Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Cynorthwyydd Gofal trwy Gymorth Technoleg

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £19,312 - £20,092
Math Swydd: Swydd dros dro - amser llawn
Grŵp Swydd Wag: Llesiant Delta
Categori: Gwasanaethau Cwsmeriaid
Dyddiad Cau: 29/09/2021
Dyddiad Postio: 20/09/2021
Cyfeirnod: 026535

Disgrifiad


Dyddiad Cau: 29/09/2021

Cynorthwyydd Gofal trwy Gymorth Technoleg

Mae'r swydd hon dros dro a bydd yn para tan mis Mawrth 2022 i ddechrau, pan fydd penderfyniad yn cael ei wneud ynghylch cyllid yn y dyfodol

£19,312 - £20,092 (Gradd D) 

Mae Llesiant Delta am recriwtio Cynorthwyydd Technoleg newydd i'r tîm. Bydd y rôl yn cynnwys teithio ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Bydd y swydd hon yn allweddol o ran darparu'r gwasanaeth a'i dwf parhaus. Dylai ymgeiswyr fod yn ymarferol, gan fod angen defnyddio peiriannau pŵer bach i osod a chasglu rhai eitemau Teleofal.

Mae cydymdeimlo â'r rhai sy'n dioddef o salwch a'r gallu i siarad â phobl ar bob lefel yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Bydd rhywfaint o waith ar y penwythnos yn rhan o'r rôl hon, ac mae angen trwydded yrru gyfredol. 

Mae angen gallu sylfaenol yn y Gymraeg i gyflawni'r swydd hon. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Noder – Gall oriau gwaith fod yn hyblyg, gydag o leiaf 20 awr yr wythnos. Mae'r swydd hon yn swydd dros dro a bydd yn para tan fis Mawrth 2022 i ddechrau, pan fydd penderfyniad ynghylch cyllid yn y dyfodol yn cael ei wneud. 

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Paul Faulkner drwy ffonio 07788 284920

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Dolenni Swyddi Gwag:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Paul Faulkner
Ffôn: 07788 284920
Cyfeiriad e-bost: Paul.Faulkner@Deltawellbeing.org.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr