Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register

Senior Swimming Teacher - Llanelli Leisure Centre

Vacancy Details


Summary
Salary: £20,092* - £23,080* Pro-rata
Location: Llanelli Leisure Centre
Region: Llanelli
Job Type: Temporary - Part Time
Vacancy Group: Communities
Category: ***INTERNAL APPLICANTS ONLY***
Closing Date: 12/14/2021
Date Posted: 11/30/2021
Reference: 2/028651

Description

Dyddiad Cau : 14/12/2021

Chwaraeon a Hamdden – Canolfan Hamdden Llanelli

Uwch-athro/Athrawes Nofio 

*Cyfyngir y swydd hon i ymgeiswyr mewnol yn unig*

15 awr yr wythnos (Dros dro hyd at 31/03/2021)

£20,092* - £23,080* (Gradd E) *Pro-rata

Nod Adain Chwaraeon a Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin yw cael mwy o bobl i fod yn fwy egnïol yn amlach gan sicrhau: 

• Taw Sir Gaerfyrddin yw’r lle mwyaf heini ac iach yn y Deyrnas Unedig. 

• Bod Sir Gaerfyrddin yn rhywle lle mae pob unigolyn yn cymryd rhan weithgar mewn 'clwb cymunedol’ neu 'gyfleuster hamdden’ 

• Bod Sir Gaerfyrddin yn rhywle lle mae pob plentyn wedi gwirioni ar gadw'n heini am weddill ei oes.

 Rydym wedi ymroi i gael effaith gadarnhaol ar iechyd, ffitrwydd a llythrennedd corfforol pobl, yn ogystal â darparu cyfleusterau, cyfleoedd a gwasanaethau y mae pobl yn eu mwynhau ac yn eu hargymell. Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig, cryf eu cymhelliant, ac egnïol i ymuno â'n tîm. 

Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Penny John-Pearse on 07880300272

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi PDF o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Vacancy Links:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Penny John-Pearse
Telephone: 07880300272
Email Address: PJohn-Pearse@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now