Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Tiwtor Dysgu Cymraeg

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £22,183* Fixed Point *Pro-rata
Math Swydd: Achlysurol
Grŵp Swydd Wag: Adran Addysg a Phlant
Categori: Adran Addysg a Phlant
Dyddiad Postio: 02/09/2021
Cyfeirnod: 1/013359

Disgrifiad

Rhaglenni Dysgu/Dysgu Cymraeg

Tiwtor Dysgu Cymraeg
Oriau Sesiynol

£22.183* Pwynt Sefydlog (Gradd F) *Pro-rata i’r oriau a gweithiwyd

Rydym yn chwilio am diwtoriaid brwdfrydig ar gyfer cyrsiau Dysgu Cymraeg yn Sir Gâr.  Cynhelir rhai o’r cyrsiau ar lwyfan  digidol drwy gydol y flwyddyn ac eraill, dros dro, tan y bydd hi’n ddiogel ac yn ymarferol i ni ddychwelyd i’r ystafell ddosbarth.  Rydym yn cyflogi tiwtoriaid fesul cwrs, 2 awr neu 2½ awr yr wythnos.  Rydym yn darparu cyfle i diwtoriaid newydd fynychu cwrs Dechrau Dysgu sy’n cael ei gyflwyno ar-lein ar hyn o bryd.  Rydym yn bwriadu cynnal cyfweliadau yn ystod bore 29 Gorffennaf 2021.

Mae gallu cyfathrebu'n rhugl yn Gymraeg yn ofynnol ar gyfer cyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Siân Merlys – 07825 503646.

Rhaid i pob un o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir NAD ydynt yn gymwys i wneud cais am yr hawl i weithio yn y DU o dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gael rhyw fath arall o ganiatâd mewnfudo yn eu galluogi i weithio o 1af Ionawr ymlaen. Am fwy o wybodaeth ewch i; The UK's points-based immigration system: An introduction for EU citizens (publishing.service.gov.uk)

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Dolenni Swyddi Gwag:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Sian Merlys
Ffôn: 01267 246861
Cyfeiriad e-bost: SMerlys@carmarthenshire.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr