Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register

Recovery Advisor

Vacancy Details


Summary
Salary: £19,312 - £20,092
Location: 3 Spilman Street
Region: Carmarthen
Job Type: Permanent - Full Time
Vacancy Group: Corporate Services
Category: Finance
Closing Date: 11/08/2021
Date Posted: 10/25/2021
Reference: 1/005043

Description

Dyddiad Cau: 08/11/2021

Uned y Gwasanaethau Refeniw / 3 Stryd Spillman

Cynghorydd Adennill

£19,312 - £20,092 (Gradd D)

Mae cyfle wedi codi i berson brwdfrydig ac ymroddedig weithio mewn maes gweithgarwch prysur sy'n aml yn gofyn llawer ac sy'n galw am gysylltu'n fynych â chwsmeriaid, a lle bydd gwaith tîm yn hanfodol. 

Mae'r Adain Adennill yn wasanaeth rheng flaen, sy'n gyfrifol am adennill y Dreth Gyngor a'r Ardrethi Busnes sydd heb eu talu. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o dîm sy'n delio â phob cam o'r gwaith adennill sy'n amrywio o negeseuon atgoffa i waith llys a chyfeirio achosion at asiantaethau adennill allanol. 

Felly bydd y dyletswyddau'n cynnwys delio ag ymholiadau gan gwsmeriaid mewn perthynas â chamau adennill a allai fod yn berthnasol iddynt. 

Bydd profiad o waith trethi lleol neu reoli credyd, mewn amgylchedd gwasanaethau cwsmeriaid os yw'n bosibl, yn fantais bendant ond ni fydd yn hanfodol, oherwydd bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu.

Mae angen dealltwriaeth sylfaenol o'r Gymraeg i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysyltwch a Ann Thomas on 01554 742126 / AnThomas@sirgar.gov.uk neu Steff Thomas SwThomas@sirgar.gov.uk

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Vacancy Links:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Ann Thomas
Telephone: 01554 742126
Email Address: AnThomas@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now