro-rata26/11Gwneud cais am Tiwtor Dysgu Cymunedol (Dysgu Cymraeg)
Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith AchlysurolAmgylchedd£17,942* (Fixed Point) *Pro-rata06/10Gwneud cais am Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Achlysurol
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£17,942* (Fixed Point) *Pro-rata17/09Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Goruchwylydd Brecwast (Ysgolion)
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)Adran Addysg a Phlant£17,942* (Fixed Point) *Pro-rata11/09Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)
Cynorthwywyr Teithio wrth GefnAmgylchedd£17,711* (Fixed Point)30/07Gwneud cais am Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr