Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register

Design and Technology Technician - Ysgol Bro Myrddin

Vacancy Details


Summary
Salary: £18,562* - £19,312* + 4 % *Pro-rata
Location: Ysgol Bro Myrddin, Croesyceiliog, Carmar
Region: Carmarthen
Job Type: Permanent - Term Time Only
Vacancy Group: Education & Children
Category: Education & Children
Closing Date: 11/12/2021
Date Posted: 10/25/2021
Reference: 030725

Description

Dyddiad cau: 12/11/2021

Ysgol Bro Myrddin

Technegydd Dylunio a Thechnoleg 

35 awr yr wythnos (Yn ystod tymor ysgol yn unig)

£18,562 – £19,312 (Gradd C) + 4 % *Pro-rata

I ddecharu cyn gynted â phosibl

Rydym yn awyddus i benodi Technegydd i’r Adran Ddylunio am Thechnoleg er mwyn cynorthwyo’r Adran lwyddiannus hon i gyflwyno gofynion y cwricwlwm. 

Prif bwrpas y swydd yw;

Cynorthwyo athrawon o fewn yr adran DT i gyflwyno gofynion y cwricwlwm.

Darparu gofal cyffredinol o’r ystafelloedd DT

Paratoi deunyddiau ac offer ar gyfer gwersi DT

Cynnal a darparu ar gyfer storio deunyddiau ac offer yn ddiogel

Cynorthwyo’r staff addysgu DT gyda gwersi ymarferol

Cynnig cymorth llungopio i'r adrannau amrywiol.  

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio dan arweiniad Pennaeth yr Adran Ddylunio a Thechnoleg.  

Ystyrir ceisiadau ar gyfer cytundeb rhan amser. 

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.   

Gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen gais yn y Gymraeg.  

Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau 22 Tachwedd 2021

Am fanylion pellach ynghylch y swydd, cysylltwch â Miss Siân Thomas, Clerc y Corff Llywodraethol (sian.thomas@bromyrddin.org) 

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Vacancy Links:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Miss Sian Thomas
Telephone: 01267 234829
Email Address: Sian.Thomas@bromyrddin.org

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now