Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Cynghorydd Adennill

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £19,312 - £20,092
Lleoliad: 3 Heol Spilman
Ardal: Caerfyrddin
Math Swydd: Swydd barhaol - amser llawn
Grŵp Swydd Wag: Adran Gwasanaethau Corfforaethol
Categori: Cyllid
Dyddiad Cau: 08/11/2021
Dyddiad Postio: 25/10/2021
Cyfeirnod: 1/005043

Disgrifiad

Dyddiad Cau: 08/11/2021

Uned y Gwasanaethau Refeniw / 3 Stryd Spillman

Cynghorydd Adennill

£19,312 - £20,092 (Gradd D)

Mae cyfle wedi codi i berson brwdfrydig ac ymroddedig weithio mewn maes gweithgarwch prysur sy'n aml yn gofyn llawer ac sy'n galw am gysylltu'n fynych â chwsmeriaid, a lle bydd gwaith tîm yn hanfodol. 

Mae'r Adain Adennill yn wasanaeth rheng flaen, sy'n gyfrifol am adennill y Dreth Gyngor a'r Ardrethi Busnes sydd heb eu talu. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o dîm sy'n delio â phob cam o'r gwaith adennill sy'n amrywio o negeseuon atgoffa i waith llys a chyfeirio achosion at asiantaethau adennill allanol. 

Felly bydd y dyletswyddau'n cynnwys delio ag ymholiadau gan gwsmeriaid mewn perthynas â chamau adennill a allai fod yn berthnasol iddynt. 

Bydd profiad o waith trethi lleol neu reoli credyd, mewn amgylchedd gwasanaethau cwsmeriaid os yw'n bosibl, yn fantais bendant ond ni fydd yn hanfodol, oherwydd bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu.

Mae angen dealltwriaeth sylfaenol o'r Gymraeg i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysyltwch a Ann Thomas on 01554 742126 / AnThomas@sirgar.gov.uk neu Steff Thomas SwThomas@sirgar.gov.uk

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Dolenni Swyddi Gwag:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Ann Thomas
Ffôn: 01554 742126
Cyfeiriad e-bost: AnThomas@carmarthenshire.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr