Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Swyddog Canolfan Sgiliau Hanfodol

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £28,672* - £32,910* *Pro-rata
Lleoliad: Llyfrgell Llanelli
Ardal: Llanelli
Math Swydd: Swydd barhaol - rhan-amser
Grŵp Swydd Wag: Adran Addysg a Phlant
Categori: Adran Addysg a Phlant
Dyddiad Cau: 26/11/2021
Dyddiad Postio: 19/11/2021
Cyfeirnod: 1/003466

Disgrifiad

Dyddiad Cau : 26/11/2021

Canolfan Ddysgu Llanelli

Swyddog Canolfan Sgiliau Hanfodol
 
Rhan amser 29 awr 26 munud yr wythnos

£28,672* - £32,910* (Gradd H) *Pro-rata

Mae Gwasanaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned (DOG) Sir Gaerfyrddin yn ceisio penodi rheolwr profiadol sydd â chymwysterau da i swydd Swyddog Sgiliau Hanfodol yn Llanelli. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o reoli darpariaeth ES a/neu ESOL naill ai yn y gymuned neu mewn addysg bellach. Mae dealltwriaeth drylwyr y bydd pob dysgwr yn meddu ar lefelau sgiliau gwahanol, yn amrywio o gyn-fynediad i Lefel 2, a gallu empathetig i ddeall ac ymateb i anghenion dysgwyr o gefndiroedd amrywiol yn hanfodol, yn ogystal â'r brwdfrydedd i ehangu a gwella'r ddarpariaeth ar gyfer pob dysgwr. , 

Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Tracey Warr - twarr@carmarthenshire.gov.uk.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Dolenni Swyddi Gwag:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Tracey Warr
Ffôn: 01267 226698
Cyfeiriad e-bost: Twarr@carmarthenshire.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr