Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register

Attendant - Amman Valley Leisure Centre

Vacancy Details


Summary
Salary: £18,795* - £19,554* Pro-rata
Location: Amman Valley Leisure Centre
Region: Ammanford
Job Type: Permanent - Part Time
Vacancy Group: Communities
Category: Communities
Closing Date: 09/22/2019
Date Posted: 09/10/2019
Reference: 016131

Description

Dyddiad Cau : 22/09/2019

Chwaraeon a Hamdden / Canolfan Hamdden Dyffryn Aman   

Cynorthwy-ydd
35:30 awr yr wythnos

£18,795* - £19,554* (Gradd D) *Pro-rata

Nod Adain Chwaraeon a Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin yw cael mwy o bobl i fod yn fwy egnïol yn amlach gan sicrhau:
• Taw Sir Gaerfyrddin yw’r lle mwyaf heini ac iach yn y Deyrnas Unedig.
• Bod Sir Gaerfyrddin yn rhywle lle mae pob unigolyn yn cymryd rhan weithgar mewn 'clwb cymunedol’ neu 'gyfleuster hamdden’
• Bod Sir Gaerfyrddin yn rhywle lle mae pob plentyn wedi gwirioni ar gadw'n heini am weddill ei oes

Rydym wedi ymroi i gael effaith gadarnhaol ar iechyd, ffitrwydd a llythrennedd corfforol pobl, yn ogystal â darparu cyfleusterau, cyfleoedd a gwasanaethau y mae pobl yn eu mwynhau ac yn eu hargymell. Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig, cryf eu cymhelliant i ymuno â'n tîm. Os ydych chi'n meddu ar y rhinweddau hynny, beth am ein helpu ni i wneud gwahaniaeth?

Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch a Jo Davies ar 01269 594517.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

In order to apply for this vacancy, you must be able to supply the required answers to the following questions:

  • Can you provide evidence that you have the right to live and work in the UK?

Downloads:

Vacancy Links:

Benefits
Salary: Salary
Contacts
Contact 1
Contact Name: Jo Davies
Telephone: 01269 594517
Email Address: JoMDavies@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now