Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register

Casual Care Worker (Days) - Awel Tywi, Llandeilo

Vacancy Details


Summary
Salary: £19,312* (Fixed Point) *Pro-rata
Location: Awel Tywi Home, Ffairfach, Llandeilo
Region: United Kingdom
Job Type: Casual
Vacancy Group: Communities
Category: Health & Social Care
Closing Date: 12/12/2021
Date Posted: 12/01/2021
Reference: CAS/010008

Description

Dyddiad Cau: 12/12/2021

Cartref gofal preswyl Awel Tywi, Llandeilo

Gweithiwr Gofal Achlysurol 

Gwaith achlysurol yn ôl yr angen

£19,312* (pwynt sefydlog) Gradd D *pro-rata

Ydych chi'n dda am wrando wrth siarad â phobl? A oes gennych ddiddordeb mewn darparu gofal o safon i bobl hŷn? A allwch chi fod yn hyblyg i helpu ni i gefnogi pobl hŷn er mwyn iddynt gadw'u hurddas a'u hannibyniaeth?

Mae'r Awdurdod am recriwtio nifer o staff gofal achlysurol i ddarparu gwasanaeth pan fo absenoldeb ac i fod ar gael yn ôl trefniant ad-hoc, a hynny ar fyr rybudd weithiau.

Mae angen dealltwriaeth sylfaenol o'r Gymraeg i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

I gael rhagor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol am y swyddi uchod cysylltwch a Steven Bird – 01558 822556 / sjbird@sirgar.gov.uk 

Bydd gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swyddi hyn.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cadw'r hawl i gau swyddi os derbynnir nifer fawr o geisiadau addas. Rydym yn annog cyflwyno ceisiadau'n gynnar er mwyn sicrhau cael eich hystyried am y swydd.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Vacancy Links:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Steven Bird
Telephone: 01558 822556
Email Address: SJBird@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now