Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register

Specialist Support Worker

Vacancy Details


Summary
Salary: £19,312* - £20,092* Pro-rata
Location: Johnstown Centre
Region: Carmarthen
Job Type: Temporary - Part Time
Vacancy Group: Communities
Category: Health & Social Care
Closing Date: 12/16/2021
Date Posted: 12/02/2021
Reference: 14/017485

Description

Dyddiad Cau: 16/12/2021

Gofal Cymdeithasol Oedolion / Canolfan Tre Ioan

Gweithiwr Cymorth Arbenigol 

28 awr yr wythnos

£19,312* - £20,092* (Gradd D) *Pro-rata

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi rhan-amser ar gyfer gweithwr cymorth arbenigol yn ein cyfleoedd dydd yng Nghaerfyrddin i dalu am absenoldeb mamolaeth hyd at 14 mis. Byddai'n fanteisiol pe bai gennych ychydig o brofiad o weithio gydag oedolion ag anabledd dysgu a/neu anghenion iechyd cymhleth ond mae eich gwerthoedd a'ch agweddau tuag at bobl sy'n wynebu heriau yn eu bywydau yn bwysicach na hynny. Hefyd mae'n bwysig eich bod yn berson hwyliog â llawer o egni a brwdfrydedd o ran cefnogi pobl mewn amrywiaeth o weithgareddau a lleoliadau cymunedol. Byddwch yn cael hyfforddiant helaeth a disgwylir ichi weithio fel rhan o dîm yn ogystal â gweithio'n unigol ar adegau. 

Mae angen dealltwriaeth sylfaenol o'r Gymraeg i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Os ydych am gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Michelle Thomas ar 01267 233821/ 07971850889.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi PDF o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.


Downloads:

Vacancy Links:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Michelle Thomas
Telephone: 01267 233821
Email Address: MThomas@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now