Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register

Essential Skills Centre Officer

Vacancy Details


Summary
Salary: £28,672* - £32,910* *Pro-rata
Location: Llanelli Library
Region: Llanelli
Job Type: Permanent - Part Time
Vacancy Group: Education & Children
Category: Education & Children
Closing Date: 11/26/2021
Date Posted: 11/19/2021
Reference: 1/003466

Description

Dyddiad Cau : 26/11/2021

Canolfan Ddysgu Llanelli

Swyddog Canolfan Sgiliau Hanfodol
 
Rhan amser 29 awr 26 munud yr wythnos

£28,672* - £32,910* (Gradd H) *Pro-rata

Mae Gwasanaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned (DOG) Sir Gaerfyrddin yn ceisio penodi rheolwr profiadol sydd â chymwysterau da i swydd Swyddog Sgiliau Hanfodol yn Llanelli. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o reoli darpariaeth ES a/neu ESOL naill ai yn y gymuned neu mewn addysg bellach. Mae dealltwriaeth drylwyr y bydd pob dysgwr yn meddu ar lefelau sgiliau gwahanol, yn amrywio o gyn-fynediad i Lefel 2, a gallu empathetig i ddeall ac ymateb i anghenion dysgwyr o gefndiroedd amrywiol yn hanfodol, yn ogystal â'r brwdfrydedd i ehangu a gwella'r ddarpariaeth ar gyfer pob dysgwr. , 

Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Tracey Warr - twarr@carmarthenshire.gov.uk.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Vacancy Links:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Tracey Warr
Telephone: 01267 226698
Email Address: Twarr@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now