Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register

Activity Co-ordinator

Vacancy Details


Summary
Salary: £27,905 - £32,029
Location: Parc Amanwy
Region: Ammanford
Job Type: Permanent - Full Time
Vacancy Group: Communities
Category: Communities
Closing Date: 09/22/2019
Date Posted: 09/11/2019
Reference: 019538

Description

Dyddiad Cau : 22/09/2019

Chwaraeon a Hamdden / Parc Amanwy, Rhydaman

Cydgysylltydd Gweithgareddau

£27,905 - £32,029 (Gradd H)

Nod Adain Chwaraeon a Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin yw cael mwy o bobl i fod yn fwy egnïol yn amlach gan sicrhau:
• Taw Sir Gaerfyrddin yw’r lle mwyaf heini ac iach yn y Deyrnas Unedig.
• Bod Sir Gaerfyrddin yn rhywle lle mae pob unigolyn yn cymryd rhan weithgar mewn 'clwb cymunedol’ neu 'gyfleuster hamdden’
• Bod Sir Gaerfyrddin yn rhywle lle mae pob plentyn wedi gwirioni ar gadw'n heini am weddill ei oes

Rydym wedi ymroi i gael effaith gadarnhaol ar iechyd, ffitrwydd a llythrennedd corfforol pobl, yn ogystal â darparu cyfleusterau, cyfleoedd a gwasanaethau y mae pobl yn eu mwynhau ac yn eu hargymell. Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig, cryf eu cymhelliant i ymuno â'n tîm. Os ydych chi'n meddu ar y rhinweddau hynny, beth am ein helpu ni i wneud gwahaniaeth?

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am y canlynol:
• cydlynu a datblygu'r ddarpariaeth 'ochr sych' mewn cyfleusterau a chanolfannau allgymorth perthnasol yn Dwyrain Sir Gaerfyrddin. Bydd hyn yn cynnwys llunio rhaglenni iechyd a ffitrwydd a rhaglenni iau.
• Arwain, cydlynu a datblygu tîm o staff sy'n gyfrifol am y ddarpariaeth iechyd, ffitrwydd a gweithgareddau.
• Nodi a datblygu'r holl gyfleoedd gwasanaeth/busnes i gyflawni'r holl amcanion incwm perthnasol
• Bod yn gyfrifol am Raglenni Iau ledled y sir - Pasbort Actif/Clwb Actif.
,
Mae angen dealltwriaeth sylfaenol o'r Gymraeg i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch a Fiona Pugh-Evans ar 01269 598343.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

In order to apply for this vacancy, you must be able to supply the required answers to the following questions:

  • Can you provide evidence that you have the right to live and work in the UK?

Downloads:

Vacancy Links:

Benefits
Salary: Salary
Contacts
Contact 1
Contact Name: Fiona Pugh-Evans
Telephone: 01269 598343
Email Address: FPugh-Evans@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now