Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register

Community Wellbeing Officer (Pembrokshire)

Vacancy Details


Summary
Salary: £19,544 - £22,462
Location: County Hall Pembroke
Region: Carmarthen
Job Type: Temporary - Full Time
Vacancy Group: Delta Wellbeing
Category: Delta Wellbeing
Closing Date: 12/09/2019
Date Posted: 12/04/2019
Reference: 028880

Description

Dyddiad Cau : 09/12/2019Swyddog Llesiant Cymunedol (Sir Benfro)
(Dros dro am 12 mis oherwydd Cyllid)

£19,544 - £22,462 (Gradd E)

Llawn Amser - Dydd Llun i Ddydd Gwener


Mae Llesiant Delta yn cynnig gwasanaeth trafod galwadau/cyswllt aml-swyddogaeth 24x7 ledled de-orllewin Cymru, sydd ar gael i bobl sy'n defnyddio larymau cymdeithasol. Hefyd mae'n delio â galwadau brys y tu allan i oriau ar gyfer gwasanaethau'r Cyngor ac mae'n fan cyswllt cychwynnol ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion yn Sir Gaerfyrddin.

Mae nifer o swyddi ar gael ar gyfer unigolion blaengar, hyblyg a brwdfrydig a fydd yn rhagori wrth weithio fel rhan allweddol o'n tîm, er mwyn darparu model newydd cyffrous o wasanaethau rhagweithiol Gofal trwy Gymorth Technoleg, a hynny fel rhan o brosiect Cronfa Trawsnewid Llywodraeth Cymru ledled rhanbarth Bwrdd Partneriaeth Gorllewin Cymru.

Bydd deiliaid y swyddi yn cael eu cyflogi gan Llesiant Delta yn Sir Benfro drwy un o dri sefydliad partner: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, yng Nghyfarwyddiaeth Cymunedau Sir Benfro; Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS), yn y tîm Cysylltwyr Cymunedol; a'r Groes Goch Brydeinig, yn y tîm Gweithwyr Achos PIVOT.

Yn unol â'r model gwasanaeth newydd, bydd angen i chi gynnal asesiadau Llesiant Rhagweithiol ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth yn eu cartrefi eu hunain neu mewn lleoliadau cymunedol, gan roi cymorth dilynol ac adolygu sefyllfaoedd fel y bo'n briodol. Byddwch yn aelod allweddol o Dîm Sir Benfro gan ddarparu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ynghylch gwasanaethau cymunedol i'r cyhoedd, asiantaethau allanol, cydweithwyr ym maes iechyd, a rhanddeiliaid eraill y mae angen cymorth arnynt.

Byddai ymwybyddiaeth o'r materion sy'n gysylltiedig â gweithio gyda phobl oedrannus neu bobl agored i niwed yn ddymunol, ynghyd â gwybodaeth am ofal cymdeithasol, a/neu wasanaethau eraill a ddarperir gan yr awdurdod lleol, gwasanaethau iechyd a'r 3ydd sector.

Dylai ymgeiswyr hefyd allu  cyfathrebu'n effeithiol ag amrywiaeth eang o bobl a darparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid dros y ffôn ac yn bersonol.

Byddwch yn derbyn rhaglen hyfforddiant sefydlu gynhwysfawr pan fyddwch yn ymuno â ni, a hyfforddiant parhaus i'ch helpu i ddatblygu.

Mae Cymraeg llafar yn ddymunol i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd ddydd Mercher 11eg, Dydd Iau 12eg a Dydd Gwener 13eg Rhagfyr

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Carla Dix drwy ffonio 0300 333 2222.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

In order to apply for this vacancy, you must be able to supply the required answers to the following questions:

  • Can you provide evidence that you have the right to live and work in the UK?

Downloads:

Vacancy Links:

Benefits
Salary: Salary
Contacts
Contact 1
Contact Name: Carla Dix
Telephone: 0300 333 2222
Email Address: Carla.Dix@Deltawellbeing.org.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now