Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Arweinydd Trawsnewid ADY Rhanbarthol

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £79,066 - £82,578 + up to 3 SPA
Lleoliad: Parc Dewi Sant
Ardal: Caerfyrddin
Math Swydd: Swydd dros dro - amser llawn
Gr?p Swydd Wag: Adran Addysg a Phlant
Categori: Adran Addysg a Phlant
Dyddiad Cau: 31/01/2020
Dyddiad Postio: 10/01/2020
Cyfeirnod: 2/028724

Disgrifiad

Dyddiad Cau : 31/01/2020

Effeithiolrwydd Ysgolion / Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Arweinydd Trawsnewid ADY Rhanbarthaol
(Dros dro hyd at 31/03/2022 oherwydd cyllid grant)

£79,066 - £82,578 (Soulbury 39 + hyd at 3 SPA)


Mae Llywodraeth Cymru yn benderfynol o ddarparu system addysg gwbl gynhwysol ar gyfer dysgwyr yng Nghymru, lle caiff anghenion eu nodi'n gynnar, mynd i'r afael â nhw'n gyflym a lle caiff pob dysgwr ei gefnogi i gyrraedd ei lawn botensial.  Rydym am i’r cynllunio fod yn hyblyg ac ymatebol, a'n gweithwyr proffesiynol i fod yn fedrus ac yn hyderus.  Rydym yn chwilio am unigolyn egnïol a gwybodus sy’n gallu arwain ac ysbrydoli, ac sydd â’r weledigaeth i gefnogi cyflwyno Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) yn effeithiol ledled rhanbarth De-orllewin a Chanolbarth Cymru (ardaloedd Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Ceredigion, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Penfro, Cyngor Powys a Chyngor Sir Abertawe).

Penodir fel secondiad neu gontract cyfnod penodol tan 31/03/2022.  Ystyrir trefniant rhan amser.

Mae gallu cyfathrebu'n rhugl yn Gymraeg yn ofynnol ar gyfer cyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Gareth Morgans, y Cyfarwyddwr Arweiniol- Cyfarwyddwr Adran Addysg a Gwasanaethau Plant Sir Gaerfyrddin 01267 246522/ EDGMorgans@sirgar.gov.uk

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi allu darparu'r atebion gofynnol i'r cwestiynau canlynol:

  • A ydych yn gallu darparu tystiolaeth fod gennych hawl i fyw ac i weithio yn y Deyrnas Unedig?

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Dolenni Swyddi Gwag:

Buddion
Cyflog: Salary
Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Gareth Morgans
Ffôn: 01267 246522
Cyfeiriad e-bost: EDGMorgans@sirgar.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr