Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Achlysurol

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £18,328* (Pwynt Sefydlog) cynnwys Atodiad Cyflog Byw *pro rata
Math Swydd: Achlysurol
Grŵp Swydd Wag: Amgylchedd
Categori: Adran Addysg a Phlant
Dyddiad Postio: 07/12/2021
Cyfeirnod: 1/026092

Disgrifiad

Hebryngwyr Ysgolion Achlysurol

Rhan-amser, Yn ystod y Tymor yn unig, swyddi ysbeidiol fel bydd yr angen yn codi

£18,328* (Pwynt Sefydolg) *Pro-rata (£9.50 yr awr) cynnwys Atodiad Cyflog Byw

Ydych chi â diddordeb mewn gweithio fel Hebryngwr? Mae llefydd gwag ar hyn o bryd mewn nifer o leoliadau yn Sir Gaerfyrddin.

Byddwch yn aelod o dîm ymroddedig sy’n gyfrifol am ddiogelwch pobl ifanc sy’n teithio i’r ysgol ac oddi yno.

Byddwch yn gweithio ar ddechrau ac ar ddiwedd y diwrnod ysgol, ac efallai yn ystod yr egwyl ginio.

Mae’r awdurdod yn dymuno recriwtio nifer o staff i gyflenwi pan fydd Hebryngwyr yn absennol. Byddant yn gweithio’n achlysurol ac weithiau ar fyr rybudd.

Mae angen dealltwriaeth sylfaenol o'r Gymraeg i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Byddwch yn derbyn gwisg ac offer diogelwch arbennig a hyfforddiant.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Am wybodaeth bellach neu sgwrs ynglŷn ar swyddi uchod cysylltwch ar Uned Diogelwch Ffyrdd ar 01267 228285.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi allu darparu'r atebion gofynnol i'r cwestiynau canlynol:

  • A ydych yn gallu darparu tystiolaeth fod gennych hawl i fyw ac i weithio yn y Deyrnas Unedig?

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Dolenni Swyddi Gwag:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Diogelwch Ffyrdd/Road Safety
Ffôn: 01267 228285
Cyfeiriad e-bost: schoolcrossingpatrol@carmarthenshire.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr