Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register

Support Clerk

Vacancy Details


Summary
Salary: £19,312 - £20,092
Location: County Hall
Region: Carmarthen
Job Type: Permanent - Full Time
Vacancy Group: Corporate Services
Category: Administration/Business Support
Closing Date: 10/03/2021
Date Posted: 09/20/2021
Reference: 1/018083

Description

Dyddiad Cau: 03/10/2021

Gwasanaethau Ariannol / Neuadd y Sir

Clerc Cymorth

£19,312 - £20,092 (Gradd D)

Mae swydd barhaol ar gael yn yr adain brysur Cyfrifyddiaeth Gorfforaethol. Mae'r swydd yn darparu amrywiaeth o wasanaethau ariannol a gweinyddol mewn perthynas â darparu swyddogaeth dirprwyaeth yr Awdurdod.

Bydd y swydd hon hefyd yn darparu gwasanaeth cyflenwi ad hoc yn absenoldeb y Cynorthwyydd Personol i Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol ac yn dilysu a phrosesu ceisiadau cardiau credyd.

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sy'n rhoi sylw i fanylion ac sy'n hyderus yn gweithio mewn gweithle prysur yn unol ag amserlenni caeth. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau trefnu, cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, gan sicrhau bod cymorth yn cael ei ddarparu i'r safonau uchaf posibl.

Mae angen dealltwriaeth sylfaenol o'r Gymraeg i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysyltwch a Alison Greene 01267 224133 / ARGreene@carmarthenshire.gov.uk

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Vacancy Links:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Alison Greene
Telephone: 01267 224133
Email Address: ARGreene@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now