Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Tiwtor Sgiliau Hanfodol

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £22,183* Fixed Point *Pro-rata
Lleoliad: Parc Dewi Sant
Ardal: Caerfyrddin
Math Swydd: Achlysurol
Grŵp Swydd Wag: Adran Addysg a Phlant
Categori: Dysgu cymunedol
Dyddiad Postio: 02/09/2021
Cyfeirnod: 2/000016

Disgrifiad

Cwricwlwm a Llesiant  / Dysgu Oedolion yn y Gymuned 

Tiwtor Sgiliau Hanfodol

Oriau Sesiynol

£22,183* Pwynt Sefydlog (Gradd F)

Rydym yn dymuno penodi tiwtoriaid sesiynol profiadol â chymwysterau da i weithio ym maes Dysgu Cymunedol yn Sir Gaerfyrddin. 

Rydym yn dymuno penodi tiwtoriaid i addysgu ystod o bynciau Sgiliau Hanfodol: Sgiliau Cyfathrebu, Iaith Arwyddion Prydain, Defnyddio Rhifau, Llythrennedd Digidol neu Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL). Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu cynnig un neu ragor o'r pynciau hyn ac mae'n rhaid iddynt feddu ar gymwysterau sydd o leiaf ar Lefel 3 yn eu harbenigedd pwnc yn ogystal â chymhwyster addysgu, neu barodrwydd i ennill cymhwyster o'r fath cyn pen 3 blynedd. Bydd tiwtoriaid yn cynorthwyo dysgwyr ôl-16 oed i ennill cymwysterau ar bob lefel o lefel cyn-mynediad hyd Lefel 2/TGAU. 

Mae angen gallu sylfaenol yn y Gymraeg i gyflawni'r swydd hon. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi. 

Os ydych am gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Tracey Warr - twarr@sirgar.gov.uk

Rhaid i pob un o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir NAD ydynt yn gymwys i wneud cais am yr hawl i weithio yn y DU o dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gael rhyw fath arall o ganiatâd mewnfudo yn eu galluogi i weithio o 1af Ionawr ymlaen. Am fwy o wybodaeth ewch i; The UK's points-based immigration system: An introduction for EU citizens (publishing.service.gov.uk)

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Dolenni Swyddi Gwag:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Tracey Warr
Ffôn: 01267 246698
Cyfeiriad e-bost: Twarr@carmarthenshire.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr