Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Clerc i Gyrff Llywodraethol (Achlysurol)

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £19,312* Fixed Point *Pro-rata
Lleoliad: Parc Dewi Sant
Ardal: Caerfyrddin
Math Swydd: Achlysurol
Grŵp Swydd Wag: Adran Addysg a Phlant
Categori: Gweinyddu/Cymorth busnes
Dyddiad Postio: 02/09/2021
Cyfeirnod: 028726

Disgrifiad

Addysg a Chynhwysiant / Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Clerc i Gyrff Llywodraethol (Achlysurol)

Gwaith Achlysurol yn ôl yr angen

£19,312* Pwynt Sefydol *Pro-rata

Rydym yn chwilio am berson dibynadwy, hunan-ysgogol gyda phrofiad o gymryd cofnodion i ymuno â'r Tîm Cymorth i Ysgolion. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd swydd Clerc i’r Corff Llywodraethol ar gyfer nifer o ysgolion yn ôl yr angen. 

Mae hon yn swydd achlysurol, gydag angen i fod ar gael yn ôl trefniant ad-hoc, a hynny ar fyr rybudd weithiau.

Mae angen dealltwriaeth sylfaenol o'r Gymraeg i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Lynwen Davies ar 07816 115089.

Brexit - Rhaid i pob un o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir NAD ydynt yn gymwys i wneud cais am yr hawl i weithio yn y DU o dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gael rhyw fath arall o ganiatâd mewnfudo yn eu galluogi i weithio o 1af Ionawr ymlaen. Am fwy o wybodaeth ewch i; The UK's points-based immigration system: An introduction for EU citizens (publishing.service.gov.uk)

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi allu darparu'r atebion gofynnol i'r cwestiynau canlynol:

  • A ydych yn gallu darparu tystiolaeth fod gennych hawl i fyw ac i weithio yn y Deyrnas Unedig?

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Dolenni Swyddi Gwag:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Lynwen Davies
Ffôn: 07816 115089
Cyfeiriad e-bost: LynwenDavies@carmarthenshire.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr