Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register

Teaching Assistant Level 2 (x2) - Ysgol Bro Myrddin

Vacancy Details


Summary
Salary: £19,312* - £20,092* + 4 % *Pro-rata
Location: Ysgol Bro Myrddin, Croesyceiliog, Carmar
Region: Carmarthen
Job Type: Permanent - Term Time Only
Vacancy Group: Education & Children
Category: Education & Children
Closing Date: 11/12/2021
Date Posted: 10/25/2021
Reference: 1/028371

Description

Dyddiad cau: 12/11/2021

Ysgol Bro Myrddin

Cynorthwydd Addysgu Lefel 2 (x2)

30 awr yr wythnos (Yn ystod tymor ysgol yn unig)

£19,312* - £20,092* (Gradd D) + 4 % *Pro-rata

I ddecharu cyn gynted â phosibl

Rydym yn awyddus i benodi Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 er mwyn cynorthwyo yn yr Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol.  

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio dan arweiniad y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol.  

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.   

Gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen gais yn y Gymraeg.  

Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau 22 Tachwedd 2021

Am fanylion pellach ynghylch y swydd, cysylltwch â Miss Siân Thomas, Clerc y Corff Llywodraethol (sian.thomas@bromyrddin.org) 

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Vacancy Links:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Miss Sian Thomas
Telephone: 01267 234829
Email Address: Sian.Thomas@bromyrddin.org

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now