Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register

Technology Enabled Care Assistant

Vacancy Details


Summary
Salary: £19,312 - £20,092
Job Type: Temporary - Full Time
Vacancy Group: Delta Wellbeing
Category: Customer Services
Closing Date: 11/08/2021
Date Posted: 10/25/2021
Reference: 1/026535

Description


Dyddiad Cau: 08/11/2021

Cynorthwyydd Gofal trwy Gymorth Technoleg

Mae'r swydd hon dros dro a bydd yn para tan mis Mawrth 2022 i ddechrau, pan fydd penderfyniad yn cael ei wneud ynghylch cyllid yn y dyfodol

£19,312 - £20,092 (Gradd D) 

Mae Llesiant Delta am recriwtio Cynorthwyydd Technoleg newydd i'r tîm. Bydd y rôl yn cynnwys teithio ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Bydd y swydd hon yn allweddol o ran darparu'r gwasanaeth a'i dwf parhaus. Dylai ymgeiswyr fod yn ymarferol, gan fod angen defnyddio peiriannau pŵer bach i osod a chasglu rhai eitemau Teleofal.

Mae cydymdeimlo â'r rhai sy'n dioddef o salwch a'r gallu i siarad â phobl ar bob lefel yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Bydd rhywfaint o waith ar y penwythnos yn rhan o'r rôl hon, ac mae angen trwydded yrru gyfredol. 

Mae angen gallu sylfaenol yn y Gymraeg i gyflawni'r swydd hon. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Noder – Gall oriau gwaith fod yn hyblyg, gydag o leiaf 20 awr yr wythnos. Mae'r swydd hon yn swydd dros dro a bydd yn para tan fis Mawrth 2022 i ddechrau, pan fydd penderfyniad ynghylch cyllid yn y dyfodol yn cael ei wneud. 

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Paul Faulkner drwy ffonio 07788 284920

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Vacancy Links:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Paul Faulkner
Telephone: 07788 284920
Email Address: Paul.Faulkner@Deltawellbeing.org.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now