Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register

Delta Wellbeing Advisor

Vacancy Details


Summary
Salary: £20,092 - £23,080 + 8% Shift Allowance
Location: East Gate - B/H
Region: Llanelli
Job Type: Temporary - Full Time
Vacancy Group: Delta Wellbeing
Category: Customer Services
Closing Date: 11/22/2021
Date Posted: 11/22/2021
Reference: 027334

Description


Dyddiad Cau: 21/11/2021

Gweithrediadau – Porth y Dwyrain, Llanelli / Stryd Spilman, Caerfyrddin

Ymgynghorydd Llesiant Delta 
(Dros dro hyd at Marwth 2022 oherwydd Cyllid)

£20,092- £23,080 (Gradd E) (efallai bydd lwfans penwythnos / nos yn berthnasol)

Mae'r Llesiant Delta yn darparu gwasanaeth trafod galwadau/cyswllt 24x7 amlswyddogaeth ar draws de-orllewin Cymru. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael bob awr o'r dydd i bobl oedrannus ac agored i niwed sy'n defnyddio larymau cymdeithasol, mae'n ymdrin â galwadau brys y tu hwnt i'r oriau arferol ar gyfer holl wasanaethau'r Cyngor, ac mae'n bwynt cyswllt cychwynnol i ofal cymdeithasol i oedolion. 

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi ar gael.  Bydd yr holl swyddi'n cynnwys gwaith sifft, a hynny yn ôl trefn rota 8 diwrnod ar hyn o bryd. 

Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg, cryf eu cymhelliant, a fydd yn rhagori wrth weithio fel rhan allweddol o dîm sy'n darparu gwasanaethau hollbwysig. Mae ymagwedd ofalgar ac amyneddgar, ynghyd â'r gallu i weithio'n gywir mewn amgylchedd sy'n gofyn llawer ohonoch, yn nodweddion hanfodol. Byddai ymwybyddiaeth o'r materion sy'n gysylltiedig â gweithio gyda phobl oedrannus neu agored i niwed yn ddymunol, ynghyd  â gwybodaeth am ofal cymdeithasol, a/neu wasanaethau eraill a ddarperir gan yr awdurdod lleol. 

Hefyd dylai'r ymgeiswyr feddu ar ddealltwriaeth dda o gyfrifiaduron ac arddull wych wrth drafod â phobl dros y ffôn.  

Rhoddir hyfforddiant helaeth yn ystod y cyfnod cychwynnol o 3 mis (bydd yn ofynnol i'r rhai a benodir i swyddi rhan-amser weithio hyd at 3 neu 4 diwrnod yr wythnos yn ystod y cyfnod hwn er mwyn cael yr hyfforddiant). Ar ôl yr hyfforddiant bydd deiliaid y swyddi'n gweithio fel rhan o dîm o 40 o ymgynghorwyr, lle mae bod yn gefnogol a chyd-dynnu fel tîm yn hollbwysig i lwyddiant y busnes.

Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â David Williams, Arweinydd Tim ar 0300 333 2222.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Vacancy Links:

Contacts
Contact 1
Contact Name: David Williams
Telephone: 0300 333 2222
Email Address: david.williams@deltawellbeing.org.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now