Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £18,328* (Pwynt Sefydlog) cynnwys Atodiad Cyflog Byw *pro rata
Math Swydd: Achlysurol
Grŵp Swydd Wag: Amgylchedd
Categori: Adran Addysg a Phlant
Dyddiad Postio: 07/12/2021
Cyfeirnod: CASUALPA1

Disgrifiad

Uned Trafnidiaeth - Lleoliadau amrywiol ar draws Sir Gaerfyrddin

Rhan amser - Yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi

£18,328* (Pwynt Sefydolg) *Pro-rata (£9.50 yr awr) cynnwys Atodiad Cyflog Byw

Mae Uned Cludiant Teithwyr Cyngor Sir Caerfyrddin yn darparu cludiant o'r cartref i'r ysgol/uned i ddisgyblion/myfyrwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, gan ddefnyddio tacsis neu fysiau mini amrywiol ledled Sir Gaerfyrddin a siroedd cyfagos.

Mae tîm o Gynorthwywyr Teithwyr yn gyfrifol am oruchwylio, gofalu a diogelu disgyblion / myfyrwyr yn ystod y siwrneiau rhwng y cartref a'r ysgol/uned berthnasol.

Mae'r Awdurdod am recriwtio nifer o Gynorthwywyr Teithwyr achlysurol i ddarparu gwasanaeth pan fo absenoldeb ac i fod ar gael yn ôl trefniant ad-hoc, a hynny ar fyr rybudd weithiau.  Bydd cludiant yn cael ei ddarparu i ymgeiswyr llwyddiannus o leoliad addas cyn dechrau ac ar ôl cwblhau'r llwybr i'r ysgol (teithiau bore a phrynhawn).

Os ydych yn chwilio am swydd hyblyg sy'n gallu rhoi boddhad mawr, efallai mai hon yw'r swydd i chi ac edrychwn ymlaen at glywed gennych a'ch croesawu i ymuno â'n tîm. 

Byddai'r oriau'n amrywio, fel arfer ar ddechrau ac ar ddiwedd y diwrnod ysgol. Darperir iwnifform a hyfforddiant parhaus perthnasol.

Mae angen gallu sylfaenol yn y Gymraeg i gyflawni'r swydd hon. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn ofynnol ar gyfer y swydd hon cyn i chi ddechrau yn y swydd.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Meirion R.M. Jones drwy ffonio 01267 228322.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi allu darparu'r atebion gofynnol i'r cwestiynau canlynol:

  • A ydych yn gallu darparu tystiolaeth fod gennych hawl i fyw ac i weithio yn y Deyrnas Unedig?

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Dolenni Swyddi Gwag:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Meirion RM Jones
Ffôn: 01267 228322
Cyfeiriad e-bost: MRMJones@carmarthenshire.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr