Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Rheolwr Trawsnewid Archifau

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £42,683 - £46,514
Lleoliad: Parc Myrddin
Ardal: Caerfyrddin
Math Swydd: Swydd barhaol - amser llawn
Gr?p Swydd Wag: Cymunedau
Categori: Cymunedau
Dyddiad Cau: 10/03/2020
Dyddiad Postio: 04/02/2020
Cyfeirnod: 1/027953

Disgrifiad

Dyddiad Cau : 10/03/2020

Hamdden / Parc Myrddin, Caerfyrddin

Rheolwr Trawsnewid Archifau

£42,683 - £46,514 (Gradd L)

Mae Gwasanaeth Archifau Sir Gaerfyrddin ar fin cael ei drawsnewid. Mae'r Cyngor, gyda chymorth Llywodraeth Cymru, wedi buddsoddi £2.6m mewn cyfleuster newydd sbon yn Llyfrgell Caerfyrddin lle bydd canolfan ymchwil a gwybodaeth o’r radd flaenaf yn gartref newydd i’r casgliad archifau. Mae'r archifau a'r llyfrgell yn cael eu lleoli yn yr un man ac mae'r pwyslais ar drawsnewid Gwasanaeth Archifau Sir Gaerfyrddin mewn modd radical i greu gwasanaeth cyhoeddus gwerthfawr â chynulleidfaoedd amrywiol, a hynny drwy gydweithio helaeth a darparu gwasanaethau llawn dychymyg i'n cymuned.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn unigolyn arloesol, deinamig a fydd yn arwain datblygiad strategol y gwasanaeth, gan reoli a thrawsnewid y gwasanaeth er mwyn sicrhau rhagoriaeth o ran profiad y cwsmer, ehangu mynediad i'r casgliadau ar draws amrywiol gyfryngau a datblygu cynulleidfaoedd a gwella cyfranogiad. Bydd y rheolwr newid hwn yn weithiwr proffesiynol cymwysedig a medrus iawn ym maes archifau a fydd yn llywio'r gwasanaeth drwy achredu a thu hwnt.

Mae gallu cyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg yn ofynnol ar gyfer cyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Jane Davies, Uwch Reolwr Gwasanaethau Diwylliannol ar janedavies@carmarthenshire.gov.uk neu 01554 742180.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi allu darparu'r atebion gofynnol i'r cwestiynau canlynol:

  • A ydych yn gallu darparu tystiolaeth fod gennych hawl i fyw ac i weithio yn y Deyrnas Unedig?

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Dolenni Swyddi Gwag:

Buddion
Cyflog: Salary
Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Jane Davies
Ffôn: 01554 742180
Cyfeiriad e-bost: janedavies@carmarthenshire.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr